LEHIAKORTASUNAREN GAKOAK

AUDIOA - TESTUA
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

LEHIAKORTASUNAREN GAKOAK

AUDIOA:   https://youtu.be/3GxIh5hylQE

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/plqLTeWE6ziffA


1.      Modu eraginkorrean lehiatzeko gaitasuna besterik ez da lehiakortasuna. Herrialdeen lehiakortasuna beren enpresa-sareak benetan egiten duenaren arabera neurtzen da, beren produktuak eta zerbitzuak kalitate/prezio erlazioan hobeak izan daitezen.

2.      Hala ere, azterketa ekonomikoetan joera nabarmena dago Europako lehiakortasuna baloratzeko edo kuantifikatzeko, Europako gobernuek enpresa-ehunarekin lotuta egiten dutena eta egiten ez dutena neurtuz, enpresek berek egiten dutena baino gehiago. Horrek nabarmen errazten du gobernuek lehiakortasunaren bilakaeraren ondoriozko erantzukizun zuzenak beren gain hartzea saihestea eta, horrela, lehiakortasunaren bilakaeraren aurrean jarrera pasiboa hartzea.

3.      Interpretazio horiek erraz antzeman ditzakegu Europako lehiakortasuna neurtzeko kasu bakoitzean erabiltzen diren adierazleen zerrendaren bidez. Erreferentzia gisa, Munduko Ekonomia Foroak egindako "2020ko Europako Lehiakortasun Indizea" azter dezakegu (2014, 37. or. eta hurrengoak). Indize horrek adierazleen hautaketan bitarteko posiziotzat har genezakeena hartzen du, adierazten genuen proaktibitatearen edo pasibotasunaren ikuspegitik.

4.      Alde batetik, indize honen lehiakortasun-adierazleen zerrenda 7 zutabetan banatzen da; horietatik 5 lehiakortasun-zutabetzat har ditzakegu, eta 2 "jasangarritasunaren" zutabetzat (gizarte-inklusioa eta ingurumen-jasangarritasuna). Badirudi indizea azken bi arlo horietara hedatzeak Europako zuzentasun politikoaren kontua besterik ez dela. Gobernuek egin behar duten guztia ez da lehiakortasun-politika. Bi zutabe horiek indize horretan sartzeak nahasgarria da eta tresnaren eraginkortasuna mugatzen du, nahiz eta diskurtso mota horiek politikoki erakargarriak izan.

5.      Hauek dira Indize horren benetako 5 lehiakortasun-zutabeak:

- Enpresa-ingurunea

- Agenda digitala

- Europa berritzailea

- Hezkuntza eta prestakuntza

- Lan-merkatua eta enplegua

6.      Indizeak zuzen kokatzen ditu adierazle horiek Europako politika horizontalen funtsezko gaien inguruan. Hala nola prestakuntzan, berrikuntzan edo lan-merkatuan. Baina horrek Europako ohiko posizionamenduen gutxi gorabeherako ideia bat ere ematen digu. Adierazitako politika horizontaletan izan ezik, enpresa-ingurunearekin lotutako aldagai jakin batzuk neurtzera mugatzen da indizea, enpresa-jarduerarekin berarekin baino gehiago. Honako hauek hain zuzen:

- Lehia

- Klusterrak

- Ekintzailetza

- Finantzaketa eskuratzea

7.      Finantza-testuingurua neurtzen du indizeak, baina ez inbertsioa. Enpresa-ekintzailetzaren testuingurua neurtzen du, baina ez ditu sortzen diren enpresak neurtzen. Jakina, ikuspegi hori koherentea da azken hamarkadetan Europan nagusi izan diren korronteekin; izan ere, joera horiek etengabe egin dute erakunde publikoek enpresa-jardueraren aurrean duten posizionamendu pasiboaren alde, eta jardun publikoa politika horizontaletara mugatzearen alde.

8.      Jakina, jarrera horiek beti dira nolabait mistoak, eta, adibidez, aztertutako kasuan, IKTen edo, ikusi dugun bezala, berrikuntzaren eremuko helburu espezifikoak sartzen dira.

9.      Edonola ere, posizionamendu pasibo hori, nolabait, Europar Batasuneko erakundeen konplexutasunak eta eskumen-erantzukizunen mugak errazten duten posizionamendua da. Baina Europak lehenbailehen konpondu beharreko kontua da.

10. Lehiakortasunaren aurrean jarrera aktiboagoa izateko beharra bi esparru giltzarritan koka dezakegu: inbertsio produktiboa eta politika sektorialak.

11.  Finantza-sistemaren, pizgarrien edo enpresa publikoen bidez, Europako gobernuek ziurtatu behar dute inbertsio produktiboa suspertu egiten dela Europan. Asiakoak baino inbertsio produktibo maila sistematikoki baxuagoekin, Europaren lehiakortasunak behera egiten jarraituko du ezinbestean.

12.  Jakina, Europako lehiakortasunaren bilakaera kezkagarria da ikuspegi demografikotik ere, baina hau oso epe luzeko kontua da. Berrikuntzarekin lotutako adierazleek azken urteetan izan duten bilakaerari dagokionez ere hala da. Baina azken horietan, Europako erakundeek sentsibilitate kontzeptual argia dute, beren eskumen-mugen ahaztu gabe, jakina.

13.  Argi dago lehiakortasun-estrategia funtsezkoa dela Europako garapen-ereduaren barruan. Baina ez da erraza estrategia hori gauzatzea inbertsio produktiboa bezalako funtsezko gaiak saihesten baditugu eta, batez ere, politika sektorialak alde batera uzten baditugu. Egia esan, PORTERrek azpimarratzen duen bezala (1998, 9. or.), lurraldeen lehiakortasuna enpresa eta sektore jakin batzuen lehiakortasuna baino ez da.

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk