Kurzarbeit. LANGILE HAUTAGARRIAK

1.     Lana banatzeko edo kurzarbeit prozesuetan "langile hautagarriak" esamoldea erabiltzen dugunean, honako hau esan dezakegu:

A) Oro har, nahitaezko lanaldi-murrizketetan murgildutako langileak.

B) Nahitaezko lanaldia murriztearen ondoriozko soldata-galera partzialki konpentsatzeko gobernuak emandako laguntzen onuradun izateko aukera duten langileak.

2.     Nahitaezko lanaldi-murrizketak eragindako langileen eremua, lehenik eta behin, enpresaren eta langileen artean itundutako eremuak mugatzen du. Baina derrigortasunaren mugak ezberdinak izan daitezke herrialde batetik bestera. Lan-ituna nahitaezko hitzarmen kolektiboa bada, enpresako soldatapeko langile guztiak behartu ditzake.

3.     Praktikan, ohiko zalantzak sortu dira azpikontratatutako langileei buruz eta, bereziki, aldi baterako laneko enpresek kontratatutakoei buruz. Azken horiek, oro har, lanaldi-murrizketa nahitaezkoa duen eremuan gero eta gehiago sartzeko bilakaera gertatu da.

4.     Jakina, logikoa da aldi baterako laneko enpresek kontratatutako langileak, enpresaren barneko produkzio-prozesuan zuzenean sartzen direnak, programa horiek abian jartzen duten lan-denboraren murrizketa proportzionalaren eraginpean egotea modu baliokidean. Kasu batzuetan, lege-arazoak sortu dira, langile horietako batzuek beren lanaldia murrizteari uko egiten diotelako eta langile horiek zuzenean lotzen ez dituzten lan-akordio edo -hitzarmenen bidez funtsezko lan-aldaketak ezartzeko legezko zailtasunak daudelako. Herrialde horietako batzuetan, lan-araudiak argitu du langile horiengana hedatu dela lan egiten duten enpresan aplikatzen diren lanaldi-murrizketa horiek.

5.     Beste kontu bat da azpikontratatutako langileena; normalean, lan-hitzarmenaren aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira, eta ez dira zuzenean lanaldi-murrizketaren mende jartzen. Hala ere, ohikoa da enpresaren lan-karga murrizteak azpikontratatutako enpresaren lan-karga ere murriztea, eta, horren ondorioz, bigarren enpresa horrek berariaz horretarako diseinatutako lanaldi-murrizketaren baten alde egitea.

6.     Gobernuen laguntzak lanaldi-murrizketak eragindako langileentzat dira. Hala ere, batzuetan irizpide desberdinak sortu dira, ia beti arazo formaletan edo arauen interpretazioan oinarrituta. Ohikoa da gobernuaren laguntzaren zenbatekoa handitzea murrizketak eragindako langileen kopuruak hala egiten badu, eta horrek azaltzen du gobernuek jarrera murriztaileak hartu ohi dituztela laguntzaren onuradun diren langileen eremuaren interpretazioari dagokionez.

7.     Sarritan eztabaidatu izan da lanaldi-murrizketak banaka aintzat hartutako enpresa bateko langileei edo sozietate-talde bereko enpresa guztietako langileei zer neurritan eragin behar dien. Ohikoena da negoziazio kolektiboaren esku uztea lan-karga murrizteko arazoaren dimentsioaren balorazioa eta, zehazki, enpresa jakin baten edo enpresa-talde osoaren arazo estrategikotzat hartu behar den balioestea.

8.     Araudiaren ikuspegitik, ohikoa da langile "iraunkorrak" laguntzaren hartzaile potentzialtzat hartzea. Hala ere, ohikoena da gobernuaren konpentsazio partziala jasoko duten langileak soilik egotea lanaldia murrizteko prest, baina kasu jakin batzuetan berariazko konpentsazioak ere ezarri dira enpresaren kontura. Soldatak gutxieneko kopuru batez murriztea eskatzen dute gobernuek (gutxienez %10 normalean). Baita eragindako langileak langabezia-aseguruetarako alta emanda egotea ere.

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk