Kurzarbeit-aren Ezarpena HERRIALDE SOZIALISTEN EREDUA

AUDIOA - TESTUA
Kurzarbeit-aren Ezarpena

HERRIALDE SOZIALISTEN EREDUA

AUDIOA:   https://youtu.be/B6kqPJu9Nus

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/rOA6xWekuRO-bw

1.      Enplegua pertsona bakoitzari agindutako produkzio-lanaren ikuspuntutik aztertzen badugu, bistakoa dirudi sistema ekonomiko mota guztietan arazoak daudela enplegu-mailarekin. Arrazoi naturalak edo ekonomikoak direla medio, produktuen eta zerbitzuen beharra ez dator beti guztiz bat biztanleria aktibo osoaren ekoizpen-gaitasunarekin.

2.      Izan ere, eredu ekonomiko mota guztietan gertatzen dira merkatuaren edo ekoizpenaren premien aldaketa iraunkorrak edo bat-batekoak, eta horrek aldizka lan-gaitasunaren gaindikinak sortzen ditu.

3.      Gizarte-eredu bakoitzak berariaz erantzuten dio erronka horri. Eta erabilitako politiken arabera egiten dute, baita, logikoa denez, sistema bakoitzean defendatzen diren interesen arabera ere.

4.      Printzipioz, sistema bakoitzak oinarrizko hiru estrategia mota hauen artean hauta ditzake lan-gaitasunaren gehiegikeriei aurre egiteko:

A. Langabeziara behar adina langile bidaltzea, gehiegizko gaitasun hori konpentsatzeko.

B. Gehiegizko lan gaitasuna langile guztien artean banatzea.

C. Aurreko bi estrategiak konbinatzen dituzten formula mistoak.

5.      Herrialde kapitalistetan, argi dago langileen langabeziara jotzeko estrategia dela nagusi, baina ñabardura eta kontrapisu garrantzitsuekin gauzatzen da:

- Eragindako langileen aldeko langabezia-prestazio publikoak

- Kaleratzeak murrizteko neurriak

- Kapitalistak ez diren enpresa-ereduetan enplegua banatzeko politikak, hala nola enpresa publikoetan eta kooperatibetan.

- Estatuak bultzatuta enpresa kapitalistetan enplegua banatzeko politikak, Kurzarbeit ereduarekin gertatzen den bezala.

6.      Logikoa denez, mendebaldeko herrialde kapitalistetan, enpresaburu handien interesak dira lehentasunezkoak, eta logikoa da, testuinguru horretan, enpresen jarduteko askatasun-politikak nagusitzea. Hala eta guztiz ere, adierazitako kontrapisu-neurriak bezalako politikak beharrezkotzat jo dira hainbat herrialdetan, gizartean eta ekonomian gehiegizko ezegonkortasuna saihesteko tresna gisa.

7.      Logikoa denez, herrialde sozialisten abiapuntua alderantzizkoa da. Beren burua "soldatapeko langileen zerbitzurako" herrialdetzat jotzen dute, eta, horren ondorioz, horien interesak lehenesten dituzte lan-gaitasunaren soberakinak kudeatzeko orduan.

8.      Abiapuntu horren ondorioz, egiturazko langabezia kosta ahala kosta saihesten ahalegintzen dira herrialde horiek. Soberan dauden langileak maiz mantentzen dira beren lanpostuetan. Langileak behar dituzten beste enpresa batzuetan kokatzeko ahaleginak egiten dira, baina enpresek beren langileak langabeziara zuzenean bidaltzeko dituzten aukerak serioski mugatzen dira.

9.      Helburu horiek kudeatzeko jarraitu diren politikak ez dira beti berdinak izan. Eta, bereziki, sozialismo-eredu bakoitzaren arabera aldatu dira. Herrialde sozialista batzuetan, arauak oso zorrotzak ziren enpresa guztientzat; beste herrialde batzuetan, berriz, makroekonomikoki kudeatzen zituzten langabeziaren zifrak, eta neurri bereziak hartzen zituzten enpresetan bertan, egiturazko langabezia-poltsak sortzen hasten zirenean.

10.  Jugoslaviako sozialismo autogestionarioaren kasuan, prozesuak oso desberdinak ziren. Enpresek, banaka hartuta, enpleguari eusteko joera handia zuten, jakina. Langileek kudeatutako enpresa publikoak ziren, eta, logikoa denez, gure lan-kooperatiben antzeko helburuei erantzuten zieten. Hala ere, ekonomia osoak langabezia-poltsa handiak sortzeko joera zuen, eta poltsa horiek partzialki baino ez ziren zuzentzen enpresa publikoen bidez.

11. Azkenik, merkatu-sektore garrantzitsuak dituzten ekonomia sozialistaren ereduek mendebaldeko ereduekin aldera daitezkeen ereduak jarraitzeko joera dute ekonomiaren sektore pribatuko enpleguaren kudeaketan. Aldi berean, sektore publiko indartsua erabiltzen dute enplegua egonkortzeko. Horregatik, sistema horiek langabezia neutralizatzeko duten gaitasunak lotura zuzena du ekonomiaren sektore publikoak herrialde bakoitzean duen dimentsioarekin. Hori da, ziur asko, Belarus edo Bielorrusia bezalako herrialde batean langabezia estrukturalik ez izatearen arrazoia, sektore publikoa enpresa-ehunaren %70 edo %80 baita.

 

KURZARBEIT-AREN EZARPENAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk