Entradas

POLITICA SECTORIAL Y ESPECIALIZACION EN EL PAIS VASCO (Es) SECTORAL POLICY AND SPECIALISATION IN THE BASQUE COUNTRY (Es) SEKTORE POLITIKA ETA ESPEZIALIZAZIOA EUSKAL HERRIAN (Eus)

PSEk fiskalitatearen inguruko Osoko Bilkura monografikoa proposatu du. Osoko Bilkura monografiko horretan, Pastorrek 30 neurri proposatuko dizkio Legebiltzarrari

LLUÍS RECODER:UNA ESPANYA INTERVINGUDA INVERTIRÍA MILLOR EN INFRAESTRUCTURES

RECODER VE VENTAJAS EN UNA ESPAÑA INTERVENIDA

POLÍTICAS ANTI-CRISIS EUROPEAS

¿DEBE KUTXABANK ADQUIRIR CATALUNYA CAIXA?

POLÍTICA SECTORIAL EN EL PAÍS VASCO (Es) SECTORAL POLICY IN THE BASQUE COUNTRY (Es) SEKTORE POLITIKA EUSKAL HERRIAN (Es)

RUSSIA EXPECTS A WAR AGAINST IRAN THIS SUMMER

EUROPA PODRÍA RESCATAR A LA BANCA PARA EVITAR EL CONTAGIO PROVOCADO POR ESPAÑA

The Euro crisis threatens not only the common currency, but also the future of the European Central Bank

Weidmann says not ECB job to tackle Spain's problems

EKAI Center EN EL PARLAMENTO VASCO II (Preguntas/Respuestas)

EKAI Center EN EL PARLAMENTO VASCO I

GAZPROM TO BOOST EXPORT TO EU

KUTXABANK: LA DESESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO VASCO (Es) KUTXABANK: THE DESTABILISATION OF THE BASQUE FINANCIAL SYSTEM (Es) KUTXABANK: EUSKAL FINANTZA EGITURAREN DESEGONKORTZEA (Eus)

POLÍTICA DE CRECIMIENTO Y POLÍTICAS EXPANSIVAS (Es) GROWTH POLICY AND EXPANSIONARY POLICIES (Es) HAZKUNDERAKO POLITIKA ETA POLITIKA "HEDATZAILEAK" (Es)

EL LEHENDAKARI PIDE UN PACTO ECONÓMICO EN LA UE QUE NO ESTÉ BASADO EN LOS AJUSTES

EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL EN LA LEGISLACION COOPERATIVA (Es)

THE BASQUE CASE. A Comprehensive Model of Sustainable Human Development

Euskadiko Kutxaren eta Ipar Kutxaren integrazio protokoloa onartu da

EKAI Center IN THE BASQUE PUBLIC RADIO 2012 18 04

KUTXABANK Y ESTRATEGIAS DE DIMENSION (Es) KUTXABANK AND SIZE STRATEGY (Es) KUTXABANK ETA NEURRI-ESTRATEGIAK (Es)

KRISI EKONOMIKOA. SUSTRAIAK ETA ALTERNATIBAK (Basque)

¿DEBE KUTXABANK ADQUIRIR CATALUNYA CAIXA? (Es) SHOULD KUTXABANK BUY CATALUNYA CAIXA? (Es) CATALUNYA CAIXA EROSI BEHARKO LUKE KUTXABANK-EK? (Es)

ECB's Draghi throws crisis ball back to governments

SPAIN WANTS BILLIONS FOR ITS BANKS

HOLLANDE PROPOSES FOUR CHANGES FOR EU FISCAL PACT

ELAren BALORAZIOA ESPAINIAKO GOBERNUAK ADOSTUTAKO MURRIZKETA BERRIEN AURREAN

EKAI Group EN GARA: EL EXPERIMENTO "BANCA CÍVICA"

EUSKADI: EL DESPISTE ESTRATEGICO (Es) BASQUE COUNTRY: STRATEGIC CONFUSION (Es) EUSKAL HERRIA: ESTRATEGI OHARKABEKERIA (Es)

SHOULD CENTRAL BANKS HELP GOVERNMENTS RUN BIGGER DEFICITS?

REPSOL: EL PP ACUSA A CIU Y PNV DE DESLEALTAD

AUZITEGI GORENAK BIZKAIKO SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA BERRETSI DU

BRICS: NO RIGHTS, NO CASH

How bright is a nuclear future?

SPAIN IS NOW THE NEXT COUNTRY IN THE EU DANGER ZONE

RUSSIA'S STRATEGY

CHINA ECONOMY: REFORM PUSH

Kanpo Merkataritza Euskal Herrian. Krisiari Aurre Egiteko Aukera Paregabea

EUSKADI: EL DESPISTE ESTRATEGICO (Es) BASQUE COUNTRY: STRATEGIC CONFUSION (Es) EUSKAL HERRIA: ESTRATEGI OHARKABEKERIA (Es)

CRISIS FINANCIERA Y SISTEMA DEMOCRÁTICO (Es) FINANCIAL CRISIS AND DEMOCRATIC SYSTEM (En) FINANTZA KRISIALDIA ETA SISTEMA DEMOKRATIKOA (Eus)

NDFk aurreikuspenak hobetu ditu, baina suspertzea oso ahula dela ohartarazi du

BRUSELAS PIDE AUMENTAR EL CAPITAL DEL BEI PARA FINANCIAR LA RECUPERACIÓN.Ha llegado a su límite de actuación.

Erreforma Fiskaleko Proposamena Iraila 2011

¿DEBE ESPAÑA SALIR DE LA EUROZONA? (Es) SHOULD SPAIN LEAVE THE EURO? (Es) EUROGUNEA UTZI BEHARKO LUKE ESPAINIAK? (Es)

JAPÓN APORTARÁ 60.000 MILLONES DE DÓLARES AL FMI PARA CONTROLAR LA EUROZONA

LA AMENAZA DEL ENDEUDAMIENTO (EKAI Group en GARA)

EUSKADI EN EL MUNDO

Eurozone crisis roars back to savage Spain

European banks could be forced to hold twice as much capital in reserve

European Central Bank hardliners plot exit plan

ECB's Knot says no new help for Spain bonds soon

Dumitru Fornea ON EUROPEAN UNIONS AND INDUSTRIAL POLICY

HELENA FRANCO: "ENPRESARIEK ULERTU BEHAR DUTE EKARPEN BAT EGIN BEHAR DUTELA GUZTIAK FUNTZIONATZEKO"

RESTORING THE HEALTH AND STABILITY OF THE EU FINANCIAL SECTOR

CAN: ZENTZURIK GABEKO IHESA

BOTEREAK URRE BELTZA NAHI DU

LLAMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS BANCOS COOPERATIVOS

Marc Mathieu ON EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP IN EUROPE

EKAI Group

WHY SHOULD YOU HIRE
EKAI Group
POR QUÉ CONTRATAR
A EKAI Group
ZERGATIK LAN EGIN
EKAI Group-EKIN
Since its launch in 2010, EKAI Group has quickly positioned itself as a reference adviser in local and regional entities, companies and the media.

We are more than a consultancy. We are also a think tank committed to economic and social development, to the real economy and to more efficient, active and participatory societies.

Hiring EKAI Group means taking a step forward in improving public and private management from a perspective committed to the future of our citizens.

If you want to hire our services, get in touch with us:

+34 943250104 
ekai@ekaicenter.eu 
Desde su puesta en marcha en 2010, EKAI Group se ha posicionado rápidamente como un asesor de referencia en entidades locales y regionales, empresas y medios de comunicación.

Somos más que una consultoría. Somos también un think tank comprometido con el desarrollo económico y social, con el impulso de la economía real y de sociedades más eficientes, activas y participativas.

Contratar a EKAI Group supone dar un paso adelante en la mejora de la gestión pública y privada desde una perspectiva comprometida con el futuro de nuestros ciudadanos.

Si quieres contratar nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros:
+34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu
2010ean lanean hasi ginenetik, segituan kokatu da EKAI Group erreferentziazko aholkulari gisa toki eta erregio mailako erakundeetan, enpresetan eta hedabideetan.

Aholkularitza bat baino zerbait gehiago gara. Ekonomia eta gizarte garapenarekin konprometitutako think tank delakoa gara ere. Bai eta ekonomia errealarekin eta gizarte eraginkorragoak, aktiboagoak eta partehartzaileagoekin ere.

EKAI Group-ekin lan egitea benetako aurrerapausua da kudeaketa publiko eta pribatuaren hobekuntzan, gure hiritarren etorkizunarekiko konpromisoaren ikuspegitik.

Gure zerbitzuak kontratatu nahi badituzu, jarri kontaktuan gurekin:
+34 943250104
ekai@ekaicenter.eu

WHAT WE DO:

- Consultancy

- Research

- Information

- Training

- Communication

QUÉ HACEMOS:

- Asesoría

- Investigación

- Información

- Formación

- Comunicación

GURE ZEREGINAK:

- Aholkularitza

- Ikerketa

- Informazioa

- Prestakuntza

- Komunikazioa
OUR MAIN WORKING FIELDS:

- Strategic information

- Strategic planning and management

- Local policy

- Regional, state and European policy

- Industrial Policy

- Financial Policy

- Budget Policy

- Participation, Cooperatives and Social Economy

- Geopolitics and International Economy
NUESTROS ÁMBITOS PREFERENTES:

- Información estratégica

- Planificación y gestión estratégica

- Políticas locales

- Políticas regionales, estatales y europeas

- Política Industrial

- Política Financiera

- Política Presupuestaria

- Participación, Cooperativas y Economía Social

- Geopolítica y Economía Internacional
GURE FUNTSEZKO LAN-ESPARRUAK:

- Informazio estrategikoa

- Planifikazioa eta kudeaketa estrategikoa

- Tokiko Politikak

- Erregio, estatu eta Europa mailako politikak

- Industria Politika

- Finantza Politika

- Aurrekontu Politika

- Partaidetza, Kooperatibak eta Gizarte Ekonomia

- Geopolitika eta Nazioarteko Ekonomia
EKAI Group is a member of the GAREN Businessmen Association
EKAI Group es miembro de la Asociación de Empresarios GAREN
GAREN Enpresarien Elkarteko kide da EKAI Group 

EKAI Journal
Errukane Aperribai
Garaia Innovation Center
20500 MONDRAGON Spain
Tel: +34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu