LEHIAKORTASUNAREN ERRONKA

AUDIOA - TESTUA
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

LEHIAKORTASUNAREN ERRONKA

AUDIOA:   https://youtu.be/l-_y89iZbVc

TESTUA (PDF):  https://yadi.sk/i/BPFI_qQbxHijXw

1.     Garapen ekonomikoko edozein ereduren erronka nagusia da, argi eta garbi, lehiakortasunaren erronka. Europak munduan duen posizionamendu lehiakorraren oinarriak ezarri behar ditu Europako garapen-ereduak. Baina adigai horrek interpretazio ezberdinak izan ditzake bere baitan.

2.     Merkatu irekiaren barruan kokatutako lurralde baten lehiakortasunaren ohiko irizpideetan oinarrituta interpretatu ohi dugu Europako lehiakortasuna. Hori dela eta, beste batzuen efizientziarekin eta produktibitatearekin etengabe konparatuta baloratzeko beharra dugu lurralde horren lehiakortasuna.

3.     Bereziki, M.E.PORTERen hitzetan, "Nazioko enpresek arrakastaz lehiatzeko aukera ematen duten industrien eta industria-sektoreen hedapenaren eta horietan lortutako lehia-abantailen izaeraren arabera daude produktibitatearen maila eta hazkundea " (PORTER, 1998, 544. or.).

4.     Hala ere, egungo testuinguru berrian, askotan "postglobalizazioa" bezala definitzen duguna, kanpo-lehiakortasunaren esanahia funtsean desberdina izan daiteke. Europa bezalako eskualde-botereek, berez, nahikoa dimentsio dute garapen ekonomikoa ahalbidetzeko, nahiz eta beren enpresak ez izan lehiakorrak beste lurraldeetakoekin, hori ahalbidetzen duten merkataritza-oztopoak Europak mantentzen dituen neurrian.

5.     Testuinguru horretan, PORTER-en azterketari gainjartzen zaion lurralde-ikuspegi bat hartzen du lehiakortasunak. Nazioen lehiakortasunean sektoreen edo enpresen lehiakortasuna erabakigarritzat jotzen du Porterrek (619. or..) testuinguru ireki batean.

6.     Mundu osoko testuinguru ireki eta globalizatu baten aldeko apustua argia izan da, Europak lehia-abantaila nabarmena izan duen bitartean beste eskualde global batzuen aldean. Baina azkar aldatzen ari da hori. Eta gero eta barne-presio handiagoak daude Europan – Estatu Batuetan bezala –, Asiako lehiakideen aurrean merkataritza-oztopoak ezartzen hasteko.

7.     Orain arte munduko ekonomian nagusi izan den merkataritza-irekierari eusten bazaio, sektore eta enpresa jakin batzuen mundu-lehiakortasuna bermatuz defendatu egin beharko da nahitaez Europaren lehiakortasuna, eta sektore eta enpresa horiek garatu eta indartzearen alde eginez.

8.     Bestaldetik, ekonomikoki erregionalizatuagoa den eta merkataritza-oztopo handiagoak dituen mundu baterantz aurrera eginez gero, enpresa eta sektore ez-lehiakorrak defendatu eta epe luzera beren lehiakortasuna hobetzearen aldeko apustua egin daiteke.

9.     Lehia-posizionamendu mota horretan, itxuraz lehiakorrak ez diren enpresak eta sektoreak defendatzearen alde egin dezake Europak, baldin eta ulertzen bada, arrazoi batzuk edo besteak direla medio, hori positiboa dela Europako gizartearentzat edo ekonomiarentzat, oso epe luzeko ikuspegitik. Aitzitik, ekonomia ireki batean, enpresen eta sektoreen epe laburreko lehiakortasunak soilik zehazten du lurralde bateko ekonomiaren bilakaera positiboa edo negatiboa.

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk