Krisiaren aurkako politikak Euskadin. DENBORA BADOA (Es)