EUSKARRI Sarea. EMAKUMEAREN EMANTZIPAZIOAZ

Gauza nabaria dirudien arren, emakumearen emantzipazio-prozesuaren azterketaren abiapuntua da emakumeak eta gizonak, gizaki diren aldetik, eskubide- eta betebehar-berdintasunean kokatu behar direla.

Oinarrizko eskubideen zentzuan interpretatuta, inguruabar objektibo baliokideen aurreko tratamenduan ekitate gisa interpretatu behar da berdintasun hori.

Adierazitako baldintzetan, berdintasunaren kontzeptuak bi alderdiok ditu:

- Eskubide- eta betebehar-berdintasuna

- Aukera-berdintasuna

Zentzu horretan, emakumearen emantzipazio-prozesuak eskubideetan, betebeharretan eta aukeretan berdintasunezko egoera baterantz aurrera egitea dakar, adierazitako zentzuan.

Oro har, prozesu horrek azken belaunaldietan nabarmen egin duela aurrera uste da, baina, era berean, erronka garrantzitsuak daudela oraindik bideratzeke.

Egoera horren aurrean, lehenik eta behin, bideratzeke dauden erronka horiek behar bezala identifikatu behar dira, eman beharreko urratsak eta horren inguruan egin beharreko proposamenak aztertzeko.

Identifikazio horretan, garrantzitsua da garrantzi maila desberdineko gaiei tratamendu baliokidea ematea saihestea. Horretarako, funtsezkoa da bereiztea, batetik, emakumearen emantzipazio-prozesuaren benetako erronkak eta arazoak, eta, bestetik, garrantzi sinboliko edo estetiko hutsa dutenak. Oro har, ondo bereizi beharko genituzke:

A. Funtsezko erronkak

B. Bigarren mailako garrantzia duten erronkak

C. Esanahi sinboliko hutseko erronkak.

 


Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4

 ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK: