GIZARTE EKONOMIA ETA KUDEAKETA PUBLIKOA IKASTAROA 2021 CURSO SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y GESTIÓN PÚBLICA

CURSO SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y GESTIÓN PÚBLICA

Gratuito / Dohain

 GIZARTE EKONOMIA ETA KUDEAKETA PUBLIKOA IKASTAROA
IZEN EMATEA ETA INFORMAZIOA
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 
943 250 104