EKAI Journal. VOLVER AL MODELO DE POSTGUERRASuscribete gratis en: EKAI Journal -en harpidetu

TELEGRAM:  https://t.me/EKAIJournal"4.      De cualquier forma, en una primera aproximación, todo parece favorable al modelo de posguerra y, ante el callejón sin salida del (neo)liberalismo, sería lógico plantearse una vuelta a ese modelo.

5.      Sin embargo, la crítica del (neo)liberalismo parece demasiado fácil desde esta perspectiva. Muy especialmente si tenemos en cuenta que nada resulta tan sencillo si tenemos en cuenta que todo parece indicar que detrás de estas cifras de crecimiento estuvieron también cifras de rentabilidad empresarial sensiblemente distintas en uno y otro período"."4.      Lehen hurbilketa batean, dena dirudi gerraosteko ereduaren aldekoa, eta (neo)liberalismoaren irteerarik gabeko kalezuloaren aurrean, logikoa litzateke eredu horretara itzultzea planteatzea.
5.      Hala ere, badirudi (neo)liberalismoaren kritika errazegia dela ikuspegi horretatik. Oso bereziki, konturatzen bagara ezer ez dela hain erraza kontuan hartzen badugu, hazkunde-zifra horien atzean enpresa-errentagarritasunaren zifrak ere nabarmen desberdinak izan zirela garai batean eta bestean". 

 


"7.      Esto nos llevaría a la hipótesis de que la baja rentabilidad de las inversiones en la economía occidental durante los últimos 40 años fuese una consecuencia del impacto de la creciente intensidad de capital, no compensado –o sólo parcialmente compensado- por otro tipo de factores.
8.      Esto explicaría por qué esta baja rentabilidad se ha mantenido con unas u otras políticas públicas y a pesar de los crecientes esfuerzos del (neo)liberalismo por detraer resultados y generar beneficios complementarios por distintas vías. Ni el acoso a los sindicatos ni la contención salarial ni el cuestionamiento del estado del bienestar, ni la sobre-explotación laboral de las mujeres, ni la explotación masiva de mano de obra barata a través de la inmigración extranjera, ni el sobre-endeudamiento … han conseguido generar tasas de rentabilidad comparables con las de períodos anteriores y sólo –de forma artificial- un moderado crecimiento de la economía artificialmente sostenido a costa de la destrucción de nuestro tejido social y económico".

 


"7.      Zehazki, horrek hipotesi honetara garamatza: azken 40 urteetan mendebaldeko ekonomian egindako inbertsioen errentagarritasun txikia kapitalaren intentsitate gero eta handiagoaren inpaktuaren ondorio izango litzateke, beste faktore mota batzuek konpentsatu ez dutena, edo partzialki baizik konpentsatu ez dutena.
8. Horrek azalduko luke zergatik mantendu den errentagarritasun txiki hori politika publiko batzuekin edo besteekin, nahiz eta (neo)liberalismoak gero eta ahalegin handiagoa egin hainbat bidetatik emaitzak kentzeko eta onura osagarriak sortzeko. Ez sindikatuen aurkako jazarpenak, ez lansarien eusteak, ez ongizate-estatua auzitan jartzeak, ez emakumeen gehiegizko lan-esplotazioak, ez atzerriko immigrazioaren bidez eskulan merkearen ustiapen masiboak, ez gehiegizko zorpetzeak, ez dute lortu aurreko aldietako errentagarritasun-tasekin konparatzeko moduko errentagarritasun-tasak sortzea, eta soilik artifizialki eutsitako ekonomiaren hazkunde apala sortzea, gure gizarte- eta ekonomia-sarea suntsituz".


"3.      Recordemos que, sin necesidad de que la rentabilidad financiera sea significativa, las empresas cooperativas o públicas pueden invertir –invierten, de hecho- con objetivos distintos de la rentabilidad de la inversión y, en particular, con el objetivo directo de incremento de la productividad.
4.      Sobre este punto de partida y teniendo en cuenta la experiencia de los años de posguerra, en los que Europa construyó potentes sectores públicos empresariales que se mantuvieron activos durante décadas, parece lógico plantearse la reactivación del sector público empresarial como una de las bases del futuro del modelo de desarrollo europeo".


"3.     Gogoan izan behar dugu, finantza-errentagarritasuna esanguratsua izan gabe, enpresa kooperatibo edo publikoek inbertsioaren errentagarritasunaz bestelako helburuekin eta, bereziki, produktibitatea handitzeko helburu zuzenarekin inbertitu dezaketela eta, egiaz, horixe bera egiten dute hainbestetan.
4.     Abiapuntu horrekin, eta kontuan hartuta gerraosteko urteetako esperientzia -hainbat hamarkadatan aktibo mantendu ziren enpresa-sektore publiko indartsuak eraiki zituenekoa Europak-, logikoa dirudi enpresa-sektore publikoa suspertzea Europako garapen-ereduaren etorkizuneko oinarrietako bat izan daitekeela planteatzea".

"3.      El cambio fue radical. Las clasificaciones siempre son arriesgadas, pero no andaríamos muy lejos si apuntamos que el anterior modelo de “política industrial proactiva” fue sorprendentemente sustituido por un modelo liberal en el que la economía productiva y el desarrollo tecnológico han sido claramente desatendidos, mientras el debate público se centraba de forma prácticamente única en la gestión de los presupuestos públicos.
4.      Las políticas anti-crisis facilitaron difuminar y confundirnos a nosotros mismos sobre lo que estaba sucediendo. Pero la evolución de estos 12 años ha confirmado una y otra vez que, a pesar de nuestro empeño en presumir frente a otros territorios de las maravillas de nuestro “modelo”, nosotros mismos llevamos más de una década deshaciéndolo"."3.      Aldaketa erradikala izan zen. Horrelako sailkapenak beti dira arriskutsuak, baina ez ginateke oso urrun ibiliko esaten badugu "industria-politika proaktiboaren" aurreko eredua eredu liberal batek ordezkatu zuela, harrigarria bada ere. Eredu liberal horretan, ekonomia produktiboa eta garapen teknologikoa ez dira aintzat hartu, eta aurrekontu publikoen kudeaketan kokatu da ia modu bakarrean eztabaida publikoa.
4.      Gertatzen ari zenaren aurrean gure burua lausotzen eta nahasten lagundu zuten krisiaren aurkako politikek. Baina hamabi urte hauetako bilakaerak behin eta berriz baieztatu duenez, beste lurraldeen aurrean gure ereduaren mirariak agerian uzteko etengabeko ahaleginak egin arren, guk geuk hamarkada bat baino gehiago daramatzagu eredu hori desegiten".
"3.      Alguna variable de fondo debe explicar por qué la evolución de los últimos 40 años ha sido tan negativa, tan destructiva para la economía y la sociedad europeas.
4.      Una cuestión de tal trascendencia no se resuelve de un plumazo. Sin embargo, la hipótesis más verosímil tiene una explicación aparentemente clara: un contexto estructural de baja rentabilidad de las inversiones que la economía europea y occidental no ha sido capaz de superar durante estas décadas".


 

"5.      Efectivamente, ahora podemos comprar más bienes y servicios que en los años 70, fundamentalmente porque:
a)     Trabajamos más horas (aproximadamente 40 horas más por unidad familiar)
b)     Nos hemos endeudado hasta un 300% del PIB, frente a cifras cercanas a un 100% en los años 70. Un sobre-endeudamiento disparatado que dejamos a nuestros hijos y que, al igual que ha impulsado hacia arriba el crecimiento mientras se ha incrementado, lo impulsará hacia abajo en el proceso de corrección de la deuda".El Futuro del Modelo de Desarrollo Europeo
TECNOLOGIA, SALARIOS Y RENTABILIDAD
 

"1.      Frente a la percepción habitual y mediática de que el avance productivo y tecnológico impulsa de forma automática el avance de las retribuciones de trabajo y de capital, esto no concuerda ni con el análisis económico ni con la experiencia histórica.
2.      De forma más precisa, como consecuencia de su impacto en la mayor intensidad de capital, el avance tecnológico impulsa el valor añadido generado por las empresas, pero reduce la proporción entre inversión de capital y valor añadido".

"7.      El panorama es claro. Si China ya ha sido capaz de alcanzar a un país europeo avanzado como Finlandia en nivel de robotización, está claro que Europa está perdiendo la guerra. Este ritmo de robotización nos da una extraordinaria fotografía de cómo va a evolucionar la productividad respectiva de Europa y China. Y también de hasta qué punto está fracasando la implantación de la tan comentada Cuarta Revolución Industrial. O, al menos, está fracasando para Europa"."8.      La gran pregunta es qué es lo que puede haber inducido a un ministro de un gobierno recién constituido y con aspiración a liderar un programa “de progreso” a complicar la proyección pública del propio gobierno de forma tan radical con unas declaraciones como éstas. Recordemos que no se trata de un ministro perteneciente al Partido Socialista ni tampoco a Unidas Podemos, y que cuenta con una larga trayectoria en el sector bancario. Es posible que estos datos, por sí mismos, tengan algún significado. Por el momento no tenemos información fiable como para aportar interpretaciones más concretas".


1.            “Todos sabíamos que la inmigración masiva acabaría en desastre”. Lo publicó en un artículo la periodista sueca Lena Mellin, conocida colaboradora del diario socialdemócrata “Aftonbladet” y tradicionalmente entusiasta defensora de las políticas pro-inmigración.

Más aún, Lena Mellin llega a titular su artículo: “Los líderes de los partidos deberían estar avergonzados de sí mismos”.

Suscribete gratis en: EKAI Journal -en harpidetu