Gipuzkoaren ekonomi garapena. BERRIKUNTZA ETA KRISIAREN AURKAKO POLITIKA (Es)