Parte Hartzea Frantzian. ARAUAK OINARRI GISA

AUDIOA - TESTUA
Enprsan Parte Hartzea Frantzian

ARAUAK OINARRI GISA

AUDIOA:  https://youtu.be/l9SNJog_Tsc 

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/uqNEEj7edJ-wqA


1.     Frantzian langileek enpresan parte hartzeko ereduen inguruan ezer azpimarratzekotan, hori izan beharko litzateke, ziurrenik, parte hartze horretan arauek duten garrantzia.

2.     Baliteke errealitate hori azpimarratzea beharrezkoa ez izatea beste herrialde batzuetako aditu batzuentzat, baina bai beharrezkoa dela gure kasuan. Oso bereziki kontuan hartzen badugu Espainian, langileen parte-hartzeari buruzko eztabaidaren inguruan, zein neurritaraino ez diren kontuan hartzen arauketaren funtsezko gaia eta haren funtsezko alderdiak.

3.     Arau-xedapenen segida baten bidez partaidetza-ereduak aurreratuz joatearen erakusgarri argia da Frantziaren kasua. Batez ere, aginduzko arauen bitartez, baina baita zerga-pizgarrietan oinarritutakoen bidez ere.

4.     Eta hauxe da, hain zuzen ere, esperientzia frantziarraren lehen ondorioa. Langileek enpresan parte har dezaten bultzatzeko politika errealitateetan oinarritzen da, eta ez hitzetan. Eta esparru horretako errealitateak erregulazioaren bidez bakarrik lortzen direla. Erregulazio hori aginduzkoa edo pizgarrietan oinarritutakoa izan daiteke, baina ezinbestekoa da enpresek norabide horretan aurrera egin dezaten.

5.     Espainiako eztabaida, orain arte, parte-hartzearen abantailen etengabeko aldarrikapenean oinarritu da, balore pertsonal eta enpresarialen etengabe aldarrikatuz. Batzuetan, gainera, enpresek langileek parte hartzeko neurri batzuk edo beste batzuk ezartzera derrigortzea ez dela ona adierazi da. Hori da ezer ez lortzeko errezetarik onena.

6.     Egia esan, salbuespenak salbu, etengabeko tentsioa dute enpresek akziodunen etekina eta boterea epe ertainean maximizatzeko. Enpresaburuek nekez hartzen dituzte beren kabuz etekina eta boterea banatzen dituzten erabakiak. Onura bilatzeak sistematikoki deuseztatzen du horren aurka doan edo hura lortzea zailtzen duen edozein neurri.

7.     Hori dela eta, esparru publikotik aldaketa esanguratsuak lortu nahi badira enpresaren errealitatean edo portaeran, ezinbestekoa da etekinaren aldeko grinari aurre egitea, enpresaren oinarrizko helburua den aldetik.

8.     Pizgarriak ezartzea da langileen parte-hartzean eragiteko gaitasuna duen lehen arau-esparrua. Horien bidez, enpresariarentzat "errentagarri" bihur daitezke bestela errentagarri izango ez liratekeen jarduerak. Eta horixe da, hain zuzen ere, partaidetza bultzatzeko zerga-pizgarrien helburua.

9.     Jakina, bigarren esparrua aginduzko erregulazioa da, funtsezko eragina izan baitu bai Frantzian, bai Europako beste herrialde batzuetan, langileek enpresan parte hartzeko mekanismoak hedatze aldera. Erreferentzia zuzen gisa, bai Frantzian, bai Alemanian eta bai beste herrialde batzuetan, enpresa handien kontrol-organoetan langileek parte-hartze kualifikatua izateko sistema ezartzea aipa dezakegu, kogestio gisa ezagutzen duguna.

 

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk