Modelo de Cogestión. LA VÍA EXPERIMENTAL

 Implantación del Modelo de Cogestión.LA VÍA EXPERIMENTAL

YOUTUBE:   https://www.youtube.com/watch?v=kl2Dwgk6bR8

REDDIT:   https://www.reddit.com/user/EKAICenter/comments/11vswhs/modelo_de_cogestión_la_vía_experimental/

PDF:   https://drive.google.com/file/d/1Okbh0Y-ISGZ6dGj52Qj4mhu5aooLKDmq/view?usp=sharing


EKAI Center en NEXO LATINO

ESTRATEGIAS DE ACOSO CONTRA IRÁN

https://www.youtube.com/watch?v=fcAPlVoAljI


EKAI Center ZUZEUn

Europako Garapen Eredua.
FINANTZARIZAZIOA ETA EKONOMIA MERKATUA

ZUZEUn:  https://zuzeu.eus/mundua/europako-garapen-eredua-finantzarizazioa-eta-merkatu-ekonomia/

YOUTUBE:   https://www.youtube.com/watch?v=B_c_RPcrZgo

PDF:   https://drive.google.com/file/d/1OppVeIwVSciyTnUZUfichTfFqupxvHSG/view?usp=sharing


CONTRAPUNTO / BESTE IRITZI BATZUK:

https://telegra.ph/Modelo-de-Cogestión-LA-VÍA-EXPERIMENTAL-03-19