EUSKAL INDUSTRIAREN GAINBEHERA

AUDIOA - TESTUA
Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna

EUSKAL INDUSTRIAREN GAINBEHERA

AUDIOA:  https://youtu.be/rvzUez75fVo 

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/-bl9vP0HRBu6Bg


1.     Industriaren gainbehera euskal ekonomiaren azken hamarkadako bilakaerari buruzko daturik harrigarrienetako bat da. Gure kasuan 2008ko finantza-krisia hasi zenean gertatu zen garapen-ereduaren aldaketa bortitza nabarmena azpimarratu dugu behin eta berriz EKAI Centerretik. Eta industriaren gainbehera eredu-aldaketa horren adierazpen argia da.

2.     Gainbehera horren eragina ilundu egin da nolabait krisi-ingurunean, eta krisialdi finantzarioak eztanda egin zuenetik igaro diren hamabi edo hamahiru urteen zati handi bat ibili gara krisi-ingurune horretan murgilduak. 2008an, krisia lehertzearekin batera, industriaren beherakada krisiaren ondoriotzat hartu genuen, eta ez ondorio iraunkorrak izan behar zituen egiturazko arazo baten ondoriotzat.

3.     Bistakoa zen euskal industriak beherakada nabarmena izan zuela krisiaren ondorioz, baina, behin finantza-krisia gaindituz gero, industria suspertuko zela uste genuen. Aitzitik, finantza-krisiak eragindako atzeraldia gainditu egin zen bai, baina hurrengo urteetan oso modu mugatuan berreskuratu zen gure industria.

4.     Argi eta garbi ikus dezakegu hori, industria-sektorean lan egiten duten langileen bilakaeraren arabera:5.      Datu horrek garrantzi berezia du egiaztatzen dugunean Europako beste lurralde batzuek ere, pisu industrialaren beherakada esanguratsuak jasan zituztenek, hala nola Frantziak edo Alemaniak, berehala berreskuratu dituztela beherakada horiek krisi osteko 4 edo 5 urteetan.

6.      Jakina, funtsezko gaia da Euskal Autonomia Erkidegoko industria-pisuaren galera horren kausak zentratzea.

Askotan, zerbitzuen sektorearen aurrean industriak pixkanaka pisua galtzea logikotzat hartzen dugu, industria-produktibitatearen hazkundearen ondorio zuzena delakoan. Hala ere, beste dokumentu batzuetan ikusiko dugun bezala, pisuaren galerak ez dio soilik enplegu kopuruari eragiten, baizik eta baita funtsezko beste aldagai batzuei ere, hala nola industriak sortutako balio erantsiari.

Bestalde, ez gaude arrakastaren ondoriozko krisi baten aurrean, industriaren aurrerapen teknologikoak pertsonen behar gutxiago dakarrelako, baizik eta eskariaren beherakadaren eta berreskuratu gabeko merkatu-galeraren aurrean.

7.      Hein batean, oso litekeena da gure industriaren maila teknologiko baxuaren ondorio naturala izatea gertatutakoa. Industria osoak sufritzen duen krisi-egoera baten aurrean, egoera okerrenean dauden enpresak dira gehien sufritzen dutenak eta merkatutik kanpo geratzeko aukera gehien dituztenak.

8.      Esperientzia honek ohartarazten digu antzeko zerbait gerta daitekeela COVID-19ri aurre egiteko hartutako politiken ondorioz 2020an erregistratutako industria-jardueraren beherakada berriaren aurrean. Gure industriaren maila teknologiko baxua mehatxu nabarmena izan daiteke, susperraldiaren ondoren, galdutako merkatu-kuoten zati bat bakarrik berreskuratzeko. Nahiz eta egungo krisia kanpo-talka baten ondorioa eta, printzipioz, iragankorra izanik, baikorragoak izan beharko ginateke.

EUSKAL GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk