Entradas

EL PRESIDENTE DE KUTXABANK CREE QUE EL BANCO NO CAMBIARÁ CON LA REFORMA

Estrategias S3. NECESITAMOS UNA CLARIFICACION DE LA COMISION EUROPEA (Es) S3 Strategies. ON NEED OF A CLARIFICATION FROM THE EUROPEAN COMMISSION (Es) S3 Estrategiak. EUROPAR BATZORDEAREN ARGIBIDE BATEN BEHARREAN (Eus)

Vital Kutxa Caja Laboral pymeak sostengatzen ditu kanpoan (Es)

KUTXABANK. LA COMISIÓN EUROPEA MARCA EL CAMINO (Es) KUTXABANK. THE EUROPEAN COMMISSION LEADS THE WAY (Es) KUTXABANK. EUROPAR BATZORDEA, AURRENA (Es)

GIPUZKOARAKO BERRIKUNTZA POLITIKAZ

EUSKADIK I+G-N AHALEGIN ANTIZIKLIKOA EGITEKO KONPROMESUA HARTU DU

BBVA-k Bancomer saltzen du 1.337 milioi eurogatik (Es)

Caja Laboralak uste du Moody´s beherapenak bere kaudimenari ez diola eragiten (Es)

Biltzen Arabak inpositoreen aukera baliogabetzea eskatzen dio Vital-en Batzordeari (Es)

EKAI Center en GARA: ENDEUDAMIENTO Y RIESGO EN EL SECTOR FINANCIERO VASCO.html

Bizkaiko merkataritzaren lehia hobetzeko Kutxabank-aren eta Cecobi-ren arteko kolaborazio akordioa (Es)

Bankuen oinak (Eus)

Clusters as an Instrument for Industrial Policy

¿LA UNIÓN EUROPEA CONTRA KUTXABANK? (Es) THE EUROPEAN UNION AGAINST KUTXABANK? (Es) EUROPAR BATASUNA KUTXABANK-EN AURKA? (Es)

GUILLERMO DORRONSORO(BIDEO INTERESGARRI BAT)

FINANTZA KRISIA ETA BANKU SISTEMA (Eus)

There is only one real answer. Split the banks

FINANTZA KRISIA ETA BANKU SISTEMA (Eus) FINANCIAL CRISIS AND BANKING SYSTEM (Basque) CRISIS FINANCIERA Y SISTEMA BANCARIO (Eus)

STANDARD & POOR'S SOBRE KUTXABANK (Es) STANDARD & POOR'S ON KUTXABANK (Es) STANDARD & POOR'S KUTXABANK-I BURUZ (Es)

Kutxabank-en kaos estrategiko, instituzional eta politikoa (Es)

EKAI Center en GARA: EL CAOS ESTRATÉGICO, INSTITUCIONAL Y POLÍTICO DE KUTXABANK

Kutxabank-en kaosa (Es)

Euskal Kutxen bidegurutzea (Es)

EKAI Center en HALA BEDI IRRATIA 2012 11 21 (Audio)

Lavrov: Patriot missile deployment in Turkey will lead to further regional destabilization

Kutxabank, begira Nafarroako Kutxa (EU)

LAB-a: "Kutxen degradazioa hain nabaria da bakarrik beste alde baterako, edo gaizkiago, beraren diseinuaren parte dena, begiratzen duenak berma dezakeela" (ES)

EH Bilduk Parlamentura darama etxea utzarazten dituzten bakuekiko erlazioak moztea (Es)

Bilduk Ezkerraldean eskatzen du etxe utzarazten dituzten bankuekin lan ez egitea (ES)

EH Bilduk inpugnazioak aurkeztuko ditu Kutxako asanbladaren aurka (Eu)

Temporary Euro-Zone Exit Would Stabilize Greece

EL CAOS DE KUTXABANK (Es) THE CHAOS OF KUTXABANK (Es) KUTXABANK-EN KAOSA (Es)

Mario Fernández, BBK-ren lehendakaria berrautatuta (Es)

Caja Laboral Ipar Kutxa ekonomia sozialerako enpresa sorrera finantziatuko du (Es)

Horitzaileentzako ordainketa planak handitzen dira Euskal Herrian (ES)

Xabier Iturbe aukeratu dute Kutxako zuzendari (Eu)

GIPUZKOARAKO BERRIKUNTZA POLITIKAZ

Espainiako Bankuak 2011ko Kutxaren kontuak ikertzen ditu (Es)

Kutxen kontseiluak hautatuko dituzte gaur, Gipuzkoako zalantzarekin (Eu)

Espainiako banku krisia. Ekai Center-rek eginiko proposamena (Es)

EH Bilduk "iruzur ikaragarria" salatu du Kutxan (Eu)

Hautagai batengan akatsak Bildu uzten du Kutxabank-etik kanpo geratzeko zorian (ES)

Zorduntzea eta arriskua euskal finantza sektorean (Es)

How Emu Break-up Can Be Avoided

Crisis Bancaria en España. LA PROPUESTA DE EKAI CENTER (Es) Banking Crisis in Spain. THE EKAI CENTER PROPOSAL (Es) Banku Krisialdia Espainian. EKAI CENTER-EN PROPOSAMENA (Es)

IRAN'S AGENDA IN THE GAZA OFFENSIVE

ENDEUDAMIENTO Y RIESGO EN EL SECTOR FINANCIERO VASCO (Es) DEBT AND RISK IN THE BASQUE FINANCIAL SECTOR (Es) ZORPETZE ETA ARRISKUA EUSKAL FINANTZA SEKTOREAN (Es)

AEBko Hauteskundeak. JAINKOAK GORDE BEZA AMERIKA (Es)

Fernando Aranguizek Kutxa Vital-en buru dezala akordioa (ES)

HOW SHADOW BANKS RULE THE WORLD

LA CONSTITUCION (LABORAL) INSUFICIENTE (Es) THE INSUFFICIENT (LABOUR) CONSTITUTION (Es) (LAN) KONSTITUZIO ESKASA (Es)

Banka eta Kutxek hartutako erabakia askorentzat beranduegi datorren neurria dela salatzen du LABek (Eu)

Bankuek ez dute etxegabetzerik egingo 'muturreko kasuetan' (Eu)

NIGEL BARLOW

WHERE SPAIN IS WORSE THAN GREECE

WHO WILL STOP THE SADO-MONETARISTS AS JOBLESS YOUTH HITS-58pc-IN GREECE?

GIPUZKOARAKO BERRIKUNTZA POLITIKAZ

EKAI Center EN GARA: Elecciones USA: DIOS SALVE AMERICA

SOBRE LA DIMENSIÓN DE KUTXABANK (Es) ON THE SIZE OF KUTXABANK (Es) KUTXABANK-EN NEURRIAZ (Es)

KUTXABANK Y CAJA LABORAL-IPAR KUTXA PARALIZAN LOS DESAHUCIOS DE VIVIENDAS

Hipoteka-betearazpenak bertan behera utzi ditu Kutxabankek (Eu)

Did global financial institutions survive the Great Recession?

Epaile batek hipoteka BBK-rekin izan zelako pisu bat enkantean jartzea galarazten dio Kutxabank-i (Es)

Euskal berrikuntza sistema: bere politiken analisia

EH Bilduk EAJ-ren eta PP-rer politikaren kontrako akordioak bilatuko ditu Kutxabanken (Es)

Elecciones USA. DIOS SALVE AMERICA (Es) US Election. GOD SAVE AMERICA (Es) AEBko Hauteskundeak. JAINKOAK GORDE BEZA AMERIKA (Es)

EKAI Center en HALA BEDI Irratia. 2012.10.22

BPGa % 1,4 jaitsi eta langabezia % 26ra igoko da 2013an, BBVAren ustez (Eu)

Kutxabankek ez du finantza-erakunde gehiagoren erosketa begiesten, Fernández-en arabera (Es)

Euskal Autonomi Erkidegoa. GOBERNU BERRIA ETA KONTSENTSU EKONOMIKOA (Es)

AMERICA HAS ALREADY LOST TUESDAY'S ELECTION

EKAI Group

WHY SHOULD YOU HIRE
EKAI Group
POR QUÉ CONTRATAR
A EKAI Group
ZERGATIK LAN EGIN
EKAI Group-EKIN
Since its launch in 2010, EKAI Group has quickly positioned itself as a reference adviser in local and regional entities, companies and the media.

We are more than a consultancy. We are also a think tank committed to economic and social development, to the real economy and to more efficient, active and participatory societies.

Hiring EKAI Group means taking a step forward in improving public and private management from a perspective committed to the future of our citizens.

If you want to hire our services, get in touch with us:

+34 943250104 
ekai@ekaicenter.eu 
Desde su puesta en marcha en 2010, EKAI Group se ha posicionado rápidamente como un asesor de referencia en entidades locales y regionales, empresas y medios de comunicación.

Somos más que una consultoría. Somos también un think tank comprometido con el desarrollo económico y social, con el impulso de la economía real y de sociedades más eficientes, activas y participativas.

Contratar a EKAI Group supone dar un paso adelante en la mejora de la gestión pública y privada desde una perspectiva comprometida con el futuro de nuestros ciudadanos.

Si quieres contratar nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros:
+34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu
2010ean lanean hasi ginenetik, segituan kokatu da EKAI Group erreferentziazko aholkulari gisa toki eta erregio mailako erakundeetan, enpresetan eta hedabideetan.

Aholkularitza bat baino zerbait gehiago gara. Ekonomia eta gizarte garapenarekin konprometitutako think tank delakoa gara ere. Bai eta ekonomia errealarekin eta gizarte eraginkorragoak, aktiboagoak eta partehartzaileagoekin ere.

EKAI Group-ekin lan egitea benetako aurrerapausua da kudeaketa publiko eta pribatuaren hobekuntzan, gure hiritarren etorkizunarekiko konpromisoaren ikuspegitik.

Gure zerbitzuak kontratatu nahi badituzu, jarri kontaktuan gurekin:
+34 943250104
ekai@ekaicenter.eu

WHAT WE DO:

- Consultancy

- Research

- Information

- Training

- Communication

QUÉ HACEMOS:

- Asesoría

- Investigación

- Información

- Formación

- Comunicación

GURE ZEREGINAK:

- Aholkularitza

- Ikerketa

- Informazioa

- Prestakuntza

- Komunikazioa
OUR MAIN WORKING FIELDS:

- Strategic information

- Strategic planning and management

- Local policy

- Regional, state and European policy

- Industrial Policy

- Financial Policy

- Budget Policy

- Participation, Cooperatives and Social Economy

- Geopolitics and International Economy
NUESTROS ÁMBITOS PREFERENTES:

- Información estratégica

- Planificación y gestión estratégica

- Políticas locales

- Políticas regionales, estatales y europeas

- Política Industrial

- Política Financiera

- Política Presupuestaria

- Participación, Cooperativas y Economía Social

- Geopolítica y Economía Internacional
GURE FUNTSEZKO LAN-ESPARRUAK:

- Informazio estrategikoa

- Planifikazioa eta kudeaketa estrategikoa

- Tokiko Politikak

- Erregio, estatu eta Europa mailako politikak

- Industria Politika

- Finantza Politika

- Aurrekontu Politika

- Partaidetza, Kooperatibak eta Gizarte Ekonomia

- Geopolitika eta Nazioarteko Ekonomia
EKAI Group is a member of the GAREN Businessmen Association
EKAI Group es miembro de la Asociación de Empresarios GAREN
GAREN Enpresarien Elkarteko kide da EKAI Group 

EKAI Journal
Errukane Aperribai
Garaia Innovation Center
20500 MONDRAGON Spain
Tel: +34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu