Enpresan Parte Hartzea. AGERIKOA DA GURE ATZERAPENA

AUDIOA - TESTUA
Enpresan Parte Hartzea

AGERIKOA DA GURE ATZERAPENA

AUDIOA:    https://youtu.be/NR7Ewl_BYfc

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/Lj8k3LSoovb6og


1.       Langileek enpresan parte hartzeari buruzko eztabaidak arazo larria du gure lurraldean, kokapenik ezari dagokionez. Hori da, hain zuzen ere, inguruko beste herrialde batzuekin alderatzeko azterketa egitea ezinbestekoa egiten duena. Ez bakarrik gure kokapena argitzeko ikuspegi akademikotik, baizik eta, batez ere, eragile sozial, ekonomiko eta politikoen artean bizi dugun errealitatea zabaltzeko.

2.      Argitze horrek bakarrik alda dezake gure ikuspegia, jarrera errealista har dezagun langileek enpresan duten parte-hartzeari dagokionez zer egoeratan gauden jakiteko.

3.      Bitartean, erronka horri buruzko eztabaida eragin praktikorik gabeko asmo onez beterik dago. Askotan, errealitatearekin zerikusi gutxi duten azterketa eta balorazioak ere egiten dira, eta enpresa-sare parte-hartzailea edo oso parte-hartzailea dugula esaten da behin eta berriz, errealitatea guztiz kontrakoa denean.

4.      Iritzi-artikulu, hitzaldi edo eztabaida publikoetan gure enpresak edo kultura oso parte-hartzaileak direla aipatzen da. Horrelako adierazpenen aurrean baieztapen hori zertan oinarritzen den galdetzen denean, ohikoa da kooperatiben eta gizarte-ekonomiaren garrantzia aipatuz erantzutea. Ez da azalpen gehiagorik behar eztabaida hau zenbateraino desitxuratuta dagoen konturatzeko. Kooperatiben eta gizarte-ekonomiaren partaidetza-mailetan oinarrituta parte hartzean gure enpresetan dagoen hutsunea ezkutatzen saiatzea zentzugabekeria da. Eta zentzugabekeria horrek kalte larria egiten du, gure enpresetan benetan gertatzen dena behar bezala interpretatzea zailtzen baitu.

5.      Parte hartze ereduen ezartzean gure enpresek duten atzerapena argia eta sakona da. Eta partaidetza-ereduak sustatzeko Europako funtsezko hiru esparruetan agertzen da atzerapen hori:

- Langileek kapitalean duten partaidetza

- Langileek mozkinetan duten partaidetza

- Kogestio-sistemak

6.      Hori guztia, jakina, partaidetza-eredu horietako edozeinek aurrera egiteko ezinbestekoa den araudi proaktiborik ez izatearen ondorioz. Nahitaez aginduzko erregulazioa kasu batzuetan, eta funtsezko zerga-pizgarriak beste batzuetan.

7.      Arauketa hori ez da gauzatu borondate politiko nahikorik ez delako izan. Era berean, borondate politiko falta horren jatorria da gure herritarrek eta gure eragile sozial eta ekonomikoek ez dutela kontzientziarik gure atzerapen konparatiboaren errealitateaz eta norabide horretan aurrera egitearen garrantziaz.

8.      Hori da, halaber, proiektu honen oinarrizko helburuetako bat, eta langileek lurralde batzuetan eta besteetan duten parte-hartzearen egoera konparatiboari buruzko azterketa teknikotik askoz harago doa. Herritarrak oro har eta gure eragile sozioekonomiko eta politikoak bereziki informatzea eta mentalizatzea funtsezkoa da, azkenean norabide egokian mugitzen hasteko gai izan gaitezen.

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk