Entradas

Krisialdi honi aurre egiteko estrategia baikorragoa

CANen izenean enpresariei bidaiak oparitzea egotzi diote Iñigo Alliri (Eu)

Tokiko Ekonomi Garapena. EAEKO ANTOLAMENDUA (Eus) Local Economic Development. GOVERNANCE IN THE BASQUE COUNTRY (Basque) Desarrollo Económico Local. ARTICULACIÓN EN EUSKADI (Eus)

Y Vasca. TRANSPORTE DE MERCANCIAS III (Es) Basque High-Speed. FREIGHT TRANSPORT III (Es) Euskal Y. MERKANTZIEN GARRAIOA III (Es)

EKAI Center en HALA BEDI Irratia 2013.01.16.html

Políticas Anti-Crisis en Euskadi. ESPAÑA SE EQUIVOCA (Es) Basque Anti-Crisis Policy. SPAIN IS WRONG (Es). Krisiaren Aurkako Politikak Euskadin. ESPAINIA OKERTZEN ARI DA (Es)

INEren Enpresetan Berrikuntzari buruzko Inkesta

Tokiko Ekonomi Garapena. GALIZIAKO 7/96 LEGEA ERREFERENTZIA EREDU GISA (Eus) Local Economic Development. THE GALICIAN 7/96 LAW AS A REFERENCE MODEL (Basque). Desarrollo Económico Local. LA LEY 7/96 DE GALICIA COMO MODELO DE REFERENCIA (Eus)

RUSSIA'S FORCES ARE READY FOR WAR

Enaiden ingeniaritzak produktu bat atera du eta merkatu bila dabil atzerrian

Desarrollo Económico Local. EMPRESAS Y PODER LOCAL (Es) Local Economic Development. BUSINESSES AND LOCAL POWER (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. ENPRESAK ETA TOKIKO AGINTEA (Es)

EKAI Center en GARA: KutxaBank: SI SE QUIERE SE PUEDE

Tokiko Ekonomi Garapena. AZPIEGITURAK EKONOMI GARAPENEAN (Eus) Local Economic Development. LOCAL DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURES (Basque) Desarrollo Económico Local. DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURAS (Eus)

Ibilgailu elektriko euskalduna Berlingo kaleetan zehar

Políticas Anti-Crisis en Euskadi. MEJOR SIN PRISAS (Es) Anti-Crisis Policy in the Basque Country TAKE YOUR TIME (Es) Krisiaren Aurkako Politikak Euskadin. PRESARIK GABE HOBE (Es)

Tokiko Ekonomi Garapena. EZAGUTZA SAREAK (Eus) Local Economic Development. KNOWLEDGE NETWORKS (Basque) Desarrollo Económico Local. REDES DE CONOCIMIENTO (Eus)

Políticas Anti-Crisis en Euskadi. POLÍTICA DE INVERSIONES (Es) Anti-Crisis Policy in the Basque Country. INVESTMENT POLICY (Es) Krisiaren Aurkako Politikak. INBERTSIO POLITIKA (Es)

Tokiko Ekonomi Garapena. EUSKAL ARAUDIA (Eus) Local Economic Development. BASQUE LAW (Basque) Desarrollo Económico Local. NORMATIVA VASCA (Eus)

Proyecto EPIC-HUB: a la búsqueda de un sistema innovador de gestión energética integrada

SabadellGuipuzcoano-k bere negozio-bolumena handitzen du % 5ean (Es)

EB-ko berrikuntzari emandako laguntza publikoa eraginkorragoa egiten

LAB-ek euskal marko laborala eskatzen du auzibideagatik Kutxabank-en (Es)

KutxaBank. SOBRE LA INVERSION EN CAJASUR (Es) KutxaBank. ON THE INVESTMENT IN CAJASUR (Es) KutxaBank. CAJASUR-EN EGINDAKO INBERTSIOAZ (Es)

Cómo Financiar las Políticas Anti-Crisis en Euskadi. ALTERNATIVAS A LA DEUDA PÚBLICA (Es) How to finance the Basque anti-crisis policy. ALTERNATIVES TO PUBLIC DEBT (Es) Nola finantza ditzakegu krisiaren aurkako politikak. ZOR PUBLIKOAREN ALTERNATIBAK (Es)

Cómo Financiar las Políticas Anti-Crisis en Euskadi. KUTXABANK. 750 MILLONES (Es) How to finance the Basque anti-crisis policy. KUTXABANK 750 MILLION (Es). Nola finantza ditzakegu krisiaren aurkako politikak. KUTXABANK. 750 MILIOI (Es)

INDUSTRIALISTS CALL ON EU TO HALT THE DECLINE

EKAI Center IN THE BASQUE PUBLIC RADIO (Aurrezki Kutxak, Lagarde)

KutxaBank. SI SE QUIERE SE PUEDE (Es) KutxaBank. A MATTER OF POLITICAL WILL (Es) KutxaBank. NAHI IZAN EZKERO, AHAL DA (Es)

Lujua-k enpresetarako kreditu gehiago eman dezala eskatuko dio Kutxabank-i (Es)

Euskal kutxak fundazioak izango dira 2014an (Es)

Kutxabanken proiektuari eusteko, kutxek fundazio izan beharko dute (Eu)

Krisiaren Aurkako Politikak. INBERTSIO POLITIKA (Es)

Proiektu euskaldun bat Europako Ikatz eta Altzairuaren Ikerketa Funtsaren 17 “success stories” onenen artean.

CAN-ek luxu-bidaiak ordaindu zizkien paseoak helikopteroaz sartzen zituzten bezero esklusiboei (Es)

Kutxabank: funtzio soziala eta banku-jarduera (Es)

EKAI Center en GARA: Kutxabank: FUNCION SOCIAL Y ACTIVIDAD BANCARIA

POLÍTICAS DE VIVIENDA. DESENFOQUE Y REENFOQUE (Es) HOUSING POLICIES, BLUR AND APPROACH (Es) ETXEBIZITZA POLITIKAK. DESENFOKEA ETA BERRIFO ENFOKATZEA (Es)

Desarrollo Económico Local. CENTROS TECNOLOGICOS (Es) Local Economic Development. TECHNOLOGY CENTERS (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. IKERGUNEAK (Es)

Desarrollo Económico Local. CENTROS DE FORMACION (Es) Local Economic Development. TRAINING CENTERS (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. IKASTETXEAK (Es)

Desarrollo Económico Local. DESARROLLO LOCAL Y DESARROLLO REGIONAL (Es) Local Economic Development. LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. TOKIKO GARAPENA ETA ERREGIO GARAPENA (Es)

Desarrollo Económico Local. INFORMACION ESTRATÉGICA (Es) Local Economic Development. STRATEGIC INFORMATION (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. INFORMAZIO ESTRATEGIKOA (Es)

Germany's Bundesbank brings gold reserves home

Deutsche Bank convicted in Italy in widening scandal

GERMANY BEGINS HAULING GOLD RESERVES BACK HOME

TOKIKO AZPIEGITUREN FINANTZABIDEAK (Eus) FINANCING LOCAL INFRASTRUCTURES (Basque) FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES (Eus)

Cómo Financiar las Políticas Anti-Crisis en Euskadi. POLÍTICAS DE DEMANDA (Es) How to finance the Basque anti-crisis policy. DEMAND POLICY (Es) Nola finantza ditzakegu krisiaren aurkako politikak. ESKAERA SUSTATZEKO POLITIKAK (Es)

CENTRAL BANKS MUST SWITCH OFF THE PRINTING PRESSES BEFORE IT IS TOO LATE

EUSKADIKO I+G

PP-ek Kutxabank kontrolatzen jarraitzea kutxei baimenduko dien bidea onartuko du hilabete honetan (Es)

Bildu-k Vital-en batzar bat eskatzen du kaleratzeak gelditzeko (Es)

A NEW GOLD STANDARD IS BEING BORN

Desarrollo Económico Local. OBJETIVOS EMPRESARIALES (Es) Local Economic Development. GOALS OF BUSINESSES (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. ENPRESEN HELBURUAK (Es)

TOKIKO AZPIEGITUREN GOBERNANTZA (Eus) GOVERNANCE IN LOCAL INFRASTRUCTURES (Basque) GOBERNANZA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES (Eus)

Euskadi Informatika pertsonalak argitasuna eskatzen dio Kutxabank-i bere enpleguen gainean (Es)

JUAN JOSE GOÑI, FATRONIK

Nola finantza ditzakegu krisiaren aurkako politikak. CONFEBASK-EN PROPOSAMENA (Es)

Cómo Financiar las Políticas Anti-Crisis en Euskadi. LA PROPUESTA DE CONFEBASK (Es) How to finance the Basque anti-crisis policy. THE CONFEBASK PROPOSAL (Es) Nola finantza ditzakegu krisiaren aurkako politikak. CONFEBASK-EN PROPOSAMENA (Es)

SPRI-k egindako erreportaia krisia hoberen eramaten ari diren enpresen inguruan, beraien artean Aretxabaletako COPRECI

Nola finantza ditzakegu krisiaren aurkako politikak. KREDITU PUBLIKOA (Es)

Desarrollo Económico Local. LAS EMPRESAS EN EL PROCESO (Es) Local Economic Development. BUSINESSES IN THE PROCESS (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. ENPRESAK PROZESUAN (Es)

Cómo Financiar las Políticas Anti-Crisis en Euskadi. CREDITO PUBLICO (Es) How to finance the Basque anti-crisis policy. PUBLIC CREDIT (Es) Nola finantza ditzakegu krisiaren aurkako politikak. KREDITU PUBLIKOA (Es)

INNOBASQUEREN BAZKIDE-SAREKO HAMAR PROIEKTU BERRITZAILE LANKIDETZAREN BILA

GERMANY BACKS FRENCH INTERVENTION IN MALI

Desarrollo Económico Local. TERRITORIO E INTERRELACIONES (Es) Local Economic Development. TERRITORY AND INTERCONNECTIONS (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. LURRALDEA ETA ELKARLOTURAK (Es)

Desarrollo Económico Local. LIDERAZGO DEL PROCESO (Es) Local Economic Development. LEADERSHIP OF THE PROCESS (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. PROZESUAREN LIDERGOA (Es)

BERRIKUNTZA TEKNOLOGIAZ HARATAGO

DEUTSCHE BANK MADE HUGE BET AND PROFIT ON LIBOR

Desarrollo Económico Local. INTERRELACION ENTRE AGENTES (Es) Local Economic Development. INTERCONNECTION BETWEEN ACTORS (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. ERAGILEEN ARTEKO HARREMANAK (Eus)

EKAI Group

WHY SHOULD YOU HIRE
EKAI Group
POR QUÉ CONTRATAR
A EKAI Group
ZERGATIK LAN EGIN
EKAI Group-EKIN
Since its launch in 2010, EKAI Group has quickly positioned itself as a reference adviser in local and regional entities, companies and the media.

We are more than a consultancy. We are also a think tank committed to economic and social development, to the real economy and to more efficient, active and participatory societies.

Hiring EKAI Group means taking a step forward in improving public and private management from a perspective committed to the future of our citizens.

If you want to hire our services, get in touch with us:

+34 943250104 
ekai@ekaicenter.eu 
Desde su puesta en marcha en 2010, EKAI Group se ha posicionado rápidamente como un asesor de referencia en entidades locales y regionales, empresas y medios de comunicación.

Somos más que una consultoría. Somos también un think tank comprometido con el desarrollo económico y social, con el impulso de la economía real y de sociedades más eficientes, activas y participativas.

Contratar a EKAI Group supone dar un paso adelante en la mejora de la gestión pública y privada desde una perspectiva comprometida con el futuro de nuestros ciudadanos.

Si quieres contratar nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros:
+34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu
2010ean lanean hasi ginenetik, segituan kokatu da EKAI Group erreferentziazko aholkulari gisa toki eta erregio mailako erakundeetan, enpresetan eta hedabideetan.

Aholkularitza bat baino zerbait gehiago gara. Ekonomia eta gizarte garapenarekin konprometitutako think tank delakoa gara ere. Bai eta ekonomia errealarekin eta gizarte eraginkorragoak, aktiboagoak eta partehartzaileagoekin ere.

EKAI Group-ekin lan egitea benetako aurrerapausua da kudeaketa publiko eta pribatuaren hobekuntzan, gure hiritarren etorkizunarekiko konpromisoaren ikuspegitik.

Gure zerbitzuak kontratatu nahi badituzu, jarri kontaktuan gurekin:
+34 943250104
ekai@ekaicenter.eu

WHAT WE DO:

- Consultancy

- Research

- Information

- Training

- Communication

QUÉ HACEMOS:

- Asesoría

- Investigación

- Información

- Formación

- Comunicación

GURE ZEREGINAK:

- Aholkularitza

- Ikerketa

- Informazioa

- Prestakuntza

- Komunikazioa
OUR MAIN WORKING FIELDS:

- Strategic information

- Strategic planning and management

- Local policy

- Regional, state and European policy

- Industrial Policy

- Financial Policy

- Budget Policy

- Participation, Cooperatives and Social Economy

- Geopolitics and International Economy
NUESTROS ÁMBITOS PREFERENTES:

- Información estratégica

- Planificación y gestión estratégica

- Políticas locales

- Políticas regionales, estatales y europeas

- Política Industrial

- Política Financiera

- Política Presupuestaria

- Participación, Cooperativas y Economía Social

- Geopolítica y Economía Internacional
GURE FUNTSEZKO LAN-ESPARRUAK:

- Informazio estrategikoa

- Planifikazioa eta kudeaketa estrategikoa

- Tokiko Politikak

- Erregio, estatu eta Europa mailako politikak

- Industria Politika

- Finantza Politika

- Aurrekontu Politika

- Partaidetza, Kooperatibak eta Gizarte Ekonomia

- Geopolitika eta Nazioarteko Ekonomia
EKAI Group is a member of the GAREN Businessmen Association
EKAI Group es miembro de la Asociación de Empresarios GAREN
GAREN Enpresarien Elkarteko kide da EKAI Group 

EKAI Journal
Errukane Aperribai
Garaia Innovation Center
20500 MONDRAGON Spain
Tel: +34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu