Kurzarbeit. ESTATUARENTZAKO ABANTAILAK ETA DESABANTAILAK

AUDIOA - TESTUA
Kurzarbeit-aren Ezarpena

ESTATUARENTZAKO ABANTAILAK ETA DESABANTAILAK

AUDIO:   https://youtu.be/EKzgKtPjgZA

TESTUA (PDF):    https://yadi.sk/i/ce1Lzr5vBhjgjg


1.      Kurzarbeit edo lanaren banaketa sistemak kasuan kasuko gobernuarentzat dituen abantailak argiak dirudite. Garrantzitsuena kaleratze kopurua murriztea da. Murrizketa horren inpaktuek bi alderdi dituzte. Alde batetik, langabeziaren gizarte-eragina arintzeko gastu publikoa murrizten dute. Langabezia-prestazioa eta iraupen luzeko langabeentzako gizarte-transferentziak ordaintzea aldi berean saihestuz, eta abar. Bigarren alderdia langabeziaren zifra orokorren inpaktu sozial eta politikoa da.

2.      Langabeziaren zifra txikiak mantentzea gure gobernuen funtsezko helburua da, eta, beraz, herritarrek eta boto-emaileek hori betetzea balioesten dute. Hala ere, langabezia-mailaren benetako balorazio politikoa ez da ematen duen bezain argia.

3.      Errealitatean, egiturazko langabezia, berez, tresna garrantzitsua da soldatei eusteko edo horiek murrizteko. Maiz, enpresarien erakundeek, zuzenean edo zeharka, presioa egiten diete gobernuei, langabezia-zifraren gehiegizko murrizketak saihesteko, soldata-kostuek gora egin ez daitezen.

4.      Horrela, gobernuek langabezia murrizteko borondate politiko argia adierazten duten arren, batzuetan iritzi publikoaren eta enpresaburuen iritziaren arteko oreka azken horien interesen alde konpontzen da.

5.      Jakina, lan-banaketarako neurriek aurrekontu publikoetarako duten kostua konpentsatu egin behar da, work sharing programa abian ez jartzearen ondorioz kaleratu egiten dituzten langileen langabezia-prestazioak ordaintzeak izango lukeen kostuarekin. Bi zenbatekoen kalkulua nahiko erraza da epe laburrean, baina ez hainbeste epe ertainera proiektatzen badugu.

6.      Izan ere, work sharing-aren iraupena amaituta, enpresak ez badu bere egoera hobetzen, baliteke lana banatzeko sistemari emandako laguntzek sortutako gastu publikoari gehitu behar izatea langile horiek eskubidea duten langabezia-prestazioen kostua, azkenean lanpostua galtzen badute.

7.      Edonola ere, work sharing delakoak interes publikoan duen eragin positiboa langabezia-prestazioak aurrezteko itxaropenetik askoz harago doa. Langabezia murriztea, berez, politika publikoen helburu argia da, elkartasun arrazoiengatik ere. Eta gauza bera gertatzen da langileak jardunean mantentzearekin, ekoizpen-sarearen efizientzia, berez, funtsezko helburua delako.

8.      Langabezian dauden langileek berehala galtzen dute ekoizpen-sarearekin duten lotura eta, pixkanaka, lanera itzultzeko gaitasuna. Langileak aktibo mantentzea funtsezkoa da haientzat eta baita jarduera ekonomikoaren funtzionamendu eraginkorrerako ere.

9.      Lehen aipatutako kontzeptuak zehazteko, jakina, lana banatzeko programa nola gauzatzen den hartuko da kontuan. Bereziki, gobernuak parte hartzen duen programaren kostuaren ehunekoa. Bestalde, funtsezkoa da programa horien eraginpeko enpresak definitzeko eta hautatzeko prozesua ere.

 

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

                     EKAI Center-en beste idatzi batzuk