Kurzarbeit. PROZESUAREN OINARRI INSTITUZIONALAK

AUDIOA - TESTUA
Kurzarbeit-aren Ezarpena

PROZESUAREN OINARRI INSTITUZIONALAK

AUDIOA:   https://youtu.be/niV1uX08QHo

TESTUA (PDF):    https://yadi.sk/i/4tdRBg3N6OZZ-g


1.      Kurzarbeit edo lana banatzeko prozesuak abian jar daitezke instituzio-oinarri nabarmen anitzetan oinarrituta. Lurralde bakoitzeko gizarte-, lege- eta politika-ingurunearen arabera, hein handi batean.

2.      Printzipioz, lan-banaketa, kaleratzeen alternatiba gisa, enpresa mota guztietan sistematikoki hartzen den erabakia da, lan-soberakin puntualei aurre egiteko. Hala ere, gure azterlanaren xedea merkatuaren egoeraren araberako beherakadak dira, enpresaren salmenten proportzio esanguratsu bati eragiten diotenak. Eta, horren ondorioz, langileen zati handi baten enpleguari mehatxu egiten diotenak.

3.      Kasu horietan, behin baino gehiagotan, langileek berek enpresaburuarekin lan-denbora murriztea negoziatzen dute, egoera koiunturaleko erronka horri aurre egin ahal izateko kaleratze-prozesuari ekin gabe. Laguntza publikorik ez badago ere, batzuetan, enplegu- eta soldata-murrizketa proportzionalak onartzen edo proposatzen dituzte langileek, kaleratzeak saihesteko. Jakina, sindikatuen bidez bideratu ohi diren ekimenak dira.

4.      Negoziazio kolektiboa ohiko tresna da lana banatzeko prozesu zehatzak abian jartzeko edo prozesu horiek arautzeko. Aplikazio praktikoa aukera sortzen denean gauzatzen da, eta enpresaburuen eta sindikatuen arteko berariazko akordio batean. Alemanian, esaterako, ia hitzarmen kolektibo guztietan jasotzen diren xedapenek baimena ematen diete enpresei lan-denbora eta soldata proportzionalki murrizteko, kaleratzeak saihesteko, hitzarmenean bertan ezartzen diren muga eta baldintzekin.

5.      Zenbait herrialdetan (Japonian, 2009an), lurralde osorako hiru alderdiko akordioak negoziatu dira, bertan lana banatzeko prozesuak abian jartzea aurreikusiz eta gomendatuz. Enpresaburuek, sindikatuek eta gobernuak adostu dute estrategia hori bultzatzea krisialdi ekonomiko bati aurre egiteko, iraupen jakin batekin edo modu mugagabean. Bistan denez, enpresa edo sektore batera mugatzen diren akordioen aurrean, gobernuaren inplikazioan datza aplikazio orokorreko akordio horien abantaila nagusia. Inplikazio horrekin batera, logikoa denez, prozesu horien kostu ekonomikoa arintzeko aurrekontu-xedapen bat dago langileentzat, eta pizgarri erabakigarria da prozesu horiek zabaltzeko. Ohikoa da gobernuen finantza-partaidetzaren ordainetan eragindako langileek prestakuntza-ahalegin esanguratsuak egitea.

6.      Azkenik, lana banatzeko prozesuen euskarri instituzionalaren mailarik altuena lege-euskarria dela esan dezakegu. Kurzarbeit edo lanaren banaketarako eskema horien erabilera arautu eta sustatzen dute lurralde edo estatu mailako legeek. Araudi horretan ezartzen dira kasuak, horietarako laguntza publikoak eta erabakiak hartzeko prozesuak. Araudi hori Alemanian eta Europako beste herrialde batzuetan dago indarrean, eta Europatik kanpo, Hego Korean eta Estatu Batuetako estatu askotan.

7.      Praktikan, arauketa honekin batera, erakunde publikoak kudeaketa horretan benetan inplikatzen dituzten politika publikoak egotea garrantzi handikoa da. Gobernuen jarrera proaktibo hori erabakigarria da, sarritan, prozesu horiek abian jartzeko eta alderdi guztiek onartzeko.

8.      Araudiak, berez, bere mugak ditu. Lana banatzeko mekanismoak sustatzera bideratutako araudia da, ez mekanismo horiek ezartzera. Horiek agindu bidez arautzeko zailtasunaren arrazoiak agerikoak dira. Funtsean, enpresa batek kaleratze-prozesuetara noiz jo behar duen edo ez zehaztearen zailtasuna da kontua. Salmenten beherakadaren araberako kontua da hori, baina baita beherakada horrek emaitzetan izan duen eraginaren araberakoa ere, egoera horren iraupen-itxaropenen araberakoa, etab. Egoera horiek modu espezifikoan aurreikusi eta arautzea oso zaila izango litzateke.

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk