EUSKARRI Sarea GENERO-ARRAKALA


Hainbat zalantza sortu da genero-arrakala edo generoko soldata-arrakala egiaztatzeko eta interpretatzeko orduan.

Hedabideek egindako interpretazioen ondorioz, kontzeptu nahasia bihurtu da. Hainbat herritarrak ulertu du genero-arrakalak adierazten duela lanpostu zehatzetan lansariak ezberdinak direla emakume eta gizonentzat. Egiaz, oso gutxitan gertatzen da horrelakorik.  Baina hori gutxitan gertatzeak ez du esan nahi genero-arrakalarik ez dagoenik. Egon badago, baina ez hedabideek zabaldu ohi duten moduan eta kasuetan.

Benetako generoko soldata-arrakalaren oinarriak hauek dira gure ustez:

A. A) EMAKUMEEK, BATEZ BESTE, KUALIFIKAZIO TXIKIAGOKO LANPOSTUAK BETETZEN DITUZTE

 

Horren atzean, arrazoi historikoak daude alde batetik. Oro har, etxeko lanetan emakumeek egiten zuten eta oraindik egiten duten ahalegina da kontua. Historikoki, garrantzi gutxiago izan du emakumeen lanbideak etxeguneetan. Horren ondorioz, emakumeen lanerako prestakuntza eta trebakuntza maila gizonen mailaren atzetik garatu da, orain gutxi arte. Gaur egun ere, etxeko lanetan egindako ahaleginaren ondorioz, garrantzi gutxiago ematen diote lan profesionalari hainbat emakumek, edo aukera gutxiago dituzte lanbidea garatzeko.


 

B.     B) SEKTORE FEMINIZATUAK:

 

“Sektore feminizatu” direlakoetan baxuegiak dira soldatak, lanpostuen ahalegin eta kualifikazioa kontuan harturik.

 

Sektore horien langileak, oro har, emakumeak izan dira aspaldidanik. Gehienetan, etxeko “bigarren” lanbidetzat hartzen ziren lanpostu horiek. Horren ondorioz, indar gutxiago izan dute langile horiek lansariak babestu edo hobetzeko, hobekuntzak aldarrikatzeko ahaleginak motelagoak izan dira eta sindikalizazio maila ere baxuagoa. Ezagunak dira sektore horiek: pertsonen zaintza, garbikuntza, …


Arrakala horren errealitatea egiaztatzeko, interes handikoa izan da azken urteetan sindikatuek sektore horietan egindako ahalegin bereziak. Ahalegin horien ondorioz, soldata igoera nabariak lortu dira hainbat sektoretan.

 

C.     C) LANPOSTU “FEMINIZATUAK”

 

Sektore feminizatuen arazo berdina da, baina lanpostu zehatzetan kokaturik. Izan ere, historian zehar emakumeek bete dituzte lanpostu horiek, eta –aipatutako arrazoi horiek guztiengatik- gutxietsi dira enpresetan, oso modu nabarian.

Genero-arrakalaren gaia ondo kudeatzeko, garrantzi handikoa da hedabideen ohiko dialektika gainditzea eta, errealitatean oinarriturik, arazoa non dagoen eta benetako erronkak zeintzuk diren ondo zehaztu behar dugu, herritarrak modu egokian kokatzeko erronka hauen aurrean. Eta, jakina, horren arabera mahai gaineratu behar diren proposamenak eta politikak lantzeko ere.

 


Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4

 ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK: