Sozialdemokraziaren Etorkizuna POSTMODERNISMOTIK FAXISMORA

AUDIOA - TESTUA
Sozialdemokraziaren Etorkizuna

POSTMODERNISMOTIK FAXISMORA

AUDIOA:   https://youtu.be/p6M6DrowP2E

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/wmOlhT_Jk5mslA


1.     Jakina, mundu guztiak ez du postmodernismoa modu berean interpretatzen. Baina filosofia postmodernoa faxismorako plataforma zuzentzat jotzen zutenek iragarri zutenaren oso antzeko bidetik garamatza errealitateak.

2.     Postmodernismoaren eta faxismoaren arteko lotura zuzenena, ziur asko, errealitatea interpretatzeko tresna gisa arrazoimena zalantzan jartzea da. Ohikoa zen korronte postmodernoek "egia ez dela existitzen" edo "errealitatea ez dela existitzen" baieztatzea. Horrela, zentzugabea bihurtzen zen egia eta errealitatea ezagutzeko zailtasunaren aitorpena.

3.     Errealitatea eta egia ezagutzeko eta interpretatzeko zailak izateak ez du esan nahi existitzen ez direnik. Postmodernismoaren arazoa da Mendebalde osoan mespretxua bultzatu duela, ez bakarrik egiari, baizik eta egia bilatzeari ere bai.

4.     Postmodernismoaren kritikoek ohartarazten zuten egiaren bilaketari uko egiteko dinamika irrazional horretan gizateria sartzen denean faxismoa besterik ez dela horren emaitza. Egiaren interpretazioari uko egiten dioten herritarrak indarrean dauden botereen egiaren interpretazioaren esku geratzen dira. Gure gizartean, batez ere, hedabideen bitartez. Eta hori da faxismoa heltzeko biderik zuzenena.

5.     Egia esan, hori da hain zuzen Mendebaldean gertatzen ari dena. Postmodernismoaren mende jarri diren ideologiak desagertu egin dira pixkanaka. Nazionalismoak, ezkerra, eskuina, zentroa, komunikabideek helarazten dieten errealitatearen ikuspegiaren mende jarri dira gero eta gehiago korronte politiko guztiak. Eta hedabide horiek guztiak elite korporatiboaren mende daude, zuzenean edo zeharka.

6.     Ezkerra, eskuina eta zentroa elkar iraintzen jarraitzen dute hedabideetan. Baina hori bere zeregina baieztatzeko modu bat besterik ez da. Praktikan zenbat eta antz handiagoa izan, orduan eta gehiago iraindu behar dira elkarrengandik bereizteko. Baina horiek guztiak, izatez, neoliberalak dira, ñabardura batzuekin bakarrik. Ñabardura horiei esker, dagozkien ezkerreko, eskuineko edo zentroko ikur, lelo eta banderak mantentzen dituzte.

7.     Postmodernismoaren dinamika totalitarioak gero eta gehiago joan da xurgatuz du mendebaldeko gizarte osoa. Alderdi politikoek, unibertsitateek, aspaldi utzi diote beren kabuz pentsatzeari eta aztertzeari, eta komunikabideen mezuak jarraitu baizik ez dute egiten.

8.     Azkenik, duela urte batzuk, hurrengo urratsa eman du postmodernismo neoliberalak, bere aurkako era guztietako iritziak pixkanaka zentsuratuz. Komunikabide handien kontrolaren kontzentrazioaren ondoren, gero eta iritzi ezberdin gehiago zentsuratu dira sare sozialetan. Zentsura horri ez diote inolako eragozpenik jartzen ustez demokratikoak diren gure ordezkari politikoek. Izan ere, horiek guztiak korporazio handiek kontrolatutako sistema ideologiko horren zatitzat hartzen dutelako beren burua.

9.     Postmodernismoaren bertsio berriei zentsura-mekanismoen bizkortzea eta "Berrabiatze Handia" deitu dioten proiektu sozioekonomiko korporatiboa gehitu behar dizkiogu. Horrela, proiektu korporatibo faxistaren osagai guztiak ditugu dagoeneko, eta horretan ari gara murgiltzen. COVID-19ren kudeaketa politikoarekin gure bizitzak nahi duten moduan eta erresistentzia gutxirekin kudeatu ditzaketela ere erakusten ari zaizkigu. Hori posible egiteko testuinguru kultural egokia sortu du postmodernismoak.

10.  EKAI Centerrek behin eta berriz azaldu duenez, "Egia beti da aurrerakoia" edo baita ere "egia beti da sozialdemokrata". Hain zuzen ere, korporazio handiak direlako egiaz ezkutatzeko interesatuak. Eta herritarrak edo soldatapeko langileak kosta ahala kosta egiaren alde borrokatu behar dutenak.

SOZIALDEMOKRAZIAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk