Kurzarbeit-aren Ezarpena. AURKEZPENA

1.  2008ko krisian arrakastaz aplikatutako Alemaniako enplegu jasangarriaren eredua edo haren elementu batzuk Espainiara hedatzeko aukerak aztertu nahi ditu EKAI Group-en proiektu honek, eta, hala badagokio, nola egin ere.

2.     Aldi berean, honako hau lortu nahi da:

- Langileak, sindikatuak, enpresaburuak eta gobernuak elkarrekin inplikatzeko kultura sustatzea, arrazoi ekonomikoengatiko kaleratzeak eta langabezia minimizatzeko orduan.

- Langabezia masiboko egoerek eragindako haustura sozialari aurre egitea

- Proiektuan bertan eragile sozialen eta ekonomikoen arteko lankidetza bultzatzea.

- Aurrekontu-ahaleginak langabeak babestean baino gehiago enpleguaren defentsan zentratzearen abantailak aztertzea, kontrastatzea eta zabaltzea.

- Proiektuaren beraren edukia eta garapena behar bezala hedatzea. Lortutako ideiak eta ondorioak modu masiboan zabaltzea, baita egindako azterketaren azken ondorioak ere.

3.     2008an lehertu eta herrialde garatu gehienetan eragina izan zuen krisi ekonomikoaren ondorioz, langabezia izan zen, izan da eta izaten jarraitzen du (kasu batzuetan) herrialde horien arazo nagusietako bat. Hala ere, ezaguna da Alemaniaren kasua besteengandik erabat aldendu zela zentzu horretan. Beste behin ere "mirari alemaniarra" deitu zitzaion horri esker, herrialdeak modu nabarmenean bere langabezia-tasa maila baxuan mantentzea lortu zuen krisian zehar. Ez hori bakarrik, erreforma batzuek krisitik ateratzea enplegua sortuz ahalbidetu zieten, beste ekonomia batzuek enplegua suntsitzen zuten bitartean.

4.     Jarraian, langabezia-tasen bilakaera erakusten dugu, EUROSTATek argitaratutako datuetan oinarrituta:

GEO/URTEA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Europar Batasuna

7,2

7,0

9,0

9,6

9,7

10,5

10,9

10,2

9,4

8,5

Alemania

8,5

7,4

7,6

7,0

5,8

5,4

5,2

5,0

4,6

4,1

Espainia

8,2

11,3

17,9

19,9

21,4

24,8

26,1

24,5

22,1

19,6

 

5.     Datuak lurraldeko biztanleria aktiboarekiko langabezia-ehunekoari dagozkio. Azterketa azkar bat eginda, ikus dezakegu krisiaren aurretik Alemaniak eta Espainiak antzeko langabezia-tasak zituztela (% 8 inguru), eta biek Europar Batasuneko batez bestekoaren gainetik. Hala ere, krisialdian,  bere enplegu-tasa % 4,1era jaistea lortu zuen Alemaniak (Batasuneko batez besteko langabezia-tasaren erdia baino gutxiago), eta Espainiak, berriz, langabezia-tasa hirukoiztu egin zen krisiaren hasierarekin alderatuta.

6.     Faktore makroekonomiko batzuekin batera, edo Alemaniako enplegu jasangarriaren eredu edo “mirari” horren funtsa, batez ere, enpresetan eta enpresa-taldeetan lanaldi-murrizketa orokorrak ezartzeko estrategia da, eskura dagoen lan-karga banatzeko. Aldi berean, langileek langabezia-prestazioa kobratzen dute, galtzen duten lan-denboraren proportzioan.

7.     2008ko amaieratik, Alemaniako lan-merkatuan eragin zuen krisiak, eta gobernuak enplegu-politika berriak garatu behar izan zituen. 2009ko hasieran, gobernuak "Alemaniako enpleguari eta egonkortasunari buruzko Legea" onartu zuen. Neurri nagusietako bat "langabezia partziala" ezartzea izan zen. Tresna honen bidez -alemanieraz Kurzarbeit deitzen da (lanaldi partzialeko lana) - enplegatzaileen eta enplegatuen epe laburreko eta luzeko beharrak lerrokatzea lortzen du Gobernuak.

8.     Sistema aldi baterako itun bat da, non enpresak, enpresa-batzordearekin adostu ondoren, langileak ez kaleratzeko konpromisoa hartzen duen, eta langileek lanaldia eta soldata proportzionalki murrizten dituzten. Trukean, galdutako soldaten % 60 eta % 67 artean konpentsatzen die Gobernuak langileei. Era berean, gizarte-kargak ordaintzetik salbuetsita egongo dira enpresaburuak, % 50 edo gehiago, eragindako langileei lanbide-prestakuntza ematen bazaie.

9.     Gure inguruko langabezia-egoeraren larritasuna kontuan hartuta, eta testuinguruaren ezberdintasunak ahaztu gabe, aztertu nahi dugu zein neurritan diren aplikagarriak etorkizunean Espainiaren kasuan Alemaniako enplegu iraunkorreko eredu horiek – baita Holandakoak ere – edo horien oinarrietako batzuk.

10. Espainiako langabezia kudeatzeko egungo eredua ohikoa da gure inguruko estatuetan, eta, 2020ko krisi berrira arte, krisialdietan langabezia masiboko testuinguru bat sortzean oinarritu da. Horren ondorioz, lan-merkatua -eta gizartea- errotik hausten da enplegua duten herritarren eta langabezian egotearen zoritxarra izan duten herritarren artean.

11. Haustura erradikalaren testuinguru horrek ondorio larriak ditu gizarte-kohesioan, egonkortasun sozial eta ekonomikoan, herritarren ekoizpen-gaitasunean eta abarretan. Krisi luzeetan, hala nola 2008az geroztik daramagunean, langabezian dauden pertsonek sarritan galtzen dute etorkizunean lan-merkatuan sartzeko gaitasuna, edo erabat hondatzen dute beren gaitasun profesionala.

12. Argi eta garbi justifikatuta daude azken urteotan garatutako tresnak, enplegurik ez duten eta duintasunez irauteko baliabide nahikorik ez duten pertsonen arazoak konpontzeko, baina eragin negatiboa izan dezakete: gure garapen-eredua dinamika gero eta dualagoan finkatzea. Enplegatuen eta sistematikoki lan-merkatutik kanpo dauden eta laguntza publikoei esker bizirauten duten biztanleen artean

13. Proiektuak aztertu nahi du zer neurritan erabil ditzakeen Espainiak, etorkizunari begira, herrialde aurreratuetako esperientziak, hala nola Alemaniakoak, krisiek enpresetan duten eragina arintzeko. Eta enpresen, langileen eta gobernuen arteko lankidetzaren bidez, enplegua defendatzeko tresnak eta politikak artikulatzeko orduan, langabezia-tasen igoerari errotik aurre egiteko ere.

14. Egia bada politika publikoak langabetuen babesaz nahiz enpleguaren bultzadaz eta banaketaz arduratu behar direla, funtsezkoa da lehen helburuan murgiltzea saihestea. Alderantziz, Alemaniako ereduari jarraituz, tresna, prozesu eta politika egokiak garatu behar ditugu, langabeen babesaren aurrean enpleguaren defentsari lehentasuna emateko.

 

KURZARBEIT-AREN EZARPENAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk