AURRERAKOIA ALA ATZERAKOIA AL DA TRANTSIZIO EKOLOGIKOA?

AUDIOA - TESTUA
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

AURRERAKOIA ALA ATZERAKOIA AL DA TRANTSIZIO EKOLOGIKOA?

AUDIOA:   https://youtu.be/u_AaujqjoGg

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/sAbQdb28bcHkig


1.     Ideia bat edo proiektu bat "aurrerakoi" gisa definitzeko, proiektu horrek gure gizartea hobetzea ekarri behar du. Horregatik, herritarrek eta haien ordezkari ziren erakundeek aurrerakoitzat jotzen zituzten ekoizpen-jardueren ingurumen-inpaktu negatiboa kontrolatzeko edo murrizteko proposatutako edo hartutako neurriak.

2.     Eskema horren abiapuntua da enpresa eta korporazio handien interes partikularrek beren etekinak maximizatu nahi zituztela, beren enpresa-jarduerek ingurumenean zuten eragina kontuan hartu gabe. Hori dela eta, bizi-mailak biztanleriaren sektore gero eta handiago batentzako gutxieneko oinarrizko premiak gainditzen zituen heinean, herritarrak gero eta gehiago jarri ziren ingurumena defendatzeko posizio "aurrerakoian", korporazioen interesen aurrean.

3.     Hala ere, egoera zeharo aldatu da azken urteotan. Bereziki Agenda 2030 delakoa, "Trantsizio ekologikoa" delakoa eta korporazio handiek proposatutako Berrabiatze Handiaren testuinguruan.

4.     Arazoa da korporazio handien helburuak orain erabat desberdinak direla. Garapen ekonomiko eta produktibo globalaren aldeko apustua gero eta txikiagoa da. Jarduera ekonomikoaren finantzarizazioa, inbertsio produktiboak errentagarri bihurtzeko zailtasuna eta testuinguru geopolitikoa horren oinarrian daude. Mendebaldeko finantza-oligarkiak gero eta apustu handiagoa egin du 1970eko hamarkadan Erromako Klubak, Kissinger txostenak eta Rockefeller txostenak iragarritako eredu neomalthusianoen alde. Eredu horien arabera, korporazio handiek Mendebaldearen kontrol politikoa ziurtatzearen aldeko apustua egin dute, gainbehera ekonomikoaren testuinguruan, eta funts publikoak jarduera-sektore espezifikoetara transferituz, hala nola energia berriztagarrietara, bilatu nahi dute errentagarritasuna.

5.     Era horretan, "trantsizio ekologikoaren" aldeko apustua aspaldi ez da enpresa handien interesei aurre egiteko apustua, eta guztiz kontrakoa izatera igaro da. Hau da, korporazio handien lehentasunezko helburuen aldeko apustua.

6.     Herritarren interes orokorren ikuspegitik, ingurumenaren defentsa helburu aurrerakoia da argi eta garbi, baina ekonomia hondoratzea ez, inondik inora ere. Aitzitik, korporazio handien interesen zerbitzura ekonomia hondoratzearen aldeko apustu hori, apustu erreakzionario da, argi eta garbi.

7.     Horixe bera planteatzen ari da trantsizio ekologikoarekin. Gizadiaren historian lehen aldiz saiatu gara Mendebaldeak bizi duen egiturazko krisi historikoa konpontzen, energia-iturriak aldatuz, ez iturri eraginkorragoetarantz, baizik eta efizientzia txikiagoko iturrietarantz, hala nola oraingo energia berriztagarrietarantz.

8.     Gizateriaren aurrerapen sozial eta ekonomikoa, historikoki, hainbat trantsizio energetikoren bidez gertatu da. Trantsizio horiei esker, jauzi handiak egin dira gure garapen-gaitasunean, hala nola ikatzaren eta ur-lurrunaren energiaren erabileran oinarritutako lehen industria-iraultza. Edo gasaren, petrolioaren eta energia elektrikoaren hedapenean oinarritutako bigarren industria-iraultza. Gure eliteek orain nahi dutenaren guztiz kontrakoa. Eraginkortasun txikiagoko energia-iturrietarako trantsizioa, eta, ondorioz, hondoratze ekonomiko eta sozialerako trantsizioa da, hain zuzen, oraingo helburua.

9.     "Trantsizio ekologiko" hori, beraz, ez da Europako herritarren intereseko helburu bat, eta ez da helburu aurrerakoi bat. Guztiz kontrakoa. Korporazio handien helburu beldurgarria da. Aurrerakoi batzuek men egiten diote, hori bai, komunikabideek modernotzat eta aurrerakoitzat aurkezten dituzten kanpaina korporatibo guzti-guztiei men egiten dieten bezala.

10. Energia berriztagarriak energia-iturri osagarri gisa bultzatzeak zuzena eta zuhurra dirudi. Horixe egiten ari dira, neurrian, herrialde gainerakorrak. Iturri horiek ikatza, petrolioa, gasa eta fisio nuklearreko energia ordezkatzea, ezta saiatzea ere, suizidio sozial eta ekonomikoa da. Ziur asko, elite korporatiboak Berrabiatze Handia proiektuaren bidez bilatzen duen suizidio ekonomikoa da. Suizidio ekonomikoa Mendebalde osoarentzat, energia berriztagarrietan edo industria farmazeutikoan masiboki inbertitzen duten korporazio handientzako aparteko etekinekin bateragarria dena, horien onurak ziurtatuta baitaude baliabide publiko itzelen etengabeko transferentziaren bidez.

11. Gure "aurrerakoien" arazoa da aurrerakoia dena edo ez dena telebistak definitzea onartzen dutela. Eta horrek oligarkia korporatiboaren zerbitzura jartzen ditu zuzenean, hedabideak gero eta modu zuzenagoan oligarkia horrek kontrolatzen baititu.

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk