Entradas

RESOLVING FINANCIAL INSTITUTIONS

Las leyes de vivienda, poder y no querer

DE CHIPRE A ESPAÑA Y FRANCIA (Es) FROM CYPRUS TO SPAIN AND FRANCE (Es) ZIPRETIK ESPAINIA ETA FRANTZIARA (Es)

COUNTING THE COST OF CYPRUS

Kutxabank. LA CULPA ES DEL BANCO DE ESPAÑA (Es) Kutxabank. IT'S BANK OF SPAIN'S FAULT (Es) Kutxabank. ESPAINIAKO BANKUA DA ERRUDUNA (Es)

THE EUROPEAN UNION'S ROLE IN THE CYPRUS FINANCIAL CRISIS

INVERSORES Y DEPOSITANTES (Es) INVESTORS AND DEPOSITORS (Es) INBERTSOREAK ETA GORDAILUGILEAK (Es)

Políticas anti-crisis en Europa. UN PUNTO DE INFLEXION (Es) Anti-crisis policy in Europe. AN INFLEXION POINT (Es) Krisiaren aurkako politikak Europan. INFLEXIO PUNTU BAT (Es)

ECB-EUROGROUP CLASH OVER CYPRUS RESCUE AS MODEL

IZUA WALL STREET-EN

CHIPRE: AHORA TODOS CONTRA EUROPA (Es) CYPRUS: NOW, EVERYONE AGAINST EUROPE (Es) ZIPRE: ORAIN, DENAK EUROPAREN AURKA (Es)

IMPACT OF EUROCRISIS ON EUROPEAN SAVERS

Banku txarra, etxebizitza eskubidea eta politiken orientazioa

Entrevista con Santi Merino sobre derecho a la vivienda

EKAI Center en GARA: CHIPRE, RUSIA Y LA UNION EUROPEA

EKAI Center en NAIZ: CHIPRE, RUSIA Y LA UNION EUROPEA

PUTIN: BRICS, KEY ELEMENT OF EMERGING MULTIPOLAR WORLD

CHIPRE, RUSIA Y LA UNION EUROPEA (Es) CYPRUS, RUSSIA AND THE EUROPEAN UNION (Es) ZIPRE, ERRUSIA ETA EUROPAR BATASUNA (Es)

Etxebizitza kooperatibek zertarako balio dute?

Políticas de vivienda: desenfoque y reenfoque

Las leyes de vivienda: poder y no querer

Etxebizitza: inbertsio ala eskubide

SOBRE EL RESCATE DE CHIPRE (Es) ON THE BAIL-OUT OF CYPRUS (Es) ZIPREREN ERRESKATEAZ (Es)

GERMANY WOULD HAVE PROTECTED INSURED DEPOSITS: SCHAUBLE

EU. FINANCIAL SYSTEM STABILITY ASSESSMENT

KUTXABANK Y EL FUTURO DE LA ECONOMIA VASCA (Es) KUTXABANK AND THE FUTURE OF THE BASQUE ECONOMY (Es) KUTXABANK ETA EUSKAL EKONOMIAREN ETORKIZUNA (Es)

EKAI Center en GARA.KUTXABANK: Y AHORA, EL FMI

SOBRE EL PAPEL DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (Es) ON THE ROLE OF THE EUROPEAN INVESTMENT BANK (Es) EUROPAKO INBERTSIOETARAKO BANKUAREN EGITEKOAZ (Es)

Políticas anti-crisis en Euskadi. PRESUPUESTOS Y ESTIMULO DE LA DEMANDA (Es) Anti-crisis policy in the Basque Country. BUDGET AND DEMAND STIMULUS (Es) Krisiaren aurkako politikak Euskadin. AURREKONTUAK ETA ESKAERAREN SUSTAPENA (Es)

Lanerako eskubidea: zer egin daiteke euskal eremutik?

Hizkuntza politika berri baten edukiak esparru sozioekonomikoan

Arlo sozioekonomikorako hizkuntza politka berri baterantz

European Industrial Policy. A NEW TRADE POLICY (En) Política Industrial Europea. UNA NUEVA POLÍTICA COMERCIAL (En) Europako Industri Politika. MERKATARITZA POLITIKA BERRI BAT (En)

EKAI Center EN GARA: Kutxabank. SOBRE IMPRUDENCIAS

Derecho al trabajo y políticas activas

Kutxabank. Y AHORA EL FMI (Es) Kutxabank. AND NOW, THE IMF (Es) Kutxabank. ETA ORAIN, NDF (Es)

Hizkuntza politika eta gizarte eragileak

EKAI Center IN THE BASQUE PUBLIC RADIO. 2012.03.06 (Espainiako ekonomia, Venezuela)

RUSSIA GAS: STRATEGIC DILEMMA

Kutxabank. SOBRE IMPRUDENCIAS (Es) Kutxabank. ON CARELESSNESS (Es) Kutxabank. ZUHURGABEKERIAZ (Es)

Kutxabank-ek produktu finantzarioko bidea eskaintzen dio Getxo Empresa-ri (Es)

BREAKING THE SHACKLES OF AUSTERITY

IS THE EUROCRISIS ABOUT TO RETURN?

EKAI Center en GARA: Kutxabank y las EPSV. ELA y LAB TIENEN RAZON PERO II

Políticas anti-crisis en Euskadi. KUTXABANK - CONFEBASK (Es) Basque anti-crisis policy. KUTXABANK - CONFEBASK (Es) Krisiaren aurkako politikak Euskadin. KUTXABANK - CONFEBASK (Es)

DEALING WITH PRIVATE DEBT DISTRESS

Tokiko Ekonomi Garapena. EZAGUTZAREN KUDEAKETA (Eus) Local Economic Development. KNOWLEDGE MANAGEMENT (Basque) Desarrollo Económico Local. GESTION DEL CONOCIMIENTO (Eus)

Políticas anti-crisis en Euskadi. KUTXABANK ADVIERTE (Es) Basque anti-crisis policy. KUTXABANK WARNS (Es) Krisiaren aurkako politikak Euskadin. KUTXABANK-EN OHARRA (Es)

Políticas Anti-Crisis en Euskadi. QUÉ PASA CON LA I+D (Es) Basque anti-crisis policy. WHAT´S THE MATTER WITH R+D (Es) Krisiaren aurkako politikak Euskadin. ZER GERTATZEN ARI DA I+G-REKIN (Es)

Euskararen inguruko politiken gainean (II): esparru sozioekonomikoa

Euskararen inguruko politiken gainean (I): behar orokorrak

Kutxabank-ek 2012rako 93 milioi lortu zituen 855 milioi horniduretara zuzendu ondoren (Es)

IRPH-a emateari utz dezala hipoteken berrikustea arte itxaron gabe eskatzen diote Kutxabank-i (Es)

EKAI Group

WHY SHOULD YOU HIRE
EKAI Group
POR QUÉ CONTRATAR
A EKAI Group
ZERGATIK LAN EGIN
EKAI Group-EKIN
Since its launch in 2010, EKAI Group has quickly positioned itself as a reference adviser in local and regional entities, companies and the media.

We are more than a consultancy. We are also a think tank committed to economic and social development, to the real economy and to more efficient, active and participatory societies.

Hiring EKAI Group means taking a step forward in improving public and private management from a perspective committed to the future of our citizens.

If you want to hire our services, get in touch with us:

+34 943250104 
ekai@ekaicenter.eu 
Desde su puesta en marcha en 2010, EKAI Group se ha posicionado rápidamente como un asesor de referencia en entidades locales y regionales, empresas y medios de comunicación.

Somos más que una consultoría. Somos también un think tank comprometido con el desarrollo económico y social, con el impulso de la economía real y de sociedades más eficientes, activas y participativas.

Contratar a EKAI Group supone dar un paso adelante en la mejora de la gestión pública y privada desde una perspectiva comprometida con el futuro de nuestros ciudadanos.

Si quieres contratar nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros:
+34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu
2010ean lanean hasi ginenetik, segituan kokatu da EKAI Group erreferentziazko aholkulari gisa toki eta erregio mailako erakundeetan, enpresetan eta hedabideetan.

Aholkularitza bat baino zerbait gehiago gara. Ekonomia eta gizarte garapenarekin konprometitutako think tank delakoa gara ere. Bai eta ekonomia errealarekin eta gizarte eraginkorragoak, aktiboagoak eta partehartzaileagoekin ere.

EKAI Group-ekin lan egitea benetako aurrerapausua da kudeaketa publiko eta pribatuaren hobekuntzan, gure hiritarren etorkizunarekiko konpromisoaren ikuspegitik.

Gure zerbitzuak kontratatu nahi badituzu, jarri kontaktuan gurekin:
+34 943250104
ekai@ekaicenter.eu

WHAT WE DO:

- Consultancy

- Research

- Information

- Training

- Communication

QUÉ HACEMOS:

- Asesoría

- Investigación

- Información

- Formación

- Comunicación

GURE ZEREGINAK:

- Aholkularitza

- Ikerketa

- Informazioa

- Prestakuntza

- Komunikazioa
OUR MAIN WORKING FIELDS:

- Strategic information

- Strategic planning and management

- Local policy

- Regional, state and European policy

- Industrial Policy

- Financial Policy

- Budget Policy

- Participation, Cooperatives and Social Economy

- Geopolitics and International Economy
NUESTROS ÁMBITOS PREFERENTES:

- Información estratégica

- Planificación y gestión estratégica

- Políticas locales

- Políticas regionales, estatales y europeas

- Política Industrial

- Política Financiera

- Política Presupuestaria

- Participación, Cooperativas y Economía Social

- Geopolítica y Economía Internacional
GURE FUNTSEZKO LAN-ESPARRUAK:

- Informazio estrategikoa

- Planifikazioa eta kudeaketa estrategikoa

- Tokiko Politikak

- Erregio, estatu eta Europa mailako politikak

- Industria Politika

- Finantza Politika

- Aurrekontu Politika

- Partaidetza, Kooperatibak eta Gizarte Ekonomia

- Geopolitika eta Nazioarteko Ekonomia
EKAI Group is a member of the GAREN Businessmen Association
EKAI Group es miembro de la Asociación de Empresarios GAREN
GAREN Enpresarien Elkarteko kide da EKAI Group 

EKAI Journal
Errukane Aperribai
Garaia Innovation Center
20500 MONDRAGON Spain
Tel: +34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu