Kurzarbeit. EGITARAUAREN IRAUPENA

AUDIOA - TESTUA
Kurzarbeit-aren Ezarpena

EGITARAUAREN IRAUPENA

AUDIOA:   https://youtu.be/I9YQK9FLhxY

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/qj7KlUBHCr7NjA


1.      Kurzarbeit edo lanaldi-murrizketarako programen helburua, dakigun bezala, enpresaren lan-kargaren "egoeraren araberako" murrizketei aurre egitea da. Araudiaren arabera, lan-kargaren egiturazko murrizketei banakako edo taldeko arrazoi objektiboen ondoriozko kaleratzeen bidez heldu behar zaie. Koiunturazko izaera hori denboran nolabaiteko muga bat izatearekin lotuta dago, baina ez da beti erraza koiunturazkoa edo egiturazkoa dena argi eta garbi ezarritako arau-mugen arabera ezberdintzea.

2.      Kasu bakoitza desberdina da, eta enpresa batean litekeena da, programa abian jarri eta aste gutxi batzuk igaro ondoren, argi eta garbi ikustea lan-kargaren beherakadaren egoeraren araberako arazoa zirudiena egiturazko arazo bihurtu dela. Hala ere, beste enpresa batzuetan litekeena da hilabete asko igarotzea eta arazoaren behin-behinekotasunak irautea.

3.      3. Hala ere, badaezpadan, denbora-muga finkoak ezartzeko joera dute legeriek, programa horietako batek ere gainditu ezin dituen mugak. Ohikoena denboran bilakaera bat gertatzea da. Araudi horien arabera, laguntza publikoen gehieneko iraupena 3 hilabetera mugatzen da lan-denbora murrizteko programa horietarako hasiera batean, eta ohikoa da aurrerago gehieneko epea 6 hilabetera, urtebetera eta 2 urtera arte luzatzea.

4.      Programa horietarako laguntza publikoen gehieneko iraupena luzatzeko joera horretan eragina duten faktoreak askotarikoak dira. Alde batetik, aurrekontu-zuhurtasun logikoak gomendatzen du, lehenik eta behin, programa horien kostuak gastu publikoarentzat dituen arriskuak minimizatzea. Gobernuek benetako kostua eta laguntza horien bidez lortutako gizarte- eta aurrekontu-onurak behar bezala kontrastatzeko aukera ematen dien esperientzia duten heinean, normala da aldez aurretik ezarritako gehieneko epeak luzatuz joatea.

5.      Bestalde, ohikoa da, halaber, epea luzatzea krisi ekonomiko larrien ondoriozko egoera zehatzetan. Egoera horietan, langabezia masiboaren mehatxuaren ondorioz, ahalegin handiagoak egin behar izaten dituzte gobernuek lehendik dagoen enpleguari eusteko.

6.      Krisi-egoera horiek dira, batetik, kurzarbeit sistema ezartzearen edo herrialde batzuetan lan-denbora murriztearen jatorria, eta, bestetik, laguntza publikoen iraupena sistema hori araututa duten herrialdeetan luzatzearen jatorria. Hala gertatu zen, adibidez, Alemanian, tradizioz kurzarbeitaren erreferentzia izan den herrialdean. 2008an finantza-krisia piztuta, programa horien gehieneko iraupena 24 hilabetera luzatzea erabaki zuen 2009ko maiatzean, aurreko gehieneko iraupena 18 hilabetekoa izan zen bitartean. Horren aurretik, gehienezko iraupen hori 6 hilabetekoa izan zen programaren hasieran eta 12 hilabetekoa geroago.

7.      7. Jakina, laguntza-programa horien hedapenak lotura zuzena du herrialde bakoitzaren kontu publikoen aldetiko gaitasun eta lehentasunekin. Ez da kasualitatea kurzarbeit edo lan-denbora murrizteko prozesuetan liderrak diren herrialdeak finantza publiko osasuntsuak dituzten herrialdeak izatea.

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk