ETXEKO LANEN ERAGINA

Badirudi adostasun handia dagoela -emakumeak emantzipatzeko dauden erronken artean- etxeko lanen kudeaketa funtsezko gaitzat hartzeko, askorentzat garrantzitsuentzat.

Etxeko lantzat hartzen dugu etxerako egindako lana, eginkizun hauek barne: mantenua, garbiketa, hornikuntza, elikadura, ugalketa-lana edo familia-ugalketarako beharrezkoa den lana, eta seme-alabak eta familiako beste kide batzuk zaintzea.

Jakina, gai horrek emantzipazio-prozesuan duen eragina aldatu egiten da, bai denboran, bai egoera sozioekonomikoaren arabera.

Hasiera batean, funtsezko bi erronka hauek identifikatzen ditugu:

A) Emakumeak etxeko lanen oinarrizko erantzukizuna beren gain hartzea.

B) Etxeko lanak eta ordaindutako lanbidea bateragarri egitearen erronka.

Horren guztiaren ondorioz, emakume askok gizonek baino ordu gehiago lan egin behar izaten dute, eta horrek zaildu egiten du, halaber, gizonen pareko baldintzetan lan-eremuan inplikatzea.

Emakumeak etxeko lanen ardura tradizionalki bere gain hartzeak eginkizun-banaketa bati erantzuten zion. Horren truke, gizonak bere gain hartzen zuen ordaindutako lanaren funtsezko erantzukizuna. Funtzioen banaketa horren itxurazko logika sozioekonomikoa aldatu egin zen XX. mendean, funtsezko bi arrazoi hauengatik:

A) Lan profesionala gero eta erakargarriagoa bihurtu zen.

B) Emakumeek gero eta inplikazio handiagoa izan zuten lan profesionalean

Aurrerapen tekniko eta teknologikoak eta lanaren mekanizazio gero eta handiagoak jarduera profesionalerako beharrezkoa zen ahalegin fisikoa pixkanaka murriztea eta lan intelektualak gero eta garrantzi handiagoa izatea eragin zuten.

Horrela, oro har, lan profesionalak gero eta sortzaileagoa eta gogortasun gutxiagokoa izateko joera izan du.

Errealitate objektibo horren ondorioz, gero eta emakume gehiagok etxeko lana baino erakargarriagotzat hartzen dute lan profesionala. Logikoa denez, balorazio hori asko aldatzen da gizarte-maila batetik bestera.

Kualifikapen txikiagoko lan profesionalak ez dira etxeko lanak baino erakargarriagoak edo sortzaileagoak. Maila horietan, errealizazio pertsonalagatik baino gehiago, arrazoi ekonomikoengatik sartu dira emakumeak ordaindutako lanean.

Nolanahi ere, gizarte-maila horietan ere, independentzia ekonomikoa eta sozializatzeko aukera gehiago ematen dizkio lan profesionalak emakumeari.

Aldiz, maila profesional handiko emakumeen kasuan, ordaindutako lana etxeko lanaren oso gainetik baloratzeko joera dago, errealizazio pertsonalaren eta sozialaren ikuspegitik.

Nolanahi ere, lan profesionalaren balorazio handiagoa oso lotuta dago etxeko eta ugalketako lanak gure gizartean neurriz kanpo gutxiestearekin, bai ikuspegi sozialetik, bai ekonomikotik.

Osagarri gisa, eremu horretan sortutako desoreketan funtsezko faktorea da emakumeak lan profesionalean duen inplikazio masiboa ez dela gauzatu etxeko lanak ordaindutako lana ordezkatuz, baizik eta, hein handi batean, lan-karga erantsia metatuz.

 


Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4

 ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK: