Sozialdemokraziaren Etorkizuna EUROPAKO EZKERRA, ELITE KORPORATIBOAK BAHITUTA

Sozialdemokraziaren Etorkizuna

EUROPAKO EZKERRA, ELITE KORPORATIBOAK BAHITUTA

1.      Zaila da zehatz-mehatz zehaztea noraino iristen den, baina argi dago Europako eta mendebaldeko "ezker" deituriko sektore garrantzitsu batean posizioak gero eta gehiago lerrokatu direla elite finantzario eta korporatiboaren estrategia eta kanpainekin.
2.      Logikoa denez, itxuraz kontraesankorra da lerrokatze hori. Suposatzen da ezkerraren funtsa elite ekonomikoen aurrean interes orokorrak defendatzea izan beharko litzatekeela. Horren ordez kontrakoa gertatuko balitz, ondorioa argi dago "ezkertiar" deritzen horiek hitzez baino ez direla. Nahiz eta, jakina, hitzek, azken finean, sozialki nahi duguna edo onartu nahi duguna baizik ez adierazi.
3.      Lerrokatze horren ageriko adibiderik nabariena "ezker" horrek herritarren interes sozioekonomikoen urruntzean aurkitzen dugu. Eta, aldi berean, elite korporatiboak bultzatutako kanpaina "globalista" guztiekin modu harrigarriro otzanean identifikatzeko, eta funtsean:
.. mugimendu feministaren bertsio erreakzionarioak
.. soldatak debaluatzeko atzerriko eskulana masiboki sartzea bultzatzeko estrategia korporatiboari babes itsua ematea.
.. mugimendu ekologista desitxuratze-estrategia korporatiboak
4.      Praktikan, ustezko "ezker" horren estrategiak aurreikus daitezke. Komunikabideen bultzaden arabera mugitzen dira. Hedabide hauek, gehienbat korporazio handien kontrolpean daudenak, erakunde hauetako buruzagiei "ezkerra" eta "eskuina" zer izan behar den irakasten diete, eta ustez "ezkerreko" buruzagiek itsu-itsuan jarraitu behar dituzten kanpaina "aurrerakoiak" abiarazten dituzte. Kanpaina horiek enpresa handien intereserako diseinatu eta bultzatzen dira beti, eta beren burua "aurrerakoi" edo "ezkertiar" deitzen duten guztiek sutsuki jarraitzen dituzte, komunikabide korporatiboek kontzeptu horien barruan sartzen dutena oinarri hartuta.
5.      Ezkerraren sektore handi baten interes korporatiboekin lerrokatze hori oso barregarri izatera heldu da zenbaitetan, eta ezkerraren zati handi bat autosuntsiketara eraman dute. Europako hainbat herrialdetan, "ezkerrak" nortasuna galdu du pixkanaka, soldatapekoak talde horietatik urrunduz joan dira eta, azkenean, hondoratze politikoa eta elektorala saihestezina izan da.
6.      Estatu Batuen adibidea izan daiteke dinamika honek eragin duen desastrea. Izan ere, EEBBetan, "ezker" hitza gero eta gehiago identifikatzen ari da elite finantzarioarekin eta horrek bultzatutako estrategiekin. Ez da kasualitatea Europako "ezkertiar" horiek Ipar Amerikako Alderdi Demokrataren eragin handia izatea, finantza-oligarkiak estu-estu kontrolatutako alderdia izanik ere.
7.      Beren burua "ezkerrekotzat" jotzen duten talde europar horiek ba al dute finantza-elitearen bahiketa horretatik libratzerik? Alde batetik, Europako herritarrei eragiten dieten erronka sozioekonomikoen gogortasunak itxura batean "elite globalistaren kanpainen" aurrean galdu zuten pisua berreskuratzera behartzen duela dirudi.
Hala ere, "ezkerreko" talde eta alderdi horien arazoa, funtsean, egiturazko ahultasuna da. Oinarritik gero eta urrunago dauden zuzendaritzak dituzte talde eta alderdi politiko horiek. Eta, horren ondorioz, gero eta ahulagoak diren afiliatu eta militanteen oinarriak dituzte. Beraz, finantzarioki hauteskundeen emaitzekin gero eta mendekotasun handiagoa dute eta, beraz, komunikabideen mende daude nahitaez. Hedabideek ematen eta kentzen diete boterea talde horiei, eta bertako buruzagiak horren jakitun dira.
8.      Aitzitik, testuinguru geopolitikoa itxaropentsua izan daiteke. Beren burua "ezkerrekotzat" jotzen duten talde horien egiturazko ahultasunaren jatorria gerra hotzaren amaierak sortutako testuinguruan koka daiteke, non mendebaldeko oligarkia korporatiboaren nagusitasuna ia erabatekoa bihurtu zen. Konfigurazio geopolitiko berriak, mundu multipolar baten eraketa gero eta sendoagoak, Mendebaldearen barruan aukera politiko alternatiboetarako jarduera-eremu nabarmen zabalagoa sortuko du, edo sortzen ari da dagoeneko.
9.      Testuinguru horrek talde antolatu berriak sortzea erraztu dezake, interes oligarkikoekiko mendekotasun estrukturalik gabe. Hala ere, gaur egun haien burua "ezkerrekotzat" hartzen duten baina elite finantzarioek –eta haien “kanpaina globalistek”- bahitutako taldeak bahiketa horretatik libratzea askoz zailagoa da.