Enpresan Parte Hartzea. DEMAGOGIA GAINDITU


1.     Enpresan parte hartzeari buruz asko hitz egiten da. Litekeena da gehiegi hitz egitea edo, hobeto esanda, diskurtsoaren eta errealitatearen arteko desproportzioa gehiegizkoa izatea.

2.     Kapitala-lana gatazkak gizarte garaikidean duen garrantzitik abiatuta, naturala da gatazka horren hainbat alderdi arindu, konpondu edo bideratzeko era guztietako ekimenak sortzea eta zabaltzea.

3.     Hala ere, enpresan parte-hartzea bultzatzeko egin ohi diren itxurazko ahaleginak neurrigabeak izan dira, argi eta garbi. Ahalegin hori, nolabait, enpresaren gizarte-erantzukizuneko doktrinen esparruan egindakoekin parekatu daiteke. Ahalegin horiek guztiak alferrikakoak izan dira, enpresa jabeen onuraz eta botereaz bestelako interesetara borondatez egokitzera mugatu baitira.

4.     Berdin-berdin, langileek enpresan duten partaidetzaren esparruan, parte hartzearen ontasunari eta enpresaburuek prozesu horietan inplikatzearen abantailei egindako dei amaigabeek ez dute ia emaitza positiborik izan.

5.     Azkenik, parte-hartzearen abantailak hainbat urtez aztertu eta zabaldu ondoren, erakunde pribatu eta publikoek langileek enpresan parte hartzearen alde egindako adierazpen irekiak lortzen ditugu gehienez. Adierazpen horiek, abiapuntu gisa, ez dute ezertarako balio. Baina arazoa ez da soilik horrelako adierazpenak alferrikakoak direla, baizik eta eztabaidan sartzen duten nahasmena, bai gizarte-eragileengan, bai herritarren artean, oro har.

6.     Herritarrek, azkenean, langileen parte-hartzea bultzatzeko ahalegin handiak egiten ari direla uste dute, hori benetan egia ez denean. Eta horrek guztiak oztopatu egiten du enpresan benetako parte-hartzea bultzatzeko alternatibak bilatzea.

7.     Lan-kooperatiben eta lan-sozietateen eremutik kanpo, gure enpresak oso partaidetza txikikoak edo batere partaidetzarik gabekoak dira. Eta benetan egoera hori aldatzen hastea nahi badugu, partaidetzaren ontasunaren apelazio hutsez oso bestelako zerbait egin behar da. Esperientziak behin eta berriz esaten digu enpresak ez direla milimetro bat mugitzen norabide horretan beren kabuz, eta Estatuaren inplikazioak bakarrik izan ditzakeela ondorio praktiko esanguratsuak partaidetza-prozesuen sustapenean.

8.     Inplikazio horrek aginduzko bidetik edo enpresa-erabakiak aldatzeko adinako pizgarrien bidez funtziona dezake. Bi bide horiek eraginkorrak direla erakutsi dute. Hurbileko adibide gisa, kogestio alemaniarraren kasua aipa dezakegu, enpresei agindu bidez ezarritako eredu arrakastatsu gisa. Edo Frantziako kasua pizgarri fiskaleko ereduen kasu arrakastatsu gisa. Inoiz ez du arrakastarik izan, hori bai, langileen parte-hartzea zein bikaina den eta gobernuak horren alde duen jarrera politikoak zein onak diren errepikatze hutsak.

 

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk