ESTRATEGIAS S3 EN EL CASO VASCO. PUNTO DE PARTIDA (Es) S3 STRATEGIES IN THE BASQUE CASE. THE START POINT (Es) S3 ESTRATEGIAK EUSKAL EREDUAN. ABIATZEKO OINARRIAK (Es)