Entradas

China circumspect on Eurozone’s quantitative easing

China Looks West: What Is at Stake in Beijing’s ‘New Silk Road’ Project

Greece really might leave the euro

Russia extends olive branch to Greeks

Privatizacion de Kutxabank y Compra de Voluntades. HAY QUE ABRIR UN PROCESO GLOBAL

Etxe hutsak EAEko legedian (I)

EKAI Center ETBn: Grezia, moneta hedapena, Suizak euroa utzi du

EKAI Center: A auto-destruição da Europa

EKAI Center ANTE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CAJAS

ESPAÑA NECESITA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO

EKAI Center ETBko Azpimarra

Bilioi euro bat… zertarako?

ALBERTO CASTRO SOBRE KUTXABANK

EUROPA SE AUTODESTRUYE

Kutxabank. ESTAMOS PERDIENDO EL TIEMPO

EKAI Center ETBn: Txina

EKAI Center ETBn: Euro jaulkipena, Greziako hauteskundeak eta Nafarroako...

EKAI Center ETBn: Deflazioari eta Greziari buruz

LANGILEEN ZIRKULAZIO ASKEA EZBAIAN

LANGILEEN ZIRKULAZIO ASKEA AGENDA POLITIKOAN

Toki garapen eredua Euskal Herrian (I)

EL GOBIERNO INICIA LA FASE DE CONSULTA PÚBLICA Y ALEGACIONES DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE CAJAS DE AHORROS Y FUNDACIONES BANCARIAS DE EUSKADI.

La nueva orientación de la Innovación

A snapshot of industry in Europe

Press Conference to Declassify the 28 Pages of 9.11 Joint Inquiry Report (Transcript)

Call for the 28 pages of the Joint Inquiry report into 9/11 to be declassified

EU trade secrets directive threat to health, environment, free speech and worker mobility

Soldatak eta lanaldia mantentzeko eskatu die Cebekek enpresei

Babes juridikoa euroa salbatzeko planari

EKAI Group

WHY SHOULD YOU HIRE
EKAI Group
POR QUÉ CONTRATAR
A EKAI Group
ZERGATIK LAN EGIN
EKAI Group-EKIN
Since its launch in 2010, EKAI Group has quickly positioned itself as a reference adviser in local and regional entities, companies and the media.

We are more than a consultancy. We are also a think tank committed to economic and social development, to the real economy and to more efficient, active and participatory societies.

Hiring EKAI Group means taking a step forward in improving public and private management from a perspective committed to the future of our citizens.

If you want to hire our services, get in touch with us:

+34 943250104 
ekai@ekaicenter.eu 
Desde su puesta en marcha en 2010, EKAI Group se ha posicionado rápidamente como un asesor de referencia en entidades locales y regionales, empresas y medios de comunicación.

Somos más que una consultoría. Somos también un think tank comprometido con el desarrollo económico y social, con el impulso de la economía real y de sociedades más eficientes, activas y participativas.

Contratar a EKAI Group supone dar un paso adelante en la mejora de la gestión pública y privada desde una perspectiva comprometida con el futuro de nuestros ciudadanos.

Si quieres contratar nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros:
+34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu
2010ean lanean hasi ginenetik, segituan kokatu da EKAI Group erreferentziazko aholkulari gisa toki eta erregio mailako erakundeetan, enpresetan eta hedabideetan.

Aholkularitza bat baino zerbait gehiago gara. Ekonomia eta gizarte garapenarekin konprometitutako think tank delakoa gara ere. Bai eta ekonomia errealarekin eta gizarte eraginkorragoak, aktiboagoak eta partehartzaileagoekin ere.

EKAI Group-ekin lan egitea benetako aurrerapausua da kudeaketa publiko eta pribatuaren hobekuntzan, gure hiritarren etorkizunarekiko konpromisoaren ikuspegitik.

Gure zerbitzuak kontratatu nahi badituzu, jarri kontaktuan gurekin:
+34 943250104
ekai@ekaicenter.eu

WHAT WE DO:

- Consultancy

- Research

- Information

- Training

- Communication

QUÉ HACEMOS:

- Asesoría

- Investigación

- Información

- Formación

- Comunicación

GURE ZEREGINAK:

- Aholkularitza

- Ikerketa

- Informazioa

- Prestakuntza

- Komunikazioa
OUR MAIN WORKING FIELDS:

- Strategic information

- Strategic planning and management

- Local policy

- Regional, state and European policy

- Industrial Policy

- Financial Policy

- Budget Policy

- Participation, Cooperatives and Social Economy

- Geopolitics and International Economy
NUESTROS ÁMBITOS PREFERENTES:

- Información estratégica

- Planificación y gestión estratégica

- Políticas locales

- Políticas regionales, estatales y europeas

- Política Industrial

- Política Financiera

- Política Presupuestaria

- Participación, Cooperativas y Economía Social

- Geopolítica y Economía Internacional
GURE FUNTSEZKO LAN-ESPARRUAK:

- Informazio estrategikoa

- Planifikazioa eta kudeaketa estrategikoa

- Tokiko Politikak

- Erregio, estatu eta Europa mailako politikak

- Industria Politika

- Finantza Politika

- Aurrekontu Politika

- Partaidetza, Kooperatibak eta Gizarte Ekonomia

- Geopolitika eta Nazioarteko Ekonomia
EKAI Group is a member of the GAREN Businessmen Association
EKAI Group es miembro de la Asociación de Empresarios GAREN
GAREN Enpresarien Elkarteko kide da EKAI Group 

EKAI Journal
Errukane Aperribai
Garaia Innovation Center
20500 MONDRAGON Spain
Tel: +34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu