DISCURSO DE XI JINPING EN LA CUMBRE DE LA OCS

 EKAI Center en CGTN

DISCURSO DE XI JINPING EN LA CUMBRE DE LA OCS

VIDEO:    https://www.youtube.com/watch?v=Oje1RoqwdkM

https://espanol.cgtn.com/news/2023-07-05/1676418892489048065/index.html
EKAI Center en BILBAO

LAS GRANDES CORPORACIONES COMO PROMOTORAS DEL FASCISMO Y DEL NAZISMO (TAMBIÉN DEL NEONAZISMO ACTUAL)

https://www.youtube.com/watch?v=dkDXRUy0j5sEKAI Center ZUZEUn

NATO EZ BAINA ... NORA GOAZ?. EKAI Center DONOSTIAn

https://tinyurl.com/28uez5fg
CONTRAPUNTO / BESTE IRITZI BATZUK:

https://medium.com/@ekaijournal/discurso-de-xi-jinping-en-la-cumbre-de-la-ocs-3e5602e8f170