COVID 19. GAIN-ERREAKZIOA

AUDIOA - TESTUA
Adimen Politiko eta Estrategikoa

1.      Azterketa sozioekonomikotik, ezinbestekoa da zuhurtziaz jokatzea COVID 19 epidemiak planteatutako argitasun zientifiko eta sanitario faltaren aurrean. Zientzialariak ados ez daudenean, jarrera sozioekonomikoek gutxienez aukera desberdinak hartu behar dituzte kontuan, desadostasun horien arabera.

2.      Bestalde, garrantzitsua da onartzea oso zaila dela erabaki politikoak hartzeko ardurak hartzea horrelako testuinguru batean. Ustezko ekonomia suntsitzearen edo gaixotasunaren hedapena onartzearen artean aukeratu behar izan dute gure agintariek. Eta hori guztia etengabe aldatzen ari diren irizpide zientifiko dibergenteetan oinarritzera behartuta.

3.      Nolanahi ere, aipatutako zuhurtzia-irizpideari eutsiz, badira denboraren joanak pixkanaka argi uzten dizkigun ideia batzuk.

4.      Horien artean garrantzitsuena da mundua, ziur asko, izurrite honen aurrean gain-erreakzionatzen ari dela. Badirudi izurrite horrek aparteko osasun-neurriak justifikatzen dituela, baina ez dirudi inolaz ere justifikatzen duenik gure herrialdeek hartutako neurriak, hondamen ekonomikoa ekarri dutenak.

5.      Ziur asko, gain-erreakzio horren kontzientzia izan zen Txina bere hasierako estrategia azkar aldatzera eraman zuena. Azkenean, bere biztanleriaren %5ari bakarrik aplikatu zitzaizkion konfinamenduak amaitutzat jo zituen Txinak. Nahiz eta %5 hori hain ikusgarria izan, ezen mundu osoko telebistei balio izan baitzien munduko biztanleria izutzeko eta, horrela, horren inguruan hartu diren neurri zorrotz eta gogorrak onartzeko.

6.      Egia esan, urtebete igaro ondoren, ez dirudi alde nabarmenik dagoenik gaixotasunaren eraginari dagokionez, hartutako neurrien arabera. Eta, bereziki, gure ekonomia suntsitu duten neurri murriztaileen eta konfinamendu-neurrien arabera.

7.      "Gure" hedabideek izua etengabe zabaltzen jardun dute, iritzi desberdinak alderatzea eragotziz, ez maila zientifikoan, ez sanitarioan, ez politikoan. Azter dezagun edozein politika publikoren oinarrizko alderdi bat: politika alternatiboen bidez lortutako emaitzen alderaketa. Hedabideak sistematikoki aritu dira neurri murriztailerik hartzen ez zuten herrialdeak iraintzen eta, neurri falta horrek emaitza okerragoak sortzen ez zituela ikusi denean, herrialde horiek ahazten. Eztabaida eta kontraste falta harrigarria da.8.      Adibide gisa bakarrik har dezakegu kontuan koadro hau. 3 herrialdetan (Belarus, Kuba eta Suedia) konfinamendurik gabe edo – Txina bezala – gutxieneko konfinamenduekin metatutako heriotzen kopurua alderatzen dugu biztanleria konfinatzeko neurri zorrotzak hartu dituzten 5 herrialdetako datuekin (Alemania, Espainia, Frantzia, Italia eta Erresuma Batua). Gogora dezagun, azken finean, neurri horiek izan direla Europako ekonomia hondoratu dutenak.

9.      "Gure" hedabideen bonbardaketa manipulatzaileari kasu egingo bagenio, COVID-19k suntsitu behar zituen konfinamenduak erabaki ez dituzten herrialdeak. Ez da horrelakorik gertatu.

10.   Jakina, horri buruz asko dago aztertzeko eta eztabaidatzeko, nahiz eta blokeo informatiboak ez digun zeregin hori batere erraz jartzen. Horrelako izurrite baten aurrean, logikoa dirudi aparteko neurriak hartzea. Baina argi dago gure ekonomia hondoratu duten erabakiak ez zeudela justifikatuta eta gain-erreakzio baten ondorio direla.

ADIMEN POLITIKO ETA ESTRATEGIKOAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk