Kurzarbeit. LANGILEENTZAKO ABANTAILAK ETA DESABANTAILAK

AUDIOA - TESTUA
Kurzarbeit-aren Ezarpena

LANGILEENTZAKO ABANTAILAK ETA DESABANTAILAK

AUDIOA:   https://youtu.be/hdDkEiubx9Y

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/DX2GV3hY2TlojQ

1.      Hasiera batean, logikoa denez, langileak dira lan-banaketako politikei edo Kurzarbeit-i, enpresa-krisi koiunturalei aurre egiteko tresna gisa, onura gehien ateratzen dieten kolektiboek. Hala ere, ikusiko dugun bezala, balorazio orokor horren zehaztasunak langileen kolektibo batzuk eta besteak bereiztera behartzen gaitu.

2.      Printzipioz, kurzarbeit-sistema egituratua eta tresna horiek erabiltzeko kultura finkatua izateak berez areagotzen du lanpostuen egonkortasuna. Hori, berez, balio erantsi garrantzitsua da dagokion lurraldeko langileentzat.

3.      Lana banatzeko ereduen aplikazio zehatzean, kaleratuak ez diren langileen kolektiboa da, logikoa denez, zuzeneko onuraduna. Langile horiek saihestu egiten dute langabe bihurtzea, eta, ondorioz, beren diru-sarreren maila eta kokapen profesionala murriztea eta pixkanaka lan-gaitasuna galtzea. Dakigunez, langabeziak langilearengan duen eragin negatiboa ekonomikoa da, baina baita soziala eta psikologikoa ere.

4.      Jakina, abantaila hori desabantaila bihur daiteke kaleratzeen eraginpean ez dauden langileentzat. Langile horien kasuan, erabateko enpleguari eusteko itxaropena lanaldi-murrizketa batekin ordezkatzen da, diru-sarrerak partzialki galduz. Ekonomia apaleko langileen kasuan, eragin pertsonal eta familiar handia izan dezake murrizketa horrek. Baina, dakigun bezala, finantzaketa publikoak partzialki konpentsatzen du diru-sarreren galera hori. Diru-sarreren murrizketa horrek enpresaren lan- eta gizarte-giroan duen eragina prozesuaren jatorriaren eta kudeaketaren araberakoa da, baina, logikoa denez, baita lanaren banaketa egoeraren iraupenaren araberakoa ere.

5.      Bestaldetik, etorkizunari begira segurtasunik ezaren pertzepzioa euts daiteke enpresa horretan. Beraz, etorkizuneko berregituraketa batean, egungo prozesuan arriskuan ez dauden langileak etorkizunean kaleratuak izateko arriskuan egon daitezke. Itxura batean, horrek guztiak bi langile-kolektiboen arteko interesen kontraesan argia sor lezake.

6.      Hala ere, askotan, kaleratzeko arriskuan dauden langileen kolektiboa argi eta garbi identifikatu aurretik jartzen dira martxan kurzarbeit-prozesuak. Bestalde, elkartasun-balioak eta sindikatu-lana faktore garrantzitsuak dira, eta oso lagungarriak dira kaleratzeko arriskuan ez dauden langileen taldeak lana banatzeko programen aurrean izan ditzakeen mesfidantzak erlatibizatzeko.

7.      Lanaren banaketa-prozesua aplikatzeko beharrezkoa den lan- eta produkzio-doikuntza oso konplexua da. Zailtasun horrek, jakina, arazo txikiak ere sortzen ditu giza baliabideen kudeaketan, eta, batzuetan, ukitutako langileen aldetik prozesuaren balorazio negatiboak eragiten dituzte.

8.      Jarrera sindikalak garrantzi handia du langileek abantaila eta desabantaila horiek hautemateko orduan. Enpresaburuen eta gobernuaren ikuspegiaren eta planteamenduen aurrean, langileek sindikatuengan konfiantza izan ohi dute, kontrapuntu gisa eta beren interesen interpretatzaile gisa, baita horrelako prozesuetan ere.

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk