EUROPARENTZAKO 5 EGITASMO

AUDIOA - TESTUA
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

EUROPARENTZAKO 5 EGITASMO

AUDIOA:   https://youtu.be/CQuqRKlwAjs

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/-g64EmUgmQB0cw

1.     Europa benetako amildegi historiko baten aurrean dago, eta une honetan ez du proiekturik. Gure kontinentean ez dago ez lidergo ez adostasun nahikorik gure ekonomiaren eta gizartearen erronka handiak mahai gainean jartzeko eta horren inguruan jarraitu beharreko estrategiak planteatzeko.

2.     Adostasun eta lidergo horiek artikulatzen diren bitartean, hainbat proposamen estrategiko ditugu. Zehaztasun handiagoz edo txikiagoz definituta, laburbiltzen ahalegin gaitezkeenak.

3.     Laburbilduz, erreferentziazko oinarrizko 5 egitasmo identifika ditzakegu:

A. EGITASMO NEOLIBERALA

B. GERRAOSTEKO GIZARTE-EREDUA BABESTU ETA BERRESKURATZEKO EGITASMOA

C. HERRIALDE GAINERAKORREN EGITASMOA

D. "BERRABIATZE HANDIA"

E. POPULISMO NAZIONALISTAREN EGITASMOA

4.     Gerraosteko gizarte-eredua defendatzeko proiektua azken hamarkadetako eredu neoliberalaren porrotaren egiaztapenetik abiatzen da; izan ere, Europa akitua utzi du neoliberalismoak, gero eta zokoratuagoa munduan, gainzorpetua eta demografikoki hondatuta. Porrot horren aurrean, garapen ekonomikoa eta soziala uztartu zituen gerraosteko gizarte-eredura itzultzea dirudi proiektu honen defendatzaileentzat aukerarik logikoena.

5.     Proiektu neoliberala, laburbilduz, Mendebaldeko Europak azken 40 urteetan jarraitutako estrategiekin jarraitzean datza. Funtsean, ongizate-estatua pixkanaka desegiten jarraitzea, soldatak murriztea, sindikatuak ahultzea, gastu soziala murriztea eta enpresa-sektore publikotik geratzen dena pribatizatzea.

6.     Azken 40 urteetan eredu horrek porrot egin duela ikusita, proiektu honen defendatzaileen interpretazioa da porrot hori estrategia neoliberaletan behar beste sakondu ez delako gertatu dela. Enpresen irabaziak oraindik ez dira nahikoak inbertsioa eta hazkundea sustatzeko. Zerga baxuagoak eta soldata baxuagoak behar ditugu. Gerra ondoko eredura itzultzea ezinezkoa da. Eredu hori hedapen-testuinguru ekonomiko errepikaezin batean baino ez zen posible izan.

7.     Herrialde gainerakorren arrakasta eta haien gero eta eragin handiagoaren ondorioz gero eta aditu gehiagok planteatu dute herrialde horiek jarraitutako oinarrizko estrategia batzuk aztertzea eta, ahal den neurrian, ezartzea.

8.     "Berrabiatze Handia"ren bitartez, neoliberalismoaren porrota aitortu dute hura gidatu duten korporazio handiek. Korporazio horiek garapen-eredu berri bat planteatzen ari dira orain, bultzada teknologikoaren, suntsiketa sortzailearen eta finantza-berregituraketaren bidez garapen ekonomikorako gaitasuna berreskuratzea ahalbidetuko duena.

9.     Azkenik, badirudi populismo nazionalistaren eredua oraindik zehazten ari dela, baina argi eta garbi aldentzen da eredu neoliberaletik, globalizazio ekonomikoa arbuiatzen duelako eta finantza-erakunde handien eta enpresa multinazionalen nagusitasuna zalantzan jartzen duelako. Badirudi hori dela Trumpek jarraitu duen erreferentziazko ereduaren joera, baina ez beste nazionalismo populistek. Frantziako Bilgune Nazionalaren kasuan, badirudi gero eta argiago gerraosteko egoera soziala berreskuratzearen alde jotzen duela, gaullismoaren tradizioarekin lotuz.

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk