Emakumearen emantzipazioa HIZKERA INKLUSIBOA

Gauza onartua da, euskararen berezko egituraren ondorioz, hizkera inklusiboak ez duela garrantzi handirik gure hizkuntzan. Hala ere, erdara ere erabiltzen dugu euskaldunok. Hori dela eta, gai hori ere emakumeen emantzipazioaren esparruan aztertzea komeni da.

Hedabideetan eta eztabaida politikoan, oro har, nahiko onartua bada hizkera inklusiboaren diskurtsoa, ez da gauza bera gertatzen kalean. Hainbat sektoreetan, moda barregarritzat hartu ohi da, behin baino gehiagotan politikariak kritikatzeko arrazoi edo aitzakia bihurtzen dena.

Hasteko, hizkera sexistaren jatorri historikoa onartzea komeni da. Sexu bientzako plural maskulinoa espainieran erabiltzearen jatorria, ziur asko, emakumeak historikoki gizarteko bigarren mailan geratzearen ondorioa izan da. Bereziki deigarria da hori espainieraren kasuan, sexu bientzako pluralerako sistematikoki maskulinoa erabiltzen delako hizkuntza horretan (ez da frantsesaren kasua, bertako plural horretarako “es” amaiera erabili ohi delako eta, jakina, euskararen kasua ere ez da).

Baina beste kontu bat da, eta beharbada garrantzitsuena, ea hizkera inklusiboak zein punturaino emakumearen estatusa benetan aldatzeko aukera ematen duen.

Hasteko, argi dago emakumeen estatusa eta egoera sozioekonomikoa ez dela zuzenean aldatzen hizkera inklusiboaren ondorioz. Baina egia da ere esparru sinbolikoak interes eta garrantzi handia izan dezakeela epe luzera, pixkanaka gizartearen bilakaeran aldaketak gertatzen direla laguntzeko orduan.

Hori dena kontuan hartuta, argi dago, ikuspuntu kontzeptual batetik, hizkera inklusiboa positibotzat hartu behar dugula, emakumeen bazterketa historikoari aurre egiteko tresna gisa, batez ere espainieraz eta frantsesez, nahiz eta euskararen kasuan garrantzi handirik ez izan.

Hala ere, balorazio positibo horrekin batera, funtsezkoa da hizkera inklusiboaren garrantzia ondo kokatzea. Hau da, hainbat emakumeren erronka sozioekonomikoak kontuan harturik, hizkera inklusiboari ez zaio eman behar benetan duen baino garrantzi handiagoa. Bestela, ondorio negatiboak sortarazteko arriskuan egon gaitezke. Gizartean horren aurka sortzen ari diren erreakzioengatik edo hizkera inklusiboa diskurtso mediatiko eta sozialak desbideratzeko eta emakume eta gizartearen funtsezko erronkak baztertzeko tresna edo aitzakia bihur daitekeelako.


Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4

 ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK: