Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna EZ-ORDAINTZE OROKORRA ETORKIZUNEKO AGERTOKI GISA

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

EZ-ORDAINTZE OROKORRA ETORKIZUNEKO AGERTOKI GISA

1.     Modu orokorrean zorrak ez ordaintzea edo barkatzea gero eta agertoki onargarriagoa bihurtzen ari da Europako ekonomiaren etorkizunerako. Gogora dezagun, inbertsio produktibo eskasarekin batera, metatutako gain-zorpetzea dela ziurrenik gure ekonomien etorkizuneko erronkarik handiena.
2.     Gainzorpetzea edo apalankatzea murrizteko prozesuak – teorian – hainbat bide jarrai dezake. "Debt and Deleveraging" (McKinsey Global Institute 2010) txostenaren arabera, honela sailka ditzakegu bide horiek:
- Austeritatea
- Inflazioa
- Ez ordaintze masiboak
- Hazkundea
3.     Ohikoena ez bada ere, ordainketa masiboak behin eta berriz erabiltzen dira gehiegizko zorpetzeari aurre egiteko. Zehazki, 45 kasu aztertu zituen McKinseyk aipatutako txostenean.
4.     Sarritan, ziurtzat jotzen da austeritatea izan dela orain arte Europan erronka horri aurre egiteko bidea, arrakastarik gabe. Hala eta guztiz ere, aurrekontu-austeritatea diru-politiken kontrako estrategiarekin uztartu da. Hori ulertzeko, kontuan hartu behar da moneta-hedapena behin eta berriz erabili dela, hain zuzen ere, aurrekontu-austeritatearen mende dagoen Europako ekonomiaren hazkunde-ezintasunagatik.
5.     2008an finantza-krisia hasi zenetik 12 urte igaro direnean, Europa ez da gai izan bere zorpetze-maila osoa murrizteko. Eta COVID-19 krisiaren eztandaren ondorioz, aitzitik, orain arte jasangaitzak izan diren zorpetze-mailak nabarmen igotzea aurreikusten da.
6.     Muturreko egoera horrek nabarmen handitzen ditu zorra modu masiboan ez ordaintzera edo barkatzera jotzeko aukerak. Hala ere, ez gaude sektore edo herrialde jakin bateko ez-ordaintze masiboen bidez aurre egin dakiokeen agertoki baten aurrean. Arazoa geopolitiko bihurtuko da berehala.
7.     Zorra ez ordaintzeak edo barkatzeak herrialde bakoitzaren barne-ikuspegitik edo nazioarteko harremanen ikuspegitik plantea daitezke. Bi kasuetan, baldintza eta muga politikoak nabariak dira.
8.     Barne-eremuan, hartzekodunei buruzko erabaki politiko zorrotzak ekarriko lituzkete ez ordaintze masiboek. Zehatzago esanda, finantza-sektorearen erabateko berregituraketa edo bankuen nazionalizazioa. Erronka zaila da, hain zuzen ere, bankugintza pribatuak Mendebaldean duen botere politiko handia kontuan hartuta. Ziur asko, horixe bera da berregituraketa horri orain arte serio heldu ez izanaren arrazoia.
9.     Nazioarteko harremanei dagokienez, beste ezaugarri batzuk ditu erronka horrek. Herrialde zordunen ez-ordaintze masiboa ekarriko luke, herrialde hartzekodunei kalte finantzario handia eginez. Ez-ordaintze horiek, ordaintzen ez denetik urte batzuetara, kanpo-finantzaketari uko egitea ere ekarri ohi dute, herrialdeak edo herrialdeek sinesgarritasuna berreskuratu arte. Erronka benetan konplexua da, orain ez baikara herrialde zehatzez ari, bere garaian Errusia edo Argentina izan zitezkeen bezala, baizik eta Europa eta Estatu Batuak oro har. Eta testuinguru geopolitiko bereziki konplikatuan. Baina muturreko egoera batera iristen ari da Mendebaldea, eta erronka horri doikuntza- eta hazkunde-gure gaitasunaren bidez aurre egitea gero eta utopikoagotzat hartu behar dugu.