EKAI Journal. LA IZQUIERDA EUROPEA, SECUESTRADA POR LA ELITE CORPORATIVASuscribete gratis en: EKAI Journal -en harpidetu

TELEGRAM:  https://t.me/EKAIJournal

 


1.     Es difícil determinar con exactitud hasta dónde llega, pero es evidente que en un importante sector de la autodenominada “izquierda” europea y occidental, se ha producido un creciente alineamiento de posiciones con las estrategias y campañas de la élite financiera y corporativa.

2.     Lógicamente, se trata de un alineamiento aparentemente contradictorio. Se supone que la esencia de la izquierda radicaría precisamente en defender los intereses generales frente a las élites económicas. Si, en lugar de esto, estuviera sucediendo lo contrario, la conclusión sería, evidentemente, que estas autodenominadas  “izquierdas” no lo son más que de palabra. Aunque, por supuesto, las palabras significan en último término lo que socialmente queramos o admitamos que signifiquen.

3.     La manifestación externa más evidente de este alineamiento la encontramos en la evidente postergación por esta “izquierda” de los objetivos socioeconómicos populares para identificarse de forma sorprendentemente sumisa con todas y cada una de las campañas “globalistas” impulsadas por la élite corporativa y, fundamentalmente:

.. las versiones reaccionarias del movimiento feminista

.. el apoyo ciego a la estrategia corporativa de impulsar la incorporación masiva de mano de obra extranjera para devaluar los salarios.

.. las estrategias corporativas de deformación del movimiento ecologista

4.     En la práctica, las estrategias de esta supuesta “izquierda” son previsibles. Se mueven a impulsos de los medios de comunicación. Estos medios, mayoritariamente controlados por las grandes corporaciones, instruyen a los dirigentes de estas organizaciones sobre lo que debe ser la “izquierda” y lo que debe ser la “derecha”, y lanzan las sucesivas campañas supuestamente “progresistas” a las que los dirigentes de “izquierda” deben supuestamente apuntarse ciegamente. Estas campañas, siempre diseñadas e impulsadas en interés de las grandes empresas, son seguidas de forma entusiasta por todos los que supuestamente se autojustifican en llamarse “progresistas” o “de izquierdas” simplemente en base a lo que los medios corporativos incluyen dentro de estos conceptos.

5.     Este alineamiento de una buena parte de la izquierda con los intereses corporativos ha llegado a extremos ridículos y han llegado a conducir a una buena parte de la izquierda a la autodestrucción. En distintos países europeos, la “izquierda” ha ido perdiendo progresivamente personalidad, los asalariados se han ido alejando de estos grupos y, finalmente, el hundimiento político y electoral ha sido inevitable.

6.     El ejemplo de Estados Unidos puede ser ilustrativo del desvarío al que ha conducido esta dinámica. Un desvarío que está llevando a la creciente identificación de la palabra “izquierda” con la élite financiera y las estrategias impulsadas por la misma. No es casualidad que estas “izquierdas” europeas estén fuertemente influidas por el Partido Demócrata norteamericano, a su vez férreamente controlado por la oligarquía financiera.

7.     ¿Pueden estos grupos europeos autodenominados “de izquierda” desembarazarse de este secuestro por parte de la élite financiera? Por un lado, la dureza de los retos socioeconómicos que afectan a los ciudadanos europeos parece estar obligando a dar a los mismos un peso que aparentemente habían perdido frente a las “campañas de la élite globalista”.

Sin embargo, el problema de estos grupos y partidos “de izquierda” es un problema, fundamentalmente, de debilidad estructural. Grupos y partidos políticos con direcciones cada vez más alejadas de la base –y, consecuentemente, con bases de afiliados y militantes cada vez más débiles- son cada vez más dependientes financieramente de los resultados electorales que, a su vez, dependen de los medios de comunicación. Son los medios los que dan y quitan poder a estos grupos y los dirigentes de los mismos son perfectamente conscientes de ello.

8.     Por el contrario, el contexto geopolítico es, al contrario, esperanzador. La debilidad estructural de estos grupos autodenominados “de izquierda” bien puede situarse en el contexto generado por el fin de la guerra fría, en el que la hegemonía de la oligarquía corporativa occidental se hizo prácticamente total. La nueva configuración geopolítica, la creciente conformación de un mundo multipolar, probablemente va a generar –está generando ya- un campo de actuación sustancialmente más amplio para opciones políticas alternativas dentro de Occidente.

9.     Este contexto puede facilitar el surgimiento de nuevos grupos organizados sin dependencias estructurales con respecto a los intereses oligárquicos. Sin embargo, que los grupos actualmente denominados “de izquierda” y ya secuestrados por la élite financiera y sus “campañas globalistas” puedan desembarazarse de ese secuestro es ciertamente más complicado.

Otros documentos sobre EL FUTURO DE LA SOCIALDEMOCRACIA

Otros documentos de EKAI CenterEL MUNDO QUE NO VENDRAGoldman Sachs cambia su pronostico sobre el oro: sera el más caro en medio sigloVIDEO
ASI SERA EL PROXIMO COLAPSO DEL DOLARREDES PEDOFILAS GLOBALISTAS
Archivan una investigacion de pedofilia por la "nula disposicion" de Google a colaborarLas relaciones bilaterales entre Rusia y China tienen una base solida“Nord Stream 2” pone bajo amenaza la alianza transatlantica
 1.      Zaila da zehatz-mehatz zehaztea noraino iristen den, baina argi dago Europako eta mendebaldeko "ezker" deituriko sektore garrantzitsu batean posizioak gero eta gehiago lerrokatu direla elite finantzario eta korporatiboaren estrategia eta kanpainekin.
2.      Logikoa denez, itxuraz kontraesankorra da lerrokatze hori. Suposatzen da ezkerraren funtsa elite ekonomikoen aurrean interes orokorrak defendatzea izan beharko litzatekeela. Horren ordez kontrakoa gertatuko balitz, ondorioa argi dago "ezkertiar" deritzen horiek hitzez baino ez direla. Nahiz eta, jakina, hitzek, azken finean, sozialki nahi duguna edo onartu nahi duguna baizik ez adierazi.
3.      Lerrokatze horren ageriko adibiderik nabariena "ezker" horrek herritarren interes sozioekonomikoen urruntzean aurkitzen dugu. Eta, aldi berean, elite korporatiboak bultzatutako kanpaina "globalista" guztiekin modu harrigarriro otzanean identifikatzeko, eta funtsean:
.. mugimendu feministaren bertsio erreakzionarioak
.. soldatak debaluatzeko atzerriko eskulana masiboki sartzea bultzatzeko estrategia korporatiboari babes itsua ematea.
.. mugimendu ekologista desitxuratze-estrategia korporatiboak
4.      Praktikan, ustezko "ezker" horren estrategiak aurreikus daitezke. Komunikabideen bultzaden arabera mugitzen dira. Hedabide hauek, gehienbat korporazio handien kontrolpean daudenak, erakunde hauetako buruzagiei "ezkerra" eta "eskuina" zer izan behar den irakasten diete, eta ustez "ezkerreko" buruzagiek itsu-itsuan jarraitu behar dituzten kanpaina "aurrerakoiak" abiarazten dituzte. Kanpaina horiek enpresa handien intereserako diseinatu eta bultzatzen dira beti, eta beren burua "aurrerakoi" edo "ezkertiar" deitzen duten guztiek sutsuki jarraitzen dituzte, komunikabide korporatiboek kontzeptu horien barruan sartzen dutena oinarri hartuta.
5.      Ezkerraren sektore handi baten interes korporatiboekin lerrokatze hori oso barregarri izatera heldu da zenbaitetan, eta ezkerraren zati handi bat autosuntsiketara eraman dute. Europako hainbat herrialdetan, "ezkerrak" nortasuna galdu du pixkanaka, soldatapekoak talde horietatik urrunduz joan dira eta, azkenean, hondoratze politikoa eta elektorala saihestezina izan da.
6.      Estatu Batuen adibidea izan daiteke dinamika honek eragin duen desastrea. Izan ere, EEBBetan, "ezker" hitza gero eta gehiago identifikatzen ari da elite finantzarioarekin eta horrek bultzatutako estrategiekin. Ez da kasualitatea Europako "ezkertiar" horiek Ipar Amerikako Alderdi Demokrataren eragin handia izatea, finantza-oligarkiak estu-estu kontrolatutako alderdia izanik ere.
7.      Beren burua "ezkerrekotzat" jotzen duten talde europar horiek ba al dute finantza-elitearen bahiketa horretatik libratzerik? Alde batetik, Europako herritarrei eragiten dieten erronka sozioekonomikoen gogortasunak itxura batean "elite globalistaren kanpainen" aurrean galdu zuten pisua berreskuratzera behartzen duela dirudi.
Hala ere, "ezkerreko" talde eta alderdi horien arazoa, funtsean, egiturazko ahultasuna da. Oinarritik gero eta urrunago dauden zuzendaritzak dituzte talde eta alderdi politiko horiek. Eta, horren ondorioz, gero eta ahulagoak diren afiliatu eta militanteen oinarriak dituzte. Beraz, finantzarioki hauteskundeen emaitzekin gero eta mendekotasun handiagoa dute eta, beraz, komunikabideen mende daude nahitaez. Hedabideek ematen eta kentzen diete boterea talde horiei, eta bertako buruzagiak horren jakitun dira.
8.      Aitzitik, testuinguru geopolitikoa itxaropentsua izan daiteke. Beren burua "ezkerrekotzat" jotzen duten talde horien egiturazko ahultasunaren jatorria gerra hotzaren amaierak sortutako testuinguruan koka daiteke, non mendebaldeko oligarkia korporatiboaren nagusitasuna ia erabatekoa bihurtu zen. Konfigurazio geopolitiko berriak, mundu multipolar baten eraketa gero eta sendoagoak, Mendebaldearen barruan aukera politiko alternatiboetarako jarduera-eremu nabarmen zabalagoa sortuko du, edo sortzen ari da dagoeneko.
9.      Testuinguru horrek talde antolatu berriak sortzea erraztu dezake, interes oligarkikoekiko mendekotasun estrukturalik gabe. Hala ere, gaur egun haien burua "ezkerrekotzat" hartzen duten baina elite finantzarioek –eta haien “kanpaina globalistek”- bahitutako taldeak bahiketa horretatik libratzea askoz zailagoa da.


El Futuro del Modelo de Desarrollo Europeo
EL IMPAGO GENERALIZADO COMO ESCENARIO DE FUTURO
 


1.      El impago o la condonación generalizada de deudas es cada vez más un escenario plausible para el futuro de la economía europea. Recordemos que, junto a la escasa inversión productiva, el sobre-endeudamiento acumulado es probablemente el mayor reto de futuro de nuestras economías.
2.      El proceso de reducción del sobre-endeudamiento o desapalancamiento puede –en teoría- seguir distintos caminos que, de acuerdo con el informe “Debt and Deleveraging” (McKinsey Global Institute 2010) podemos clasificarlos de la siguiente forma:
-          Austeridad
-          Inflación
-          Impagos Masivos
-          Crecimiento
3.      Aunque no es lo más habitual, los Impagos Masivos sí son una vía repetidamente utilizada para hacer frente al sobre-endeudamiento. En concreto, esto sucedió en 7 casos de 45 analizados por McKinsey en el informe indicado.
4.      Con frecuencia, se da por supuesto que la austeridad ha sido la vía intentada hasta ahora, sin éxito, para afrontar este reto en Europa. Sin embargo, lo cierto es que la austeridad presupuestaria se ha combinado con la estrategia opuesta en el ámbito monetario. Esto se puede entender desde la perspectiva de que la expansión monetaria se ha utilizado una y otra vez precisamente por la incapacidad de crecimiento de la economía europea sometida a la austeridad presupuestaria.
5.      Transcurridos 12 años desde el estallido de la crisis financiera en 2008, Europa no ha sido capaz de reducir su nivel de endeudamiento total. Y el estallido de la crisis COVID-19 hace prever, al contrario, una elevación sustancial de niveles de endeudamiento que ya eran claramente insostenibles.
6.      Esta situación límite aumenta sustancialmente las probabilidades de que sea inevitable recurrir de forma masiva al impago o condonación de deuda. Sin embargo, no nos encontramos ante un escenario al que pueda hacerse frente a través de impagos masivos en un sector o en un país concreto. El problema se transforma enseguida en un reto geopolítico.
7.      Los posibles impagos o condonaciones pueden plantearse desde una perspectiva interna de cada país o desde la perspectiva de las relaciones internacionales. En ambos casos los condicionantes políticos son evidentes.
8.      En el ámbito interno, los impagos masivos implicarían decisiones políticas drásticas sobre los acreedores. Más en concreto, la reestructuración radical del sector financiero o la nacionalización de la banca. Un reto complicado precisamente por el enorme poder político de la banca en Occidente. Muy posiblemente, ésta es la razón de que esta reestructuración no se haya abordado en serio hasta ahora.
9.       A nivel de las relaciones internacionales, el reto tiene otras características. Supondría un impago masivo de los países deudores, con un gran perjuicio financiero para los países acreedores. Este tipo de impagos suponen habitualmente renunciar también a la financiación externa durante unos años a partir del impago, hasta que el país o países puedan recuperar la credibilidad. El reto es ciertamente complejo en la medida en que ahora no hablamos de países concretos como pudieron ser en su momento Rusia o Argentina, sino del conjunto de Europa y Estados Unidos. Y en un contexto geopolítico especialmente complicado. Pero Occidente está llegando a una situación límite en la que afrontar el reto de desapalancamiento mediante su propia capacidad de ajuste y crecimiento está resultando cada vez más utópico.
VIDEO
PRECARIZACION DE LA SANIDAD PUBLICARusia rechaza la interferencia extranjera en los asuntos internos de VenezuelaAlemania se transforma en un oponente clave de Estados Unidos en EuropaFabrican en China baterias para autos electricos que duran 2 millones de kilometrosVIDEO Y TEXTO
EKAI Center en HISPAN TV
El objetivo de EEUU no es nada mas que hacer daño a Siria

REDES PEDOFILAS GLOBALISTAS
Autoridades alemanas concedieron a pedofilos la custodia de menores durante más de 30 años
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna
EZ-ORDAINTZE OROKORRA ETORKIZUNEKO AGERTOKI GISA
 


1.     Modu orokorrean zorrak ez ordaintzea edo barkatzea gero eta agertoki onargarriagoa bihurtzen ari da Europako ekonomiaren etorkizunerako. Gogora dezagun, inbertsio produktibo eskasarekin batera, metatutako gain-zorpetzea dela ziurrenik gure ekonomien etorkizuneko erronkarik handiena.
2.     Gainzorpetzea edo apalankatzea murrizteko prozesuak – teorian – hainbat bide jarrai dezake. "Debt and Deleveraging" (McKinsey Global Institute 2010) txostenaren arabera, honela sailka ditzakegu bide horiek:
- Austeritatea
- Inflazioa
- Ez ordaintze masiboak
- Hazkundea
3.     Ohikoena ez bada ere, ordainketa masiboak behin eta berriz erabiltzen dira gehiegizko zorpetzeari aurre egiteko. Zehazki, 45 kasu aztertu zituen McKinseyk aipatutako txostenean.
4.     Sarritan, ziurtzat jotzen da austeritatea izan dela orain arte Europan erronka horri aurre egiteko bidea, arrakastarik gabe. Hala eta guztiz ere, aurrekontu-austeritatea diru-politiken kontrako estrategiarekin uztartu da. Hori ulertzeko, kontuan hartu behar da moneta-hedapena behin eta berriz erabili dela, hain zuzen ere, aurrekontu-austeritatearen mende dagoen Europako ekonomiaren hazkunde-ezintasunagatik.
5.     2008an finantza-krisia hasi zenetik 12 urte igaro direnean, Europa ez da gai izan bere zorpetze-maila osoa murrizteko. Eta COVID-19 krisiaren eztandaren ondorioz, aitzitik, orain arte jasangaitzak izan diren zorpetze-mailak nabarmen igotzea aurreikusten da.
6.     Muturreko egoera horrek nabarmen handitzen ditu zorra modu masiboan ez ordaintzera edo barkatzera jotzeko aukerak. Hala ere, ez gaude sektore edo herrialde jakin bateko ez-ordaintze masiboen bidez aurre egin dakiokeen agertoki baten aurrean. Arazoa geopolitiko bihurtuko da berehala.
7.     Zorra ez ordaintzeak edo barkatzeak herrialde bakoitzaren barne-ikuspegitik edo nazioarteko harremanen ikuspegitik plantea daitezke. Bi kasuetan, baldintza eta muga politikoak nabariak dira.
8.     Barne-eremuan, hartzekodunei buruzko erabaki politiko zorrotzak ekarriko lituzkete ez ordaintze masiboek. Zehatzago esanda, finantza-sektorearen erabateko berregituraketa edo bankuen nazionalizazioa. Erronka zaila da, hain zuzen ere, bankugintza pribatuak Mendebaldean duen botere politiko handia kontuan hartuta. Ziur asko, horixe bera da berregituraketa horri orain arte serio heldu ez izanaren arrazoia.
9.     Nazioarteko harremanei dagokienez, beste ezaugarri batzuk ditu erronka horrek. Herrialde zordunen ez-ordaintze masiboa ekarriko luke, herrialde hartzekodunei kalte finantzario handia eginez. Ez-ordaintze horiek, ordaintzen ez denetik urte batzuetara, kanpo-finantzaketari uko egitea ere ekarri ohi dute, herrialdeak edo herrialdeek sinesgarritasuna berreskuratu arte. Erronka benetan konplexua da, orain ez baikara herrialde zehatzez ari, bere garaian Errusia edo Argentina izan zitezkeen bezala, baizik eta Europa eta Estatu Batuak oro har. Eta testuinguru geopolitiko bereziki konplikatuan. Baina muturreko egoera batera iristen ari da Mendebaldea, eta erronka horri doikuntza- eta hazkunde-gure gaitasunaren bidez aurre egitea gero eta utopikoagotzat hartu behar dugu.


El Futuro del Modelo de Desarrollo Vasco
COVID-19. ENSEÑANZAS DEL IMPACTO EN LA CONCILIACION. DERECHOS DE LA MUJER Y DE LAS FAMILIAS

1.      Lo sucedido durante la epidemia COVID-19 y, muy en particular, durante las medidas de confinamiento y cierre de actividades, ha impactado de forma gravísima sobre los derechos de los ciudadanos en general pero, de forma muy especial, ha impactado gravemente en el ámbito de la conciliación de las actividades laborales y familiares.
2.      Lo más llamativo de este impacto sobre la conciliación es, una vez más, lo poco que se ha hablado sobre ello. O, si se prefiere, la tremenda desproporción entre el impacto real de lo sucedido y la escasa atención que a este tema han dedicado los medios de comunicación.
3.      El impacto cuantitativamente más grave e impactante ha sido, probablemente, el de millones de familias que se han visto sometidas a la doble obligación de acudir a su puesto de trabajo por un lado y de mantener a sus hijos menores de edad en casa por el otro.
4.      La situación creada a todas estas familias ha sido caótica. Quien ha podido ha recurrido a la colaboración familiar y algunas personas han recurrido incluso a acudir a su puesto de trabajo acompañados de sus hijos o hijas. Millones de personas –mujeres fundamentalmente. se han visto obligadas a optar entre cumplir sus obligaciones laborales y atender sus compromisos familiares, con graves situaciones de desatención infantil en muchos casos y con serios deterioros de los compromisos laborales en otros.
5.      Las medidas adoptadas para hacer frente a COVID-19 han sido catastróficas para todos, sin duda. Pero lo sucedido con respecto a la conciliación laboral y familiar ha sido sistemáticamente ocultado por los medios de comunicación y, como consecuencia de ello, ha pasado socialmente desapercibido.
6.      Este hecho nos obliga a realizar una reflexión y a obtener de la misma las consecuencias oportunas cara al futuro. Lo sucedido nos revela, aparentemente, que –fuera de las declaraciones verbales y de ciertas medidas de menor trascendencia- seguimos sin tomarnos en serio el reto de la conciliación y, con ello, seguimos sin tomarnos en serio el trabajo doméstico, el tiempo dedicado a nuestros hijos, la evolución demográfica y la propia supervivencia de nuestra sociedad.
7.      El actual caos en la conciliación se produce a la vez que distintos informes nos alertan sobre la catástrofe demográfica a la que el País Vasco –y Europa en su conjunto- se encamina. Una catástrofe en cuya raíz se encuentra precisamente la falta de valoración del trabajo doméstico y el haber obligado a millones de mujeres a horarios laborales de explotación por verse compelidas a sumar a las 40 horas de dedicación laboral al menos otras tantas de atención al trabajo doméstico. Pocas dudas hay de que esta dinámica era incompatible con el mantenimiento de las tasas de natalidad y que son el factor fundamental –aunque no el único- que nos ha llevado a este cataclismo demográfico.
8.      En este contexto, resulta a la vez sorprendente y alarmante la falta de atención a lo sucedido durante esta crisis del COVID-19 en relación con la conciliación laboral y familiar. Es urgente que, partiendo del análisis de lo sucedido, extraigamos cuanto antes las conclusiones oportunas cara al futuro.
9.      Una vez más, hemos actuado como si el trabajo doméstico no existiera, cuando sabemos que –en la realidad- en el mismo se gestan las bases de nuestra propia supervivencia a largo plazo. Una vez más, millones de mujeres han pagado las consecuencias, con su esfuerzo personal y con su posicionamiento laboral. Nuestra sociedad tiene que dar un giro estratégico de 180 grados con respecto al reto de la conciliación. Y tiene que hacerlo de forma urgente.

VIDEO
CRECEN LOS RIESGOS EN LIBIA Y SIRIARusia es un importante regulador geopolItico que se opone a las afirmaciones hegemonicas de WashingtonVIDEO
HUAWEI GANA LA GUERRA COMERCIALEEUU no ha podido salir adelante sin Huawei en la carrera por el 5G: ¿por que?AUDIO
EKAI Center en HALA BEDI
INGRESO MINIMO VITAL. PROPUESTAS DE ELA Y LAB. PENSIONES.AUDIOA
EKAI Center ARROSA IRRATI SAREAn
INFORMAZIO EKONOMIKOA ETA COVID-19, EUROPAREN GEHIEGIZKO ZORRA ETA PENTSIOEN ARRISKUA

Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna 
COVID-19. KONTZILIAZIOAREN GAINEKO ERAGINAREN IRAKATSIAK. EMAKUMEEN ETA FAMILIEN ESKUBIDEAK

1.     COVID-19 epidemiaren garaian eta, bereziki, konfinatzeko eta jarduerak ixteko neurrietan gertatutakoak eragin oso larria izan du herritarren eskubideetan oro har, baina, oso modu berezian, eragin larria izan du lan- eta familia-jarduerak bateratzeko esparruan.
2.     Kontziliazioaren gaineko inpaktu horren deigarriena, berriro ere, horri buruz ia ia ezer ez aipatzea izan da. Edo, nahiago bada, gertatutakoaren benetako eraginaren eta komunikabideek gai honi eskaini dioten arreta eskasaren arteko desproportzio izugarria.
3.     Alde batetik, beren lanpostura joateko eta, bestetik, seme-alaba adingabeak etxean edukitzeko betebehar bikoitza izan duten milioika familiena izan da, ziurrenik, eragin kuantitatiboki larriena eta zirraragarriena.
4.     Familia horiei guztiei sortutako egoera kaotikoa izan da. Ahal izan duenak familiaren laguntza eskatu du, eta pertsona batzuek lantokira beren seme-alabekin batera joatera ere jo dute. Milioika pertsonak – funtsean emakumek – aukeratu behar izan dute beren lan-betebeharrak bete ala familia-konpromisoei erantzun. Kasu askotan haurren arretarik gabeko egoera larriekin eta beste batzuetan lan-konpromisoen kalte larriekin.
5.     COVID-19ri aurre egiteko hartutako neurriak hondagarriak izan dira guztiontzat, zalantzarik gabe. Baina lana eta familia uztartzeari dagokionez gertatutakoa sistematikoki ezkutatu dute komunikabideek, eta, horren ondorioz, gizartean gertatutakoa ez da ikustatu.
6.     Hori dela eta, gertatutakoa aztertu behar dugu, eta hausnarketa horretatik ondorio egokiak atera. Gertatutakoak agerian uzten digu, itxuraz, hitzezko adierazpenetatik eta garrantzi gutxiko zenbait neurritatik kanpo, kontziliazioaren erronka serio hartu gabe jarraitzen dugula eta, horrekin batera, ez ditugula serio hartzen etxeko lanak, gure seme-alabei emandako denbora, bilakaera demografikoa eta gure gizartearen beraren biziraupena.
7.     Kontziliazioaren gaur egungo kaosarekin batera, hainbat txostenek ohartarazten digute Euskal Herria – eta Europa guztia – hondamendi demografikorako bidean dagoela. Hondamendi horren oinarrian dago, hain zuzen ere, etxeko lanen baloraziorik eza eta milioika emakume esplotazioko lan-ordutegietara behartu izana. Laneko 40 orduei etxeko lanen arretarako gutxienez beste horrenbeste ordu gehitzera behartuta egoteagatik. Zalantza gutxi dago dinamika hori bateraezina zela jaiotza-tasei eustearekin, eta horiek direla kataklismo demografiko honetara eraman gaituen funtsezko faktorea, nahiz eta bakarra ez izan.
8.     Testuinguru horretan, aldi berean harrigarria eta kezkagarria da, COVID-19ren krisi honetan laneko eta familiako kontziliazioari buruz gertatutakoari arretarik ez ematea. Premiazkoa da, gertatutakoaren azterketatik abiatuta, aurrera begirako ondorioak lehenbailehen ateratzea.
9.     Beste behin ere, etxeko lanak existituko ez balira bezala jokatu dugu, jakin badakigunean – errealitatean – bertan sortzen direla epe luzerako gure biziraupenaren oinarriak. Beste behin ere, milioika emakumek ordaindu dituzte ondorioak, beren ahalegin pertsonalarekin eta lan-posizionamenduarekin. 180 graduko bira estrategikoa eman behar du gure gizarteak kontziliazioaren erronkari dagokionez. Eta premia handiaz egin behar du.El Futuro de la Socialdemocracia
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL FUTURO DE EUROPA EN EL MUNDO
 


"12.      La visión europea sobre los derechos humanos es contemplada en muchos países como un mero instrumento para que las grandes empresas controlen la opinión pública. Europa debe avanzar en la superación de estos retos y demostrar al mundo las ventajas de la introducción progresiva de los avances en el ámbito de los derechos humanos evidenciando su compatibilidad con el avance social y económico y con el predominio político de la voluntad popular".

La CIA prepara la ‘revolucion de las zapatillas’ en BielorrusiaVIDEO Miguel Bose: tu amante conspirativo, Macri PRO en espionaje y nueva 'normalidad' mediatica en España


COMO SE DESARROLLARA EL PROXIMO COLAPSO DEL DOLARVIDEO Y TEXTO 
EKAI Center en RT
Corea del Norte tras la destrucción de la oficina de enlace intercoreana: "Ya hemos interrumpido todas las lineas de comunicacion entre ambas partes"


VIDEO Y TEXTO 
EKAI Center en HISPAN TV
Rusia y China nunca dejaran que EEUU utilice CSNU contra Iran

Sozialdemokraziaren Etorkizuna
GIZA ESKUBIDEAK EUROPAK MUNDUAN DUEN ETORKIZUNAREN AURREAN
 


"12. Herrialde askoren iritziz, giza eskubideei buruzko ikuspegi europarra enpresa handiek iritzi publikoa kontrolatzeko tresna hutsa da. Europak aurrera egin behar du erronka horiek gainditzeko bidean, eta giza eskubideen arloan aurrerapenak pixkanaka sartzearen abantailak erakutsi behar dizkio munduari. Bai eta agerian utzi behar du ere giza eskubideak bateragarri direla aurrerapen sozial eta ekonomikoarekin eta herriaren borondatearen nagusitasun politikoarekin".

El Futuro del Modelo de Desarrollo Vasco
IMPULSO DEL EMPLEO Y REPARTO DEL TRABAJO
 "13.      Si nuestra sociedad renuncia al derecho al trabajo podemos terminar poniendo en riesgo las bases estructurales del sistema democrático. Por supuesto, hay que ayudar a las personas sin empleo, pero este esfuerzo debería ser marginal y sólo un resultado inevitable de los fallos que puedan producirse en las políticas básicas de impulso del empleo y reparto del trabajo".


AUDIO Y TEXTO
Inversiones a nivel global: ¿como seran tras la pandemia?Moscu denuncia campaña de desinformacion de OTAN contra Rusia-ChinaVIDEO
Putin: Rusia podrá derribar misiles hipersonicos antes que EU los posea; Ataque misilistico a Europa¿Por que acepto Trump que Estados Unidos renuncie a ser el gendarme del mundo?La OTAN tambien se mete en los negocios… El secretario general de la OTAN insta al Reino Unido a revisar el papel de Huawei en su red de 5G

Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna
ENPLEGUA SUSTATU ETA LANA BANATU
 "13.     Gure gizarteak lanerako eskubideari uko egiten badio, azkenean arriskuan jar ditzakegu sistema demokratikoaren egiturazko oinarriak. Jakina, lanik gabeko pertsonei lagundu behar zaie, baina ahalegin hori osagarria izan beharko litzateke. Enplegua sustatzeko eta lana banatzeko oinarrizko politiketan gerta daitezkeen akatsen emaitza saihestezina baino ez".

Inteligencia Politica
CONFLICTOS RACIALES COMO INSTRUMENTO DE MANIPULACION


"9.      Trump no es ningún héroe del pueblo, pero la idealización del sector de la oligarquía representado por el Partido Demócrata es, sencillamente, ridícula. Los neoconservadores demócratas, el clan Obama, son criminales de guerra, responsables directos de la muerte de cientos de miles –o millones- de musulmanes en una agresión tras otra. Odian a Trump –que no ha invadido ningún país- pero se llevan perfectamente bien con el clan Bush y los neocons republicanos, también obsesivos y repetidos criminales de guerra. Con esa férrea defensa del Partido Demócrata, nuestros responsables políticos y nuestros medios de comunicación están revelando de hecho su propio alineamiento y su propia dependencia de la oligarquía financiera norteamericana".

¿Distracciones de Trump o el Imperio esta en retirada?Putin defiende a Trump pero cree que EEUU vive una profunda crisisVIDEO
¿Quien gana la lucha por la inteligencia artificial?: EEUU compite contra Rusia y ChinaEl imperio se arrodilla. Dejenlo. ¡Nosotros no tenemos que hacerlo!Con los EE.UU. en declive, Rusia pretende realizar el sueño de la Gran Eurasia junto con ChinaRusia tiene motivos para temer una invasion de la OTAN

Adimen Politikoa
ARRAZA-GATAZKAK MANIPULAZIO-TRESNA GISA
 


"9.      Trump ez da heroi herrikoia, baina Alderdi Demokratak ordezkatzen duen oligarkiaren sektorearen idealizazioa barregarria da, argi eta garbi. Neokontserbadore demokratak, Obama eta bere ingurua, gerra kriminalak dira, ehundaka mila (edo milioika) musulmanen heriotzaren erantzule zuzenak. Trump gorrotatzen dute (herrialde bat ere inbaditu ez duena), baina oso ondo moldatzen dira Bush klanarekin eta errepublikar neokonekin, gerra kriminal obsesibo eta errepikatuak. Egiaz, Alderdi Demokrataren defentsa sutsu horrekin, beraien lerrokatzea eta Ipar Amerikako finantza-oligarkiarekiko menpekotasuna adierazten ari dira gure arduradun politikoak eta komunikabideak".

El Futuro del Modelo de Desarrollo Vasco
SUPERAR EL PRIVATISMO CON URGENCIA
 


"6.      Este último aspecto es esencial. Sencillamente, no es cierto que la empresa privada siempre funcione mejor que la pública. Esta ideología, claramente desconectada de la realidad, ha destruido la capacidad de los organismos públicos vascos para gestionar la política económica. Necesitamos con urgencia líderes políticos que sepan analizar la realidad con objetividad y examinar en cada caso o en cada sector el modelo de titularidad adecuado, ya sea privado, público, cooperativo o de carácter mixto".

Cómo Rusia arruino el triunfo de la OTAN: Recordemos a Occidente las lecciones del pasadoCHINA DESPERTO


Donald Trump ordena reduccion de tropas en Alemania para septiembreDonald Trump promete terminar con "la era de las guerras interminables"VIDEO
ALEMANIA SE ALEJA DE TRUMPVIDEO
Militares griegos asaltaron buque de guerra turco con armas para Libia, la guerra parece inevitable
Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna
PREMIAZKOA DA PRIBATISMOA GAINDITZEA
 "6.      
Ez da egia enpresa pribatuak publikoak baino hobeto funtzionatzen duenik kasu guztietan. Errealitatetik argi eta garbi deskonektatutako ideologia horrek suntsitu egin du euskal erakunde publikoek politika ekonomikoa kudeatzeko duten gaitasuna. Premiaz behar ditugu errealitatea objektibotasunez interpretatzen eta kasu bakoitzean edo sektore bakoitzean titulartasun eredu egokia (pribatua, publikoa, kooperatiboa edo mistoa) aztertzen jakingo duten lider politikoak".
"8.      La gran pregunta es qué es lo que puede haber inducido a un ministro de un gobierno recién constituido y con aspiración a liderar un programa “de progreso” a complicar la proyección pública del propio gobierno de forma tan radical con unas declaraciones como éstas. Recordemos que no se trata de un ministro perteneciente al Partido Socialista ni tampoco a Unidas Podemos, y que cuenta con una larga trayectoria en el sector bancario. Es posible que estos datos, por sí mismos, tengan algún significado. Por el momento no tenemos información fiable como para aportar interpretaciones más concretas".


1.            “Todos sabíamos que la inmigración masiva acabaría en desastre”. Lo publicó en un artículo la periodista sueca Lena Mellin, conocida colaboradora del diario socialdemócrata “Aftonbladet” y tradicionalmente entusiasta defensora de las políticas pro-inmigración.

Más aún, Lena Mellin llega a titular su artículo: “Los líderes de los partidos deberían estar avergonzados de sí mismos”.

Suscribete gratis en: EKAI Journal -en harpidetu