Sozialdemokraziaren Etorkizuna GIZA ESKUBIDEAK EUROPAK MUNDUAN DUEN ETORKIZUNAREN AURREAN

"12. Herrialde askoren iritziz, giza eskubideei buruzko ikuspegi europarra enpresa handiek iritzi publikoa kontrolatzeko tresna hutsa da. Europak aurrera egin behar du erronka horiek gainditzeko bidean, eta giza eskubideen arloan aurrerapenak pixkanaka sartzearen abantailak erakutsi behar dizkio munduari. Bai eta agerian utzi behar du ere giza eskubideak bateragarri direla aurrerapen sozial eta ekonomikoarekin eta herriaren borondatearen nagusitasun politikoarekin".