FANATISMO IDEOLOGIKOA ETA ALDERDIKO FANATISMOA

AUDIOA - TESTUA
Sozialdemokraziaren Etorkizuna

FANATISMO IDEOLOGIKOA ETA ALDERDIKO FANATISMOA

AUDIOA:    https://youtu.be/9oO-32nM970 

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/Mvw9KsEvpVAhAg


1.     Fanatismotzat har dezakegu jarrera edo ideologia baten neurrigabeko defentsa, errealitatearekin arrazoizko kontrastea egiteko gaitasunik gabeko defentsa. Fanatismoa ez da erradikalismoa. Arazo erradikalek, sarritan, irtenbide erradikalak behar ditzakete. Erradikalismoa ez da fanatismoa arrazionala bada.

2.     Fanatismo ideologikoa ez da ona ezein gizarte-mugimendutan eta, jakina, ezta sozialdemokrazian ere. Baina oinarri etiko edo moral argia izan dezake, nahiz eta gaizki ulertu edo interpretatu. Fanatiko ideologikoa zuzen joka dezake bere kontzientziaren arabera, modu oker eta neurrigabean egiten badu ere.

3.     Alderdiko fanatismoa beste kontu bat da. Alderdiko fanatikoak ere neurri gabe defendatzen du bere talde politikoa, eta sistematikoki berotzen da kritikaren aurrean, eta, aldi berean, etengabe eta neurriz kanpo erasotzen dio beste alderdi politiko batzuekin zerikusia duen guztiari. Izan ere, alderdiko fanatikoak ez ditu helburu ideologikoak bilatzen, "taldeko" helburuak baizik. Egia esan, ez zaio axola bere alderdiak ondo edo gaizki jokatzea, edo bere helburu ideologikoekin koherentea izatea edo ez izatea. Axola zaio, hori bai, hauteskundeak irabaztea. Ez errealitatea hobetzeko tresna gisa, baizik eta taldea bera indartzeko eta itxaropen pertsonalak hobetzeko tresna gisa.

4.     Fanatiko ideologikoak gizartearen hobekuntza benetan bilatzen du, nahiz eta bere ikuspegi berezitik izan. Aitzitik, gizartea eta errealitatea oso gutxi axola zaizkio alderdiko fanatikoari. Fanatiko horiek mehatxatuta sentitzen dira errealitatearekin eta alderdiarentzat negatibotzat har daitekeen edozein analisi edo iritzirekin. Jasotako iritziak zuzenak izan ala ez, alderdia oker egon ala ez eta errealitatea behar bezala aztertu ala ez, oso gutxi axola zaie. Izan ere, azken finean, alderdiaren ideologia bera berdin zaie. Eta kritika, edo kontrastea, hobetzeko aukera izatea ere, oso gutxi axola zaie.

5.     Alderdiko fanatikoak ez du kritikarik onartzen, egia ez zaiolako axola, egiaz ideiak ez zaizkiolako axola. Alderdia defendatzen du bere burua defendatzen ari dela uste duelako. "Bereak" direlako eta kitto. Itxuraz, alderdiko fanatikoa izatea da fanatikoa izateko modurik ergelena. Baina ulertzen da konturatzen garen unean, funtsean, alderdiaren ideiak berdin zaizkiola fanatiko honi.

6.     Egia esan, alderdiko fanatikoaren helburua ez da etikoa, ezta morala ere. Bere interes pertsonalak baizik ez dira. Harreman-interesak, interes profesionalak eta abar. Baina fanatiko horiei gutxi axola zaie zer den ona edo zer txarra alderdiak defendatzen dituen ideietarako. Hauteskundeak eta "bere taldearen" indartzea axola zaizkio.

7.     Alderdi politiko guztiek sortzen dituzte horrelako fanatikoak. Normalean, alderdiak bere indar instituzionala, barneko eta kanpoko kargu ordainduak handitzen dituen heinean. Alderdi barruan nolabaiteko pisua hartzen dutenean, alderdiaren gainbehera progresiboan modu erabakigarrian laguntzen dute; helburu ideologikoak lortzeko tresna batetik alderdia bera benetako helburua izatera eraldatzen. Bidea irekitzen dio horrek endekatze ideologiko progresiboari, eta ustelkeriarako haztegi ezin hobea ere sortzen du.

8.     Alderdi politiko sozialdemokratek etengabe ahalegindu behar dute fanatiko mota horren eragina mugatzen, horiek sistematikoki urruntzen baitute alderdia beren helburuetatik. Edonola ere, jarrera errealista batek behartzen gaitu ulertzera, neurri batean, alderdiko fanatikoak saihestezinak direla. Antzeko gaitzak daude erakunde mota guztietan. Gakoa da haien kopurua eta barne-dinamiketan duten eragina minimizatzea.

 

SOZIALDEMOKRAZIAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk