Entradas

Política Industrial Europea. ACCESO A LA FINANCIACION (Es) European Industrial Policy. ACCESS TO FINANCE (Es) Europako Industri Politika. ENPRESEN FINANTZABIDEAK (Es)

Política Industrial Europea. INVESTIGACION INNOVACION Y UNIVERSIDAD (Es) European Industrial Policy. RESEARCH INNOVATION AND UNIVERSITY (Es) Europako Industri Politika. IKERKUNTZA BERRIKUNTZA ETA UNIBERTSITATEA (Es)

Tokiko Ekonomi Garapena. DIBERTSIFIKAZIORAKO ESTRATEGIAK (Eus) Local Economic Development. DIVERSIFICATION STRATEGIES (Basque) Desarrollo Económico Local. ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN (Eus)

Política Industrial Europea. UNA NUEVA POLITICA COMERCIAL (Es) European Industrial Policy. A NEW COMMERCIAL POLICY (Es) Europako Industri Politika. MERKATARITZA POLITIKA BERRI BAT (Es)

Kutxabank-en eta zerbitzu informatikoen arteko akordioaren jatorria (Es)

ECONOMISTS WARN FED RISKS LOSING CONTROL AMID BUDGET DEFICITS

Restructuring of credit cooperatives Integration processes in the sector

EKAI Center en GARA: KUTXABANK Y LAS EPSV. ELA Y LAB TIENEN RAZÓN PERO ...

KutxaBank-EPSVs. ELA Y LAB TIENEN RAZÓN PERO ... II KutxaBank-Pension Funds. ELA AND LAB ARE RIGHT BUT ... (II) KutxaBank-BGAEak. ELA ETA LAB ZUZEN DABILTZA BAINA ... (II)

Enpresak_sortzeari_eta_ixteari_buruzko_estatistika

EU BANKS COULD FACE MASSIVE FINES OVER LIBOR SCANDAL

EKAI Center IN THE BASQUE PUBLIC RADIO (Caja Navarra, Alemania, Enpresen egoera)

Finantza Krisialdia. EKAI CENTER-EN PROPOSAMENA IV (Es)

SPAIN AND ITALY COULD TRIGGER EURO CRISIS RETURN

Crisis Financiera. LA PROPUESTA DE EKAI CENTER IV (Es) Financial Crisis. THE EKAI CENTER PROPOSAL IV (Es) Finantza Krisialdia. EKAI CENTER-EN PROPOSAMENA IV (Es)

Wärtsilä Ibérica enpresaren Bermeoko egoitzak 7 milioi inbertituko ditu I+G-n

BBVA-ko lehendakariak sinesten du bi urtetan bakarrik operatuko dute sei edo zazpi banku (Es)

Kreditu planak lehen laguntzak gehitzen dizkie pyme-i Kutxabank-ekin eta Laboral Ipar Kutxa-rekin (Es)

Innobasquek Berrikuntzaren Sustapenerako Capital saria jaso du

Goñi-k delituzko edozein jokaera ukatzen du "irmoki" CAN kudeaketan (Es)

EKAI Center en GARA: Políticas Anti-Crisis: MIRANDO A JAPÓN

Kutxabank - EPSVs. ELA Y LAB TIENEN RAZON PERO ... (Es) KutxaBank - Pension Funds. ELA AND LAB ARE RIGHT BUT ... (Es) KutxaBank - BGAEak. ELA ETA LAB ZUZEN DABILTZA BAINA ... (Es)

Finantza Krisialdia. EKAI CENTER-EN PROPOSAMENA III (Es)

Crisis Financiera. LA PROPUESTA DE EKAI CENTER III (Es) Financial Crisis. THE EKAI CENTER PROPOSAL III (Es) Finantza Krisialdia. EKAI CENTER-EN PROPOSAL III (Es)

The life of the Party. THE POST-DEMOCRATIC FUTURE BEGINS IN CHINA

Krisiaren aurkako politikak. JAPOIRA BEGIRA (Es)

Políticas Anti-Crisis. MIRANDO A JAPÓN (Es) Anti-crisis policy. LOOKING TO JAPAN (Es) Krisiaren aurkako politikak. JAPOIRA BEGIRA (Es)

Foru Aldundiak eta Merkataritza Ganberak eginiko baten arabera, hamar enpresa berritzailetik seik beren hasierako helburuak betetzen dituzte

EURIBORRA ERE SUSMOPEAN (Eus) EURIBOR ALSO UNDER SUSPICION (Basque) EL EURIBOR TAMBIÉN BAJO SOSPECHA (Eus)

Joint Statement of the Government and the Bank of Japan

MONETARY POLICY IN JAPAN

MONDRAGON GREEN COMUNITY-REN AURKEPENA BIHAR GARAIA BERRIKUNTZA GUNEAN

Bodegas Berartek nazioartekotzean eta berrikuntzan oinarritutako plan estrategiko bat ezarri du

PUTIN TURNS BLACK GOLD INTO BULLION AS RUSSIA OUTBUYS WORLD.html

LIBORGATE. IZUA WALL STREET-EN (Eus)

LIBORGATE. IZUA WALL STREET-EN (Eus) LIBOR SCANDAL. PANIC IN WALL STREET (Basque) Manipulación del LIBOR. PANICO EN WALL STREET (Eus)

Negozio planetan berrikuntza sartzea da enpresen garapenaren gakoa

EKAI Center en GARA: CAJA NAVARRA EN LOS TRIBUNALES

VIRGINIA COIN MOVES CLOSER TO REALITY

Tokiko Ekonomi Garapena. BALOREAK ETA TOKIKO EKONOMIA (Eus). Local Economic Development. VALUES AND LOCAL ECONOMY (Basque) Desarrollo Económico Local. VALORES Y ECONOMÍA LOCAL (Eus)

KutxaBank. UNA CLARIFICACIÓN URGENTE (Es) KutxaBank. AN URGENT EXPLANATION (Es) KutxaBank. URJENTZIAZKO ARGIBIDEA (Es)

Euskal teknologia Ghanan eta Senegalen

CAJA NAVARRA EN LOS TRIBUNALES (Es) CAJA NAVARRA TAKEN TO COURT (Es) NAFARROAKO KUTXA AUZITEGIETAN (Es)

Sáenz Azcúnaga BBVA-ko ipar aldeko zuzendari berria (Es)

Film Business Moves from Hollywood to Asia

VIDEO: France's Economic Challenges in 2013

EKAI Center EN LAS JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA. Desarrollo Económico

Santander Joins Six Others in Interest-Rate Swap Sales Probe

Berrikuntza kontsultagai

Mario Fernandez-ek bankaren "ogerlekoa" iragartzen du 2013rako eta "hobekuntza ekonomiko arina" aurrez aurre ikusten du udatik aurrera (Es)

Tokiko Ekonomi Garapena. IKASTETXEAK (Eus) Local Economic Development. TRAINING CENTERS (Basque) Desarrollo Económico Local. CENTROS DE FORMACIÓN (Eus)

Políticas Anti-Crisis en Euskadi. EL TIEMPO CORRE (Es) Basque anti-crisis policy. TIME RUNS (Es). Krisiaren aurkako politikak Euskadin. DENBORA BADOA (Es)

Krisiaren aurkako politikak Euskadin. DENBORA BADOA (Es)

CHINA: CHRONICLE OF A DECLINE FORETOLD

Abangoardiako teknologiaren sorreran talentu euskaldunak giltzarri

EKAI Center en GARA: Políticas Anti-Crisis en Euskadi. MEJOR SIN PRISAS

Tokiko Ekonomi Garapena. IKERGUNEAK (Eus) Local Economic Development. TECHNOLOGY CENTERS (Basque) Desarrollo Económico Local. CENTROS TECNOLOGICOS (Eus)

CORPORATE AND INDIRECT TAX SURVEY

EQUIPPING THE EU FOR THE 21ST CENTURY

EKAI Center en HALA BEDI IRRATIA 2013 01 30 (Políticas Anti-Crisis en Euskadi)

KutxaBank. QUE HACER (Es) KutxaBank. WHAT CAN BE DONE (Es) KutxaBank. ZER EGIN (Es)

Euskadi Europako berrikuntza-liderren ondoan dago kokatuta Europako Eskualde Berrikuntzaren Barometroan

Caja Laboralak ekonomi sozialeko enpresak finantzatzeko 70 milioi zuzentzen ditu (Es)

Kutxa-ko batzordearen gehiengoek bere erabakiak publiko egin daitezela galarazten dute (Es)

BBVAk 1.676 milioi irabazi zituen iaz, Caixabankek 230 (Eu)

EKAI Group

WHY SHOULD YOU HIRE
EKAI Group
POR QUÉ CONTRATAR
A EKAI Group
ZERGATIK LAN EGIN
EKAI Group-EKIN
Since its launch in 2010, EKAI Group has quickly positioned itself as a reference adviser in local and regional entities, companies and the media.

We are more than a consultancy. We are also a think tank committed to economic and social development, to the real economy and to more efficient, active and participatory societies.

Hiring EKAI Group means taking a step forward in improving public and private management from a perspective committed to the future of our citizens.

If you want to hire our services, get in touch with us:

+34 943250104 
ekai@ekaicenter.eu 
Desde su puesta en marcha en 2010, EKAI Group se ha posicionado rápidamente como un asesor de referencia en entidades locales y regionales, empresas y medios de comunicación.

Somos más que una consultoría. Somos también un think tank comprometido con el desarrollo económico y social, con el impulso de la economía real y de sociedades más eficientes, activas y participativas.

Contratar a EKAI Group supone dar un paso adelante en la mejora de la gestión pública y privada desde una perspectiva comprometida con el futuro de nuestros ciudadanos.

Si quieres contratar nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros:
+34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu
2010ean lanean hasi ginenetik, segituan kokatu da EKAI Group erreferentziazko aholkulari gisa toki eta erregio mailako erakundeetan, enpresetan eta hedabideetan.

Aholkularitza bat baino zerbait gehiago gara. Ekonomia eta gizarte garapenarekin konprometitutako think tank delakoa gara ere. Bai eta ekonomia errealarekin eta gizarte eraginkorragoak, aktiboagoak eta partehartzaileagoekin ere.

EKAI Group-ekin lan egitea benetako aurrerapausua da kudeaketa publiko eta pribatuaren hobekuntzan, gure hiritarren etorkizunarekiko konpromisoaren ikuspegitik.

Gure zerbitzuak kontratatu nahi badituzu, jarri kontaktuan gurekin:
+34 943250104
ekai@ekaicenter.eu

WHAT WE DO:

- Consultancy

- Research

- Information

- Training

- Communication

QUÉ HACEMOS:

- Asesoría

- Investigación

- Información

- Formación

- Comunicación

GURE ZEREGINAK:

- Aholkularitza

- Ikerketa

- Informazioa

- Prestakuntza

- Komunikazioa
OUR MAIN WORKING FIELDS:

- Strategic information

- Strategic planning and management

- Local policy

- Regional, state and European policy

- Industrial Policy

- Financial Policy

- Budget Policy

- Participation, Cooperatives and Social Economy

- Geopolitics and International Economy
NUESTROS ÁMBITOS PREFERENTES:

- Información estratégica

- Planificación y gestión estratégica

- Políticas locales

- Políticas regionales, estatales y europeas

- Política Industrial

- Política Financiera

- Política Presupuestaria

- Participación, Cooperativas y Economía Social

- Geopolítica y Economía Internacional
GURE FUNTSEZKO LAN-ESPARRUAK:

- Informazio estrategikoa

- Planifikazioa eta kudeaketa estrategikoa

- Tokiko Politikak

- Erregio, estatu eta Europa mailako politikak

- Industria Politika

- Finantza Politika

- Aurrekontu Politika

- Partaidetza, Kooperatibak eta Gizarte Ekonomia

- Geopolitika eta Nazioarteko Ekonomia
EKAI Group is a member of the GAREN Businessmen Association
EKAI Group es miembro de la Asociación de Empresarios GAREN
GAREN Enpresarien Elkarteko kide da EKAI Group 

EKAI Journal
Errukane Aperribai
Garaia Innovation Center
20500 MONDRAGON Spain
Tel: +34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu