Entradas

ECB Divided over Efforts to Save Euro

ECB Divided over Efforts to Save Euro

EKAI Center en GARA: ¿TODO PARA SALVAR EL EURO?

FINANCING SMALL ENTERPRISES

Expanding Role for Chinese Renminbi

TXINAKO RENMINBIK, GERO ETA AUKERA GEHIAGO

LIBOR ESKANDALUA: Sistemak akatsak dituela dio Ben Bernankek

LA CONFESION (Es) THE CONFESSION (Es) AITORPENA (Es)

BERLIN MAY LIMIT DRAGHI'S FIREPOWER

KutxaBank. EUSKAL EKONOMIA AMILDEGI ERTZEAN (Eus) KutxaBank. THE BASQUE ECONOMY AT THE EDGE OF THE ABYSS (Basque) KutxaBank. LA ECONOMÍA VASCA AL BORDE DEL ABISMO (Eus)

¿TODO PARA SALVAR EL EURO? (Es) WHATEVER TO SAVE THE EURO? (Es) EDOZER EUROA SALBATZEKO? (Es)

European Technology Platforms

KUTXABANK. EL EXPOLIO (Es) KUTXABANK. THE PLUNDERING (Es) KUTXABANK. LAPURRETA (Es)

EKAI Center IN THE BASQUE PUBLIC RADIO (Audio)

EUROGROUP-SPAIN: MEMORANDUM OF UNDERSTANDING. Final Text

BANKU POLITIKA BERRI BAT BEHAR DU ESPAINIAK (Eus) SPAIN NEEDS A NEW BANKING POLICY (Basque) ESPAÑA NECESITA UNA NUEVA POLÍTICA BANCARIA (Eus)

KUTXABANK. SE CONFIRMAN LAS SOSPECHAS (Es) KUTXABANK: SUSPICIONS CONFIRMED (Es) KUTXABANK: SUSMOAK BAIEZTATU DIRA (Es)

EKAI Center en NAIZ: LA REFORMA LABORAL EN EL CONTEXTO VASCO

DER SPIEGEL SEES GREEK EUROZONE EXIT BY SEPTEMBER

EUROA KRISIAREN JATORRI GISA (Eus)

EUROA KRISIAREN JATORRI GISA (Eus) THE EURO AS CAUSE OF THE CRISIS (Basque) EL EURO COMO CAUSA DE LA CRISIS (Eus)

ESPAÑA: POR FIN EL CONSENSO (Es) SPAIN: CONSENSUS, AT LAST (Es) ESPAINIA: KONTSENTSUA, AZKENEAN (Es)

Redes Cristianas: MANIPULACION DEL LIBOR. PANICO EN WALL STREET

EKAI Center en GARA: UNA MALA NOTICIA

EUSKADI GOTORTU (Eus) SHIELDING EUSKADI (Basque) BLINDAR EUSKADI (Eus)

EL EURIBOR TAMBIEN BAJO SOSPECHA (Es) THE EURIBOR ALSO UNDER SUSPICION (Es) EURIBORRA ERE SUSMOPEAN (Es)

ALBISTE TXARRA (Es)

ZER GERTATZEN ARI DA ESPAINIAN? (Eus)

BRUSELAKO GAILURRA. ALBISTE TXARRAK (Eus)

EZ! ESAN BEHAR DU MERKELEK (Eus)

Gipuzkoaren ekonomi garapena. BERRIKUNTZA ETA KRISIAREN AURKAKO POLITIKA (Es)

RUBALCABA ALEMANIAN (Eus)

LAB EXIGE PARALIZAR LA PRIVATIZACION DE LAS CAJAS VASCAS

STATEMENT BY THE EUROGROUP ON SPAIN

Euskal Aurrezki Kutxak. ESTATU KOLPE BAT (Eus) Basque Savings Banks. COUP D'ETAT (Basque) Cajas de Ahorros Vascas. GOLPE DE ESTADO (Eus)

Euskal Aurrezki Kutxak. ESTATU KOLPE BAT (Eus)

KRISI EGOERA HONETAN ARRISKUAK DAUDE;AUKERAK ERE BAI

MANIPULACION DEL LIBOR. Pánico en Wall Street (Es) LIBOR SCANDAL. Panic in Wall Street (Es) LIBORGATE. Izua Wall Street-en (Es)

BANKS DRAWN INTO LIBOR RATE-FIXING SCANDAL

Enpresa eta zentro teknologikoen arteko lankidetza euskal politika teknologikoan

Assesment of Spains Economic Situation

EUROA DESMITIFIKATZEN (Eus)

EUROA DESMITIFIKATZEN (Eus) DEMYSTIFYING THE EURO (Basque) DESMITIFICANDO EL EURO (Eus)

UNA MALA NOTICIA (Es) BAD NEWS (Es) ALBISTE TXARRA (Es)

Berrikuntza Nafarroan

LA BANCA APROVECHA LA CRISIS PARA HACERSE CON EL CONTROL DE MEDIOS

Berrikuntzako sistema erregionalen aldaketen azterketa, eboluzioa eta euskadiko industriaren sektore adierazgarrienen dibertsifikazioaren bitartez

The LIBOR Affair. BANKSTERS

EUSKAL FINANTZA SISTEMARENTZAKO AUKERA BAT (Eus) AN OPPORTUNITY FOR THE BASQUE FINANCIAL SYSTEM (Basque) UNA OPORTUNIDAD PARA EL SISTEMA FINANCIERO VASCO (Eus)

EUSKAL FINANTZA SISTEMARENTZAKO AUKERA BAT (Eus)

¿QUE ESTA PASANDO EN ESPAÑA? (Es) WHAT IS HAPPENING IN SPAIN (Es) ZER GERTATZEN ARI DA ESPAINIAN? (Eus)

Zientzia, teknologia eta berrikuntza politikaren bilakaera

Enplegu gehiago parke teknologikoetan nahiz eta krisia egon

FED Monetary Policy Report to the Congress July 2012

Berrikuntzako sistema erregionalen tipologiak: Espainiaren kasua

Euskal Herriko eta Nafarroako berrikuntzaren sistema erregionalak

Paradoxak berrikuntzan

Teknologian intentsiboak diren enpresen jokaera: Euskal Herriko parke teknologikoen zentroa

GOVERNMENT LACK LEVERAGE OVER BANKS. BLOOMBERG TV.video

Barclays Scandal Sends Shockwaves Worldwide

CES MEMORIA SOZIOEKONOMIKOA 2011. Laburpena eta Gogoetak

EKAI Center en GARA. Cajas de Ahorros Vascas. UN GOLPE DE ESTADO

EKAI Center GARAn. Euskal Aurrezki Kutxak. ESTATU-KOLPE BAT

EKINTZAILEEI ETA ENPRESA TXIKIARI LAGUNTZEKO LEGEA

NY FED: Explanatory Note to Congress

BERRIKUNTZA SISTEMAK

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana 2010

ZAHARTZEA AUKERA BAT EUSKAL INDUSTRIA SAREARENTZAT

LANKIDETZA ENPRESARIALA ETA BERRIKUNTZA POLITIKA

Erronkak Euskal Herriarentzako, sistemaren eboluzioaren eta berrikuntza politiken hiru hamarkadaz geroztik

Framework for Recovery and Resolution of Financial Institutions

ERRESKATEAREN BALDINTZEK ATEA IREKI DIOTE KUTXABANKEN PRIBATIZAZIOARI

Rescate de la Banca Española. IMPLICACION DE LOS INVERSORES (Es) Spanish Banks Bailout. INVESTORS BURDEN SHARING (Es) Espainiako Bankuen Erreskatea. HARTZEKODUNEN INPLIKAZIOA (Es)

Parke teknologiko euskaldunek hazkundean jarraitzen dute

EKAI Group

WHY SHOULD YOU HIRE
EKAI Group
POR QUÉ CONTRATAR
A EKAI Group
ZERGATIK LAN EGIN
EKAI Group-EKIN
Since its launch in 2010, EKAI Group has quickly positioned itself as a reference adviser in local and regional entities, companies and the media.

We are more than a consultancy. We are also a think tank committed to economic and social development, to the real economy and to more efficient, active and participatory societies.

Hiring EKAI Group means taking a step forward in improving public and private management from a perspective committed to the future of our citizens.

If you want to hire our services, get in touch with us:

+34 943250104 
ekai@ekaicenter.eu 
Desde su puesta en marcha en 2010, EKAI Group se ha posicionado rápidamente como un asesor de referencia en entidades locales y regionales, empresas y medios de comunicación.

Somos más que una consultoría. Somos también un think tank comprometido con el desarrollo económico y social, con el impulso de la economía real y de sociedades más eficientes, activas y participativas.

Contratar a EKAI Group supone dar un paso adelante en la mejora de la gestión pública y privada desde una perspectiva comprometida con el futuro de nuestros ciudadanos.

Si quieres contratar nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros:
+34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu
2010ean lanean hasi ginenetik, segituan kokatu da EKAI Group erreferentziazko aholkulari gisa toki eta erregio mailako erakundeetan, enpresetan eta hedabideetan.

Aholkularitza bat baino zerbait gehiago gara. Ekonomia eta gizarte garapenarekin konprometitutako think tank delakoa gara ere. Bai eta ekonomia errealarekin eta gizarte eraginkorragoak, aktiboagoak eta partehartzaileagoekin ere.

EKAI Group-ekin lan egitea benetako aurrerapausua da kudeaketa publiko eta pribatuaren hobekuntzan, gure hiritarren etorkizunarekiko konpromisoaren ikuspegitik.

Gure zerbitzuak kontratatu nahi badituzu, jarri kontaktuan gurekin:
+34 943250104
ekai@ekaicenter.eu

WHAT WE DO:

- Consultancy

- Research

- Information

- Training

- Communication

QUÉ HACEMOS:

- Asesoría

- Investigación

- Información

- Formación

- Comunicación

GURE ZEREGINAK:

- Aholkularitza

- Ikerketa

- Informazioa

- Prestakuntza

- Komunikazioa
OUR MAIN WORKING FIELDS:

- Strategic information

- Strategic planning and management

- Local policy

- Regional, state and European policy

- Industrial Policy

- Financial Policy

- Budget Policy

- Participation, Cooperatives and Social Economy

- Geopolitics and International Economy
NUESTROS ÁMBITOS PREFERENTES:

- Información estratégica

- Planificación y gestión estratégica

- Políticas locales

- Políticas regionales, estatales y europeas

- Política Industrial

- Política Financiera

- Política Presupuestaria

- Participación, Cooperativas y Economía Social

- Geopolítica y Economía Internacional
GURE FUNTSEZKO LAN-ESPARRUAK:

- Informazio estrategikoa

- Planifikazioa eta kudeaketa estrategikoa

- Tokiko Politikak

- Erregio, estatu eta Europa mailako politikak

- Industria Politika

- Finantza Politika

- Aurrekontu Politika

- Partaidetza, Kooperatibak eta Gizarte Ekonomia

- Geopolitika eta Nazioarteko Ekonomia
EKAI Group is a member of the GAREN Businessmen Association
EKAI Group es miembro de la Asociación de Empresarios GAREN
GAREN Enpresarien Elkarteko kide da EKAI Group 

EKAI Journal
Errukane Aperribai
Garaia Innovation Center
20500 MONDRAGON Spain
Tel: +34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu