Frantzia. ETEKINETAN PARTE HARTZEARI BURUZKO KRITIKAK

AUDIO - TESTUA
Enpresan Parte Hartzea Frantzian

ETEKINETAN PARTE HARTZEARI BURUZKO KRITIKAK

AUDIOA:   https://youtu.be/xL1RSIYT_wQ


TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/zhIEqkhD0tBwPw


1.      Analisi sozial eta ekonomikotik, hainbat kritika egin zaizkio etekinetan parte hartzeko Frantziako ereduari, eta, hein handi batean, aplika dakizkieke beste herrialde batzuetako antzeko eredu batzuei.

2.      Garrantzi handieneko kritikak zerikusia du partaidetza-programek mozkinetan duten itxurazko inpaktuaren eta horien benetako inpaktuaren artean sor daitekeen erabateko aldearekin. Eta berehalako inpaktuaren eta epe luzeko inpaktuaren arteko aldea ere aipatu da.

3.      Argi dirudi partaidetza-sistema horiek ezartzeak berehalako eragina izango duela. Langile askoren ordainsaria hobetzen du eta akziodun askoren ordainsaria murrizten du, lehen osorik jasotzen zituzten mozkinen zati bat partekatzera behartuta baitaude.

4.      Hala ere, kritika ekonomikoak arrazoi du esaten duenean zalantzagarriagoa dela efektu horren epe ertain edo luzerako iraupena. Funtsean, lanaren eta kapitalaren ordainsarien arteko erlazioa joera kontraesankorrak dituzten harreman indibidual eta kolektiboetan oinarrituta izatea da horren gakoa.

5.      Kapitalaren titularrek lan-errentak minimizatzeko joera dute, eta langileek, berriz, kapital-errentak minimizatzeko joera. Horren ondorioz, oreka zaila lortzen da, arau-xedapenen bidez erraz aldatzen ez dena. Autore batzuen ustez, lan-harremanek beren orekak berrosatzeko joera dute beti, eta araudien arteko interferentziak era batera edo bestera xurgatzen dituzte.

6.      Hori horrela balitz, baliteke kapitalaren titularrek soldata-igoerak pixkanaka mugatzeko joera izatea, partaidetza-sistema horiek inbertitzaileen errentagarritasunean duten eragina pixkanaka xurgatzeko.

7.      Langile berriei soldata baxuagoak eskainiko zaizkie "mozkinen ordainsaria dutelako", eta gainerakoei errazago konbentzituko zaie urteko soldata-igoera txikiagoekin konformatu daitezkeela, hain zuzen ere mozkinetako partaidetzak azken ordainsari handiagoa lortzeko aukera ematen dielako.

8.      Horrela, oso litekeena da epe luzera azken emaitza kuantitatiboa antzekoa izatea. Langileek, oro har, antzeko ordainsari osoak lortuko lituzkete, nahiz eta kasu batean oro har soldata finko gisa lortuko liratekeen; partaidetza horiek ezarri ondoren, berriz, soldata finko txikixeagoetan oinarrituta lortuko lirateke ordainsari oso horiek, partaidetzen arabera jasotako zenbatekoarekin konpentsatuta.

9.      Alderantziz, inbertitzaileek antzeko ordainsaria lortuko lukete azkenean, emaitzen zati bat lagako bailukete guztizko emaitza handiagoen truke, mozkinetako partaidetzaren inpaktua konpentsatuko luketen soldata mugatzeko hartutako neurriei esker.

 

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk