Entradas

How to lift Europe out of its unemployment crisis

China's economic stimulus offers Europe a lesson

EKAI Center IN THE BASQUE PUBLIC RADIO 2012 05 30

China Is No Longer Predictable

The riddle of German self-interest

FES. Helmut Schmidt: GERMANY IN AND WITH AND FOR EUROPE

EZ DAUDE HORREN URRUN (Eus) NOT SO FAR FROM EACH OTHER (Basque) NO ESTÁN TAN ALEJADOS (Eus)

'It's in Europe's Interest to Lift the Austerity Diktat'

LA CÁMARA VASCA RECHAZA ACTIVAR UNA REFORMA FISCAL Y EXIGE RESPETO AL MARCO COMPETENCIAL

THE CORRALITO RISK. Spain is home to some of Europe’s most vulnerable banks

ZER EGIN? (Eus) WHAT CAN BE DONE? (Basque) ¿QUÉ HACER? (Eus)

BREAKING UP MORGAN CHASE: GOOD FOR SHAREHOLDERS AND TAXPAYERS

EKAI Center en GARA: PREPARADOS PARA LO PEOR

DeHavilland EUs Predictive Trend Report 2012

EL PRESIDENTE DE SEA AFIRMA QUE LAS EMPRESAS ESTÁN SUFRIENDO "UN AUTÉNTICO APAGON DEL CRÉDITO"

STATEMENT TO THE US SENATE ON FINANCIAL REFORM

US Senate: RESTRUCTURING THE BANKING SYSTEM

PREPARADOS PARA LO PEOR (Es) READY FOR THE WORST (Es) OKERRENERAKO PREST (Es)

EURO BAT ERE EZ BANKIARENTZAT (Eus) NOT EVEN ONE EURO FOR BANKIA (Basque) NI UN EURO PARA BANKIA (Eus)

50 PER CENT FALL IN SPANISH HOUSE PRICES THREATENS EUROZONE

KRISIAREN AURKA ALA EUROAN JARRAITZEKO POLITIKAK (Eus) ANTI-CRISIS POLICY OR POLICY TO STAY IN THE EUROZONE? (Eus) ¿POLÍTICAS ANTI-CRISIS O POLÍTICAS PARA SEGUIR EN LA EUROZONA? (Eus)

BANKIAK 19000 MILIOIKO LAGUNTZA ESKATU DIO ESTATUARI

ECONOMISTS REACT: WHAT HAPPENS IF GREECE LEAVES EURO ZONE?

HOLLANDE: TODO PARA LA BANCA (Es) HOLLANDE: EVERYTHING FOR THE BANKS (Es) HOLLANDE: DENA BANKUENTZAT (Es)

LOS EMPRESARIOS VASCOS, INDIGNADOS (Es) BASQUE ENTREPRENEURS, OUTRAGED (Es) EUSKAL ENPRESARIAK, HASERRE BIZIAN (Es)

SEA PRONOSTICA UN ESCENARIO TODAVÍA PEOR SI LAS EMPRESAS NO ACCEDEN YA AL CRÉDITO

NECESIDADES DE FINANCIACION DE LA EMPRESA VASCA. DISCURSO PRESIDENTE SEA (EMPRESARIOS ALAVESES)

Ekai Center: EUSKAL FINANTZA-SISTEMAREN SOLBENTZIAZ

European Commission: UNEMPLOYMENT AND STRUCTURAL FUNDS

EN DEFENSA DE NUESTRAS EMPRESAS. Solicitamos una Comisión Parlamentaria (Es) IN DEFENCE OF OUR ENTERPRISES (Es) GURE ENPRESEN ALDE (Eus)

ADEGI reclama un pacto contra la crisis para sostener el tejido productivo

CHINA: Growth to slow to 8.2%

ADEGI. POLÍTICAS PÚBLICAS Y COMPETITIVIDAD

Euskal AEko BPGk urte arteko %0,3ko murrizketa izan zuen 2012ko lehenengo hiruhilekoan

Provisioning for Spanish Bank Losses Is Insufficient, IIF Says

DICEN CRECIMIENTO Y QUIEREN DECIR RESCATE BANCARIO (Es) THEY SAY GROWTH AND THEY MEAN BAIL-OUT (Es) HAZKUNDEA DIOTE ETA BANKUEN ERRESKATEA ESAN NAHI DUTE (Es)

Déclaration du Président de la République à l’issue de son entretien avec Barack Obama

Mikel Noval ELA SINDIKATUA AURREKONTUEI BURUZ

EKAI Center en GARA: LA REFORMA LABORAL DENTRO DEL CONTEXTO VASCO

EUSKAL FINANTZA-SISTEMAREN SOLBENTZIAZ

MEDVEDEV WARNS OF "FULL BLOWN" WARS

LA DECEPCIÓN HOLLANDE (Es) THE HOLLANDE DELUSION (Es) HOLLANDEREN IRUZURRA (Es)

Sir Mervyn King: the eurozone is tearing itself apart

EKAI Center: KRISIAREN AURKA ALA EUROAN JARRAITZEKO POLITIKAK?

Spain Banks Face Moody’s Downgrades as Bankia Denies Deposit Run

EKAI Center EN GARA: OTRA VEZ EL BANCO MALO

HOLLANDE: AUSTERITATERIK GABEKO DOIKETA (Eus) HOLLANDE: ADJUSTMENT WITHOUT AUSTERITY (Basque) HOLLANDE: AJUSTE SIN AUSTERIDAD (Eus)

HOW TO PROTECT EURO FROM GREEK EXIT

EKONOMIAK POT: PARADIGMA AGORTUAK ETA ESPERANTZA BERRIAK

EKAI Center IN THE BASQUE PUBLIC RADIO 2012 05 16

Joseba Permach PROPOSAMEN SOZIOEKONOMIKOA

Aguirre cree "excesivas" las exigencias El consejero de Economía cree que como consecuencia Kutxabank podría tener que ganar tamaño

LAGUNTZA PUBLIKORIK GABE

GERMANY´S ECONOMY IS BADLY EXPOSED

Nafarroak eta Estatuak Itun Ekonomikoaren BEZa doitzeko sistema aldatzea adostu dute

GREECE CAN NO LONGER DELAY EURO ZONE EXIT

CHINA`S ECONOMIC DATA DISASTER

GREECE "MUST TRY HARDER" TO STAY IN EURO

EKAI Group

WHY SHOULD YOU HIRE
EKAI Group
POR QUÉ CONTRATAR
A EKAI Group
ZERGATIK LAN EGIN
EKAI Group-EKIN
Since its launch in 2010, EKAI Group has quickly positioned itself as a reference adviser in local and regional entities, companies and the media.

We are more than a consultancy. We are also a think tank committed to economic and social development, to the real economy and to more efficient, active and participatory societies.

Hiring EKAI Group means taking a step forward in improving public and private management from a perspective committed to the future of our citizens.

If you want to hire our services, get in touch with us:

+34 943250104 
ekai@ekaicenter.eu 
Desde su puesta en marcha en 2010, EKAI Group se ha posicionado rápidamente como un asesor de referencia en entidades locales y regionales, empresas y medios de comunicación.

Somos más que una consultoría. Somos también un think tank comprometido con el desarrollo económico y social, con el impulso de la economía real y de sociedades más eficientes, activas y participativas.

Contratar a EKAI Group supone dar un paso adelante en la mejora de la gestión pública y privada desde una perspectiva comprometida con el futuro de nuestros ciudadanos.

Si quieres contratar nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros:
+34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu
2010ean lanean hasi ginenetik, segituan kokatu da EKAI Group erreferentziazko aholkulari gisa toki eta erregio mailako erakundeetan, enpresetan eta hedabideetan.

Aholkularitza bat baino zerbait gehiago gara. Ekonomia eta gizarte garapenarekin konprometitutako think tank delakoa gara ere. Bai eta ekonomia errealarekin eta gizarte eraginkorragoak, aktiboagoak eta partehartzaileagoekin ere.

EKAI Group-ekin lan egitea benetako aurrerapausua da kudeaketa publiko eta pribatuaren hobekuntzan, gure hiritarren etorkizunarekiko konpromisoaren ikuspegitik.

Gure zerbitzuak kontratatu nahi badituzu, jarri kontaktuan gurekin:
+34 943250104
ekai@ekaicenter.eu

WHAT WE DO:

- Consultancy

- Research

- Information

- Training

- Communication

QUÉ HACEMOS:

- Asesoría

- Investigación

- Información

- Formación

- Comunicación

GURE ZEREGINAK:

- Aholkularitza

- Ikerketa

- Informazioa

- Prestakuntza

- Komunikazioa
OUR MAIN WORKING FIELDS:

- Strategic information

- Strategic planning and management

- Local policy

- Regional, state and European policy

- Industrial Policy

- Financial Policy

- Budget Policy

- Participation, Cooperatives and Social Economy

- Geopolitics and International Economy
NUESTROS ÁMBITOS PREFERENTES:

- Información estratégica

- Planificación y gestión estratégica

- Políticas locales

- Políticas regionales, estatales y europeas

- Política Industrial

- Política Financiera

- Política Presupuestaria

- Participación, Cooperativas y Economía Social

- Geopolítica y Economía Internacional
GURE FUNTSEZKO LAN-ESPARRUAK:

- Informazio estrategikoa

- Planifikazioa eta kudeaketa estrategikoa

- Tokiko Politikak

- Erregio, estatu eta Europa mailako politikak

- Industria Politika

- Finantza Politika

- Aurrekontu Politika

- Partaidetza, Kooperatibak eta Gizarte Ekonomia

- Geopolitika eta Nazioarteko Ekonomia
EKAI Group is a member of the GAREN Businessmen Association
EKAI Group es miembro de la Asociación de Empresarios GAREN
GAREN Enpresarien Elkarteko kide da EKAI Group 

EKAI Journal
Errukane Aperribai
Garaia Innovation Center
20500 MONDRAGON Spain
Tel: +34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu