ENPRESA HANDIAK. PARTE HARTZEA ETA KONTROLA.

AUDIOA - TESTUA
Enpresan Parte Hartzea

ENPRESA HANDIAK. PARTE HARTZEA ETA KONTROLA

AUDIOA:    https://youtu.be/HIGETWKz2_s

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/eevj15cs6ozoDA


1.     Langileek enpresan duten parte-hartzean gutxien hedatu den alderdietako bat da enpresa handien helburuetan, estrategietan eta kulturan duen eragina.

2.     Jakina, eragin hori ez da edozein partaidetza-eredutan gertatzen. Ez gara edozein enpresa motatan parte hartzeari buruz ari, baizik eta enpresa eta korporazio handietan parte hartzeari buruz soilik. Ezta edozein parte-hartze modalitateri buruz ere, baizik eta langileen ordezkaritzari, zuzenari edo sindikalari, gutxienez organo erabakitzaileetan nolabaiteko presentzia izatea ahalbidetzen dieten parte-hartze ereduei buruz. Alde horretatik, ez lukete eraginik izango finantza-partaidetza hutsek edo etekinetan parte hartzeko eskubideek.

3.     Azkenik, parte-hartze horrek adierazitako eremu estrategikoetan eragiteko gai izateko, parte-hartze kualifikaturen bat izan behar du nahitaez. Partaidetza horren ondorioz, dagokion enpresako edo taldeko administrazio-organoetan egoteko eskubidea lortu behar da gutxienez.

4.     Administrazio-organoetan egoteak eragin handia izan dezake enpresa horien kulturan eta estrategietan. Horri buruzko erreferentziarik zuzenena eta argiena Alemaniako kogestio-sistemaren kasua da.

5.     Alemaniako ereduan, badirudi kogestio-sistemak kulturan eta estrategia korporatiboetan izan duen eragina argia izan dela.

Bigarren Mundu Gerraren ondoren eredua martxan jarri zenetik egiaztatu zen hori. Enpresa handien zaintza-kontseiluetan langileen eta sindikatuen partaidetza kualifikatua sortzen duen enpresa-kogestioaren sistema ezartzea beharrezko tresnatzat jo zen korporazio horien joera totalitarioak saihesteko.

Nazismo eta gerraren esperientzia historikoan oinarritzen zen irizpide hori, enpresa handiek nazismoaren sorreran, euskarrian eta finantzaketan izan zuten funtsezko zeregina gauza nabaria izan zelako.  Beraz, pentsatu zen langileek administrazio-organoetan presentzia kualifikatua izateak eragin erabakigarria izango zuela jarrera horiek kontrolatzeko orduan.

6.     Baina esperientziak erakutsi du Alemaniako kogestio-ereduak funtsezko eragina izan duela korporazio handien enpresa-kulturaren beste alderdi funtsezko batzuetan. Bereziki, kogestio-ereduak Alemaniako ekonomiaren bultzada produktiboari eusteko izan duen zeregina nabarmendu da, mendebaldeko beste herrialde batzuetako korporazio handien funtsezko bi joera negatibo saihestuz edo nabarmen mugatuz:

- Finantzarizazioa eta

- Deslokalizazioa

7.     Langileek objektiboki epe luzeko interesak dituzte enpresan, eta produkzio-jarduera mantentzearen eta garatzearen aldeko apustu garbia. Administrazio-organoetan duten presentzia kualifikatuak inbertsio produktiboa bultzatzen du, eta desinbertsio-erabakiak, itxierak, deslokalizazioak edo inbertsio produktiboa inbertsio finantzarioarekin ordezteko erabakiak zailtzen ditu; erabaki horiek guztiak erakargarriak izan daitezke epe laburreko helburuak dituzten finantza-inbertitzaileentzat edo, oro har, akziodun gehienentzat.

8.      Hala ere, Alemaniako kasuan baino indar txikiagoko ordezkaritzarekin ere nabarmentzen da langileen presentzia horren eragina. Langileen ordezkari baten edo biren kontseiluetan parte hartze hutsa berez organoaren giroa aldatzeko gai da eta korporazio handietan ohikoak diren tentazio elitista eta oligarkikoak mugatzeko ere.

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk