Entradas

Mario Fernández: NADIE NOS PRESIONARÁ PARA TOMAR DECISIONES QUE NO SEAN TECNICAS

KUTXABANKEK ESTRES AZTERKETA GAINDITU DU

Oliver Wyman. Stress Test Exercise

SITUACION DEL SISTEMA FINANCIERO VASCO (Es) SITUATION OF THE BASQUE FINANCIAL SYSTEM (Es) EUSKAL FINANTZA SISTEMAREN EGOERA (Es)

PEER STEINBRUCK S PROPOSALS ON BANKING AND FINANCE

ESTRATEGIAS S3 EN EL CASO VASCO. PUNTO DE PARTIDA (Es) S3 STRATEGIES IN THE BASQUE CASE. THE START POINT (Es) S3 ESTRATEGIAK EUSKAL EREDUAN. ABIATZEKO OINARRIAK (Es)

ESTRATEGIAS S3 EN EL CASO VASCO. POLITICAS CLAVE (Es) S3 STRATEGIES IN THE BASQUE CASE. KEY POLICIES (Es) S3 ESTRATEGIAK EUSKAL EREDUAN. FUNTSEZKO POLITIKAK (Es)

LA BANCA ESPAÑOLA SIGUE SIN AUDITARSE (Es) SPANISH BANKS: STILL NO AUDITS (Es) ESPAINIAKO BANKUAK: AUDITORETZARIK EZ ORAINDIK (Es)

EKAI Center en la radio Hala Bedi. SOBRE POLÍTICAS ANTI-CRISIS. (AUDIO)

Euskal berrikuntza sistema erronka berrien aurrean

POLITICAS DE AJUSTE (Es) ADJUSTMENT POLICIES (Es) DOIKETA POLITIKAK (Es)

PCTI 2015. OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE INNOVACION VASCO (Es) PCTI 2015. OPPORTUNITIES OF THE BASQUE INNOVATION SYSTEM (Es) ZTBP 2015. EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMAREN AUKERAK. (Es)

PCTI 2015. AMENAZAS DEL SISTEMA DE INNOVACION VASCO (Es) PCTI 2015. THREATS OF THE BASQUE INNOVATION SYSTEM (Es) ZTBP 2015. EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMAREN MEHATXUAK (Es)

PCTI 2015. DEBILIDADES DEL SISTEMA DE INNOVACION VASCO (Es) PCTI2015. WEAKNESSES OF THE BASQUE INNOVATION SYSTEM (Es) ZTBP 2015. EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMAREN AHULEZIAK(Es)

Miñanoko eraikuntza singularra berrikuntzako proiektuei harrera egiteko

PCTI 2015. FORTALEZAS DEL SISTEMA DE INNOVACION VASCO (Es) PCTI 2015. STRENGTHS OF THE BASQUE INNOVATION SYSTEM (Es) ZTBP 2015. EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMAREN INDARGUNEAK (Es)

Investigacion e Innovacion en El Pais Vasco. DIAGNOSTICO DE SITUACION (III) (Es) Research and Innovation in the Basque Country. ANALYSIS OF THE SITUATION (III) (Es) Ikerketa eta Berrikuntza EAEn. EGOERAREN AZTERKETA (III) (Es)

INTRODUCING THE LATIN EURO

Investigacion e Innovación en el País Vasco. DIAGNOSTICO DE SITUACION (II) (Es) Research and Innovation in the Basque Country. ANALYSIS OF THE SITUATION (II) (Es) Ikerketa eta Berrikuntza EAEn. EGOERAREN AZTERKETA (II) (Es)

Investigación e Innovación en el PaísVasco. DIAGNOSTICO DE SITUACION (I) (Es) Research and Innovation in the Basque Country. ANALYSIS OF THE SITUATION (I) (Es) Ikerketa eta Berrikuntza EAEn. EGOERAREN AZTERKETA (I) (Es)

EKAI Center en GARA: A EUSKADI TAMBIÉN SE LE ACABA EL TIEMPO

THE QE AFTERMATH. WHAT IT MEANS AND HOW IT IS -NOT- DIFFERENT

EL PCTI 2015 COMO ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACION INTELIGENTE (Es) THE PCTI 2015 AS SMART SPECIALISATION STRATEGY (Es) ZTBP 2015 SMART SPECIALISATION ESTRATEGIA GISA (Es)

Desarrollo Económico del País Vasco. ESTRATEGIAS DE PRIORIZACION (Es) Economic Development in the Basque Country. PRIORITISATION STRATEGY (Es) EAEren Ekonomi Garapena. LEHENTASUNAK ZEHAZTEKO ESTRATEGIAK (Es)

ESPAINIA: KONTSENTSUA, AZKENEAN (Eus)

KRISIALDITIK IRTETEA (Es)

Krisiaren aurkako politikak Euskadin. MEZUAK ZEHAZTU BEHAR DITUGU (Es)

ZER GERTATZEN ARI DA ESPAINIAN? (Eus)

QE3.ORAIN, ERRESERBA FEDERALA (Eus)

Small Banks Protest Basel Risk-Weighting Rules

EUROCRISIS. Inequality is Growing Again in Europe

PRESENCE WITH A PURPOSE

EBA. Hearing at the European Parliament

ESPAINIA: KONTSENTSUA, AZKENEAN (Eus) SPAIN: CONSENSUS, AT LAST (Basque) ESPAÑA: POR FIN, EL CONSENSO (Eus)

SALIR DE LA CRISIS (Es) GETTING OUT OF THE CRISIS (Es) KRISIALDITIK IRTETEA (Es)

Maastricht 2.0 Proposed Reform of Eu Sovereign Debt Rules

Bruselas quiere que todas las cajas pierdan la mayoría en sus bancos

EKAI Center en GARA: QE3. AHORA LA RESERVA FEDERAL

Espainiako Bankuen Erreskatea. HARTZEKODUNEN INPLIKAZIOA (Eus) Spanish Banks Bailout. BURDIN SHARING BY INVESTORS (Basque) Rescate de la Banca Española. IMPLICACIÓN DE LOS INVERSORES (Eus)

Politicas Anti-crisis en Euskadi. HAY QUE CLARIFICAR LOS MENSAJES (Es) Anti-crisis policy in Basque Country. MESSAGES MUST BE CLARIFIED (Es) Krisiaren aurkako politikak Euskadin. MEZUAK ZEHAZTU BEHAR DITUGU (Es)

Four Years Since Lehman Brothers, 'Too Big To Fail' Banks, Now Even Bigger, Fight Reform

Fed Ties New Aid to Jobs Recovery in Forceful Move

SYRIA: WHY AL-QAEDA IS WINNING

QE3. AHORA LA RESERVA FEDERAL (Es) QE3. AND NOW, THE FEDERAL RESERVE (En) QE3.ORAIN, ERRESERBA FEDERALA (Eus)

Neil Barofsky's 'Bailout' As An Anthropological Study Of Washington's Awfulness

MONETARY POLICY SINCE THE ONSET OF THE CRISIS by B. Bernanke

Gemeinschaftswarung Mit Kreislaufkollaps

GERMANY TO ISRAEL: DON´T STRIKE IRAN

Berrikuntza sozialeko estrategia: aukera bat Euskadirentzat

EUSKADIRI ERE AGORTZEN ARI ZAIO DENBORA (Es)

WAR AND BLUFF: IRAN, ISRAEL AND THE UNITED STATES

THE INDEPENDENT ECB IS DEAD

Why ECB Bond-Buying Plans Undermine Democracy

A EUSKADI TAMBIEN SE LE ACABA EL TIEMPO (Es) ALSO EUSKADI IS RUNNING OUT OF TIME (Es) EUSKADIRI ERE AGORTZEN ARI ZAIO DENBORA (Es)

Eusko Jaurlaritzaren Berrikuntza Publikoaren Plana(2011-2013)

EKAI Center en GARA: UN PASO MÁS EN EL SAQUEO DE EUROPA

Warsaw blasts US missile defense deal

Moscow to react to US Asian missile defense

Key change in ballad of East versus West

'Russia won’t fund EU political influence in Eastern Europe' - Putin

SHAKE UP THE BANKS, SAYS TUC

Share this

BESTE URRATS BAT EUROPAREN HARRAPAKETAN (Es)

FINANTZA KRISIALDIA ETA BANKU SISTEMA (Es)

DENBORA AGORTZEN ARI ZAIO ESPAINIARI (Es)

Gipuzkoaren Ekonomi Garapena. EKONOMI GARAPENA ETA KRISIAREN AURKAKO POLITIKAK (Es)

ZERBAIT GERTATZEN ARI DA WALL STREET-EN (Es)

ESPAINIAREN KRISIAREN AURKAKO POLITIKAREN GANORAZ (Es)

ESPAINIA AURRERATU BEHAR DA (Es)

KRISIAREN AURKAKO POLITIKA FOKALIZATU BEHAR DA (Es)

EUROA KRISIAREN JATORRI GISA (Eus)

ESPAINIA: KONTSENTSUA, AZKENEAN (Es)

No Limits. ECB President Draghi Reaches for the Bazooka

GERMAN PRESS REACTIONS TO ECB BOND PURCHASE PROGRAM

Berrikuntza sistema Nafarroan: diagnostikoaren eta benchmarking-aren jardutea

UN PASO MÁS EN EL SAQUEO DE EUROPA (Es) ANOTHER STEP IN THE LOOTING OF EUROPE (Es) BESTE URRATS BAT EUROPAREN HARRAPAKETAN (Es)

EKAI Group

WHY SHOULD YOU HIRE
EKAI Group
POR QUÉ CONTRATAR
A EKAI Group
ZERGATIK LAN EGIN
EKAI Group-EKIN
Since its launch in 2010, EKAI Group has quickly positioned itself as a reference adviser in local and regional entities, companies and the media.

We are more than a consultancy. We are also a think tank committed to economic and social development, to the real economy and to more efficient, active and participatory societies.

Hiring EKAI Group means taking a step forward in improving public and private management from a perspective committed to the future of our citizens.

If you want to hire our services, get in touch with us:

+34 943250104 
ekai@ekaicenter.eu 
Desde su puesta en marcha en 2010, EKAI Group se ha posicionado rápidamente como un asesor de referencia en entidades locales y regionales, empresas y medios de comunicación.

Somos más que una consultoría. Somos también un think tank comprometido con el desarrollo económico y social, con el impulso de la economía real y de sociedades más eficientes, activas y participativas.

Contratar a EKAI Group supone dar un paso adelante en la mejora de la gestión pública y privada desde una perspectiva comprometida con el futuro de nuestros ciudadanos.

Si quieres contratar nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros:
+34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu
2010ean lanean hasi ginenetik, segituan kokatu da EKAI Group erreferentziazko aholkulari gisa toki eta erregio mailako erakundeetan, enpresetan eta hedabideetan.

Aholkularitza bat baino zerbait gehiago gara. Ekonomia eta gizarte garapenarekin konprometitutako think tank delakoa gara ere. Bai eta ekonomia errealarekin eta gizarte eraginkorragoak, aktiboagoak eta partehartzaileagoekin ere.

EKAI Group-ekin lan egitea benetako aurrerapausua da kudeaketa publiko eta pribatuaren hobekuntzan, gure hiritarren etorkizunarekiko konpromisoaren ikuspegitik.

Gure zerbitzuak kontratatu nahi badituzu, jarri kontaktuan gurekin:
+34 943250104
ekai@ekaicenter.eu

WHAT WE DO:

- Consultancy

- Research

- Information

- Training

- Communication

QUÉ HACEMOS:

- Asesoría

- Investigación

- Información

- Formación

- Comunicación

GURE ZEREGINAK:

- Aholkularitza

- Ikerketa

- Informazioa

- Prestakuntza

- Komunikazioa
OUR MAIN WORKING FIELDS:

- Strategic information

- Strategic planning and management

- Local policy

- Regional, state and European policy

- Industrial Policy

- Financial Policy

- Budget Policy

- Participation, Cooperatives and Social Economy

- Geopolitics and International Economy
NUESTROS ÁMBITOS PREFERENTES:

- Información estratégica

- Planificación y gestión estratégica

- Políticas locales

- Políticas regionales, estatales y europeas

- Política Industrial

- Política Financiera

- Política Presupuestaria

- Participación, Cooperativas y Economía Social

- Geopolítica y Economía Internacional
GURE FUNTSEZKO LAN-ESPARRUAK:

- Informazio estrategikoa

- Planifikazioa eta kudeaketa estrategikoa

- Tokiko Politikak

- Erregio, estatu eta Europa mailako politikak

- Industria Politika

- Finantza Politika

- Aurrekontu Politika

- Partaidetza, Kooperatibak eta Gizarte Ekonomia

- Geopolitika eta Nazioarteko Ekonomia
EKAI Group is a member of the GAREN Businessmen Association
EKAI Group es miembro de la Asociación de Empresarios GAREN
GAREN Enpresarien Elkarteko kide da EKAI Group 

EKAI Journal
Errukane Aperribai
Garaia Innovation Center
20500 MONDRAGON Spain
Tel: +34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu