EL PAPEL DE CHINA

 EL PAPEL DE CHINA

https://www.youtube.com/watch?v=B5dOwZ5TAZMEKAI Center en NEGOCIOS TV

ESTAMOS EN EL FILO DE LA NAVAJA
https://www.youtube.com/watch?v=xzIfNtH96t8&t=10sEKAI Center en ZARAUTZ
Viernes 14 de Junio
NOS LLEVAN A LA GUERRA

https://drive.google.com/file/d/1gL2wrR40hsBPhgEGVWAyGyXT4m_xlmDS/view?usp=sharingCONTRAPUNTO / BESTE IRITZI BATZUK:

https://medium.com/@ekaijournal/el-papel-de-china-174bd88e49d5