ENPRESAN PARTE HARTZEA ETA KAPITALISMO BARNERATZAILEA

AUDIOA - TESTUA
Enpresan Parte Hartzea

ENPRESAN PARTE HARTZEA ETA KAPITALISMO BARNERATZAILEA

AUDIOA:   https://youtu.be/oF55wi7dmOI

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/K_hohyY68ZRcVA


1.     Mendebaldeko elite korporatiboak, Munduko Ekonomia Foroaren eta nazioarteko beste erakunde batzuen bidez, azken hilabeteetan mahai gainean jarri du neoliberalismotik kapitalismo-eredu berri batera igarotzeko beharra. Kapitalismo "inklusibo" edo “barneratzaile” gisa taxutu nahi dute eredu berri hori, banku zentraletan boterea eta baliabideak biltzeko funtsezko ezaugarriekin batera.

2.     Kontzeptualki, kapitalismo-eredu "barneratzaile" batek, logikoa denez, bere helburuetan sar lezake langileek enpresan parte hartzea, soldatapekoak eredu ekonomikoan sartzeko funtsezko tresna gisa.

3.     Jakina, langileek enpresan duten parte-hartzeak aldaera guztiak izan ditzake, eta funtsezko partaidetza kualifikatuaren kasuak eta parte-hartze murriztuaren edo sinboliko hutsaren kasuak ere har ditzake barne.

4.     Edonola ere, langileek enpresan duten parte-hartze kualifikatuak moteldu egiten ditu errenta-desberdintasunak eta elite korporatiboen abusuak. Logikoa denez, erabakiak hartzeko organoetan eragiteko gaitasun esanguratsua duten langileek beren interesen alde egiten dute, eta horrek akziodunei ordaintzera bideratzen den balio erantsiaren zatia moderatzeko joera dakar. Joera moduan soldatak handitzeaz eta lan-baldintzak hobetzeaz gain, jakina.

5.     Beraz, eredu kapitalista berriaren izaera barneratzailea ziurtatzeko, ez dago ezer egokiagorik langileek enpresan modu aktiboan eta eraginkorrean parte har dezaten bultzatzea baino.

6.     Tamalez, horrek ez du esan nahi, langileek enpresan parte har dezaten bultzatzearen ikuspegitik, elite korporatiboak kapitalismo barneratzailearen alde egiten duen itxurazko apustu horregatik poztu behar garenik. Horren funtsezko arrazoia da, ezerk ez duela egiaztatzen "kapitalismo barneratzaileari" buruzko apelazio hori serio hartu behar denik. Alderantziz, benetan norabide horretan aurrera egin beharko litzatekeela uste duten herritar guztiei iseka egitearen antza du.

7.     Aurre egin behar diogun lehen arazoa da, hain zuzen ere, korporazio multinazional handiak direla apustu hori egiten ari direnak. Munduko Ekonomia Foroaren ostean, "Kapitalismo Barneratzailearen aldeko Koalizioaren" eta "Kapitalismo Barneratzailearen aldeko Kontseilua gehi Vatikanoaren". Gune eta ekimen guzti horiek nazioarteko korporazio handiek bultzatu eta osatu dituzte. Rothschild taldeak eta Vatikanoak protagonismo berezia dute hirugarrenean. Hori guztia korporazio handiek beren garapen-eredu berrirantz aurrera egiteko duten borondatearen erakusgarri da. Aldi berean, "kapitalismo barneratzailearen" mezu hori erabiltzen dute sistema ekonomiko berriaren kontrolari begira beren benetako helburuen inpaktu mediatikoa leuntzeko publizitate gisa.

8.     Horri dagokionez, mesfidantza handiko elementua da foro horietan estaturik ez egotea. Geure buruari galdetu behar diogu nola bihurtuko den errealitate kapitalismo barneratzailea estatuen apustu irmorik gabe. Kontrol-akziodunek hartzen dituzte erabakiak korporazio handietan, eta, beraz, horien erabakiek – publizitate-helburuetatik kanpo – ez dute inola ere aurrera egingo inolako kapitalismo barneratzailerantz. Ziurrenik, adar-jotzea besterik ez da.

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk