Etekinetan Parte Hartzea Frantzian. ORDAINSARIAREN EZEGONKORTASUNA

AUDIOA - TESTUA
Enpresan Parte Hartzea Frantzian

ORDAINSARIAREN EZEGONKORTASUNA

AUDIOA:   https://youtu.be/cwvnvacy2eA

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/bft_-FywzmDCQg

1.      Frantzian araututako mozkinetako partaidetza-sistemek langileen ordainsariaren ezegonkortasunean izan dezaketen eraginari buruz eztabaidatu dute analistek, sindikatuen ingurukoek bereziki.

2.      Printzipioz, langileen ordainsariaren aldakortasuna argi eta garbi lotuta egon daiteke langileek enpresan duten inplikazio handiagoarekin eta, horrela, enpresaren efizientzia handiagoarekin. Hala ere, ikuspegia ez da zertan berdina izan eragindako langileen edo haiek ordezkatzen dituzten sindikatuen ikuspuntutik.

3.      Gogora dezagun soldata finkoa, hein handi batean, XIX. mende osoko langile-borroken aldi luze baten emaitza dela. Aldi horretan etengabe borrokatu zen destajuzko lanaren aurka, eta lan egindako denboraren araberako ordainsari finkoarekin ordezteko. Horrek azaltzen du langileen eta sindikatuen egiturazko nolabaiteko mesfidantza ordainsari aldakorrekiko. Eta gogora dezagun Frantzian araututako mozkinetako partaidetza ordainsari aldakorreko modu bat besterik ez dela.

4.      Jakina, parte-hartze horren kasuan, eragina mugatua da lan-ordainsari osoaren aldakortasunean, baina kontingentzia-elementu jakin bat sartzen du, langileen gustukoa zenbaitetan ez dena.

5.      Ohikoena da ordainsari doituak dituzten langileek funtsean soldata finkoa balioestea, eta arazotzat hartzea mota horretako ordainsarien ondoriozko aldakortasun. Ordainsari hauek ez dira beti eskuratzen eta, eskuratu ezkero, kopuru oso aldakorren arabera da. Langile horiek tentsio konstantean bizi ohi dira hilabete bakoitzeko gastuei aurre egiteko, eta ez zaie erraza egiten horrelako ordainsari aldakorren abantailak hautematea.

6.      Egoera ekonomiko lasaiagoan dauden langileen kasuan, aldakortasunak nolabaiteko erakargarritasun pertsonala du, aurrezpena edo ondasun eta zerbitzu garestiak erostea erraztu baitezake.  Hileko soldataren zati bat gordetzea (edo kreditua erabiltzea) ez da beti erraza.

7.      Gogoratu behar da destajuko ordainsaria pixkanaka aldatu egin zela, sindikatuen presioarekin batera, enpresak sistema horrek produktuen kalitatean zuen eragin negatiboa kontuan hartzen hasi zirelako. Destajuan zeuden langileak obsesionatu egiten ziren produktuaren gehienezko kantitate bat ekoizteagatik, eta horrek eragin negatiboa zuen lanaren kalitatean. Bistakoa da mozkinetan partzialki parte hartzeko mekanismoak ezin direla kuantitatiboki konparatu, baina garrantzitsua da planteatzea, halaber, ea posible den eragin negatiboa duen motibazioren bat sortzea.

8.      Ildo horretan, urteko mozkinetan parte hartzeak urte horretako emaitzetan langilea inplikatzen duela adierazi da, baina ez hainbeste enpresaren epe luzeko eraginkortasunean. Nolanahi ere, gaia ez da behar bezala aztertu, eta, lan-ordainsari osoaren zati txiki bat baino ez denez, benetan zaila da ordainsari mota horrek aipatu dugun ikuspegitik izan dezakeen eragin psikologikoa baloratzea. Orain artekoak baino analisi zehatzagoak eta konplexuagoak behar dira.

 

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk