Parte Hartzea Frantzian. ETEKINETAN PARTE HARTZEA

AUDIOA - TESTUA
Enpresan Parte Hartzea Frantzian

ETEKINETAN PARTE HARTZEA

AUDIOA:   https://youtu.be/NOO6Ru0Etdo

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/-GiKClEtncfX3w


1.     Etekinetan parte hartzea Frantziako langileek enpresan parte hartzeko funtsezko tresnetako bat.

2.     50 soldatapeko edo gehiago dituzten enpresa guztiek ezarri behar dute partaidetza hori. Azken 5 urteetan soldatapeko 50 langileren kopuru hori etenik gabe mantendu duten enpresetara hedatzen da derrigortasuna.

3.     3. Partaidetza horren baldintzak "partaidetza-akordioan" arautzen dira. Akordio hori enpresa bakoitzean lege-erregulazioa garatu eta aplikatzeko da, eta enpresaren eta soldatapekoen edo haien ordezkarien artean negoziatzen da. Akordio horrek partaidetzaren kalkulu-arauak, banaketa edo berrinbertsioa eta iraupena finkatzen ditu. Akordiorik ez badago, lan-ikuskaritzak enpresari ezar diezaioke partaidetza.

4.     Mozkinetako partaidetzaren arabera jasotako primaren zenbatekoa legezko formula baten bidez kalkulatzen da. Formula hori enpresak alda dezake, betiere aldaketa horrek langileei kalterik eragiten ez badie. Irizpide hori ez da beti erraz aplikatzen. Formula alternatibo batek parte-hartze handiagoak eman ditzake ekitaldi batzuetan, eta txikiagoak beste batzuetan. Proposatutako formula legez aurreikusitakoa baino hobea edo okerragoa den ezin da beti a priori argitu.

5.     Legez ezarritako formula hori hauxe da:Bertan:

E = Etekin garbia

K = Berezko Kapitala

S = Soldatak

B = Enpresaren Balio Erantsia

 

6.     Legearen arabera, formula horretatik ateratzen den zenbatekoa hainbat irizpideren arabera bana daiteke soldatapekoen artean:

- Soldatapeko guztien artean modu uniformean.

- Langile bakoitzaren soldataren proportzioan.

- Enpresan emandako denboraren proportzioan.

- Edo aurreko 3 irizpideak konbinatuz.

7.     Erabilitako formula edozein dela ere, partaidetza-primaren zenbatekoak ezin du gainditu Frantziako Gizarte Segurantzaren prestazioen arabera urtero errebalorizatzen den gehieneko muga. 2021. urterako, gehieneko zenbateko hori 30.852 € da.

8.     Partaidetza ordaintzeko datak akordioan ezartzen dira, eta ezingo dira ekitaldia itxi ondorengo bosgarren hilabetetik aurrera joan (hau da, ekainaren 1a baino lehen, urtearekin bat datozen ekitaldietan).

9.     Ateratzen den partaidetza-prima langileei ordain dakieke, edo, bestela – Partaidetza-Akordioan hala aurreikusten bada –, enpresan 5 urtez geratzea, eta, horrekin batera, funts bat eratzea, enpresak legez ezarritako irizpide orokorren arabera mantendu edo inbertituko duena.

10.Frantziako araudiaren arabera, legez partaidetza-sistema horiek ezartzera behartuta ez dauden enpresek ere parte har dezakete. Ematen du xedapen hori ez dela beharrezkoa, baina ez batzuetan bada. Legezko xedapenek berariazko tratamendu bat ezartzen dute partaidetza-sistema horietarako, zergen eta gizarte-kotizazioen ondorioetarako, eta horren onurak izango lituzkete sistema horiek ezartzera legez behartuta ez dauden enpresen partaidetza-planek ere.

 

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk