Emakumearen Emantzipazioa LEGEAREN AURREKO BERDINTASUNALegearen aurreko berdintasuna betidaniko aldarrikapena izan da emakumeen emantzipazio prozesuan. Gauza nabaria da herrialde aurreratuetan alde horretatik lortu diren aurrerapenak handiak izan direla azken belaunaldietan.

Beraz, gaur egungo egoera ondo kokatzeko, esparru horretan zer lortu den eta, batez ere, zer den oraindik lortu ez dena ondo argitzea komeni da.

Batzuen ustez, legearen aldetik gaur egun Euskal Herrian ez dago inolako diskriminaziorik emakumeen aurka eta, alderantziz, emakumeen aldeko diskriminazio batzuk bai gertatzen direla.

Egiaz, nazioarteko erakundeetan, ez du ematen garrantzi handirik ematen zaienik alde horretatik herrialde aurreratuetan oraindik egon daitezkeen gabeziei. Adibidez, Nazio Batuen Erakundearen “IGUALDAD ANTE LA LEY PARA LAS MUJERES Y NIÑAS PARA EL AÑO 2030. UNA ESTRATEGIA DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS PARA LA ACCIÓN ACELERADA[1]” testuan hauxe esan da:

“Mundu osoan 2.500 milioi emakumek lege diskriminatzaileen eta babes juridikoaren faltaren ondorioak jasaten dituzte”

Argi uzten da horrela herrialde aurreratuen esparrua kontuan hartu ere ez dela egiten legearen aurreko berdintasunerako estrategia horietan. Europako testu gehienetan, adibidez Europako Kontseiluaren “GENERO BERDINTASUNERAKO ESTRATEGIA 2018-2023[2] testuan, aipatu ere ez da egiten “legearen aurreko berdintasuna” delako kontzeptua.

Argi dago, beraz, erakunde horien ikuspuntutik, emakumearen emantzipazioaren aldetik Europan dauden erronkak ez daudela loturik legearen aurreko berdintasunarekin, aukeren berdintasunarekin baizik.

Hala ere, dakigunez, “legearen aurreko berdintasunak”, teorian behintzat, egoera ezberdinen aurrean modu ezberdinean jokatzea eskatzen du. Eta emakumeen bizitzan sortzen diren hainbat erronken aurrean ere horrela jokatzea dakar irizpide horrek. Beraz, modu egokian ulerturik, berdintasun formaletik haratago joatea eskatzen du “legearen aurreko berdintasunak”.

Argi dago, beraz, legearen aurreko berdintasuna eta aukera berdintasuna neurri batean nahasten diren kontzeptuak direla. EUSKARRI Sarean bilatzen dugun adostasuna eskuratzeko asmoz, ez dugu zergatik zehaztu behar “legearen aurreko berdintasunean” erronka batzuk lortzeke daudenentz, kontzeptu horren interpretazioaren araberako kontua delako. Oraingo egoera aztertzeko orduan eta ditugun erronkak zehazteko orduan, aukera berdintasunaren esparruan kokatzen bagara, behar dugun adostasuna gordetzeko gai izango garela uste dugu.[1] “IGUALDAD ANTE LA LEY PARA LAS MUJERES Y NIÑAS PARA EL AÑO 2030. UNA ESTRATEGIA DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS PARA LA ACCIÓN ACELERADA”.  SECCIÓN DE LIDERAZGO Y GOBERNANZA. NBE Emakumeak. New York, urtarrila 2019

[2] “ESTRATEGIA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 2018-2023”. Europako Kontseilua. 2018.


ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK: