Tokiko Ekonomi Garapena. EAEKO ANTOLAMENDUA (Eus) Local Economic Development. GOVERNANCE IN THE BASQUE COUNTRY (Basque) Desarrollo Económico Local. ARTICULACIÓN EN EUSKADI (Eus)